คอร์ดเพลง ไอ้เกลอ ธีเดช ทองอภิชาติ x ไก่ วงกางเกง

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้เกลอ ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ x ไก่ วงกางเกง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em E F G คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am G | Am G |
INTRO | Am G | Am G | F | E |
INTRO | Am G | Am G | F | E | E |

Am 
มึงกับกูไม่รู้เป็นเ
G 
พื่อนกันนานเท่าใด
 
แต่เ
F 
ล็กจนใหญ่ไม่เคยห่างห
E 
ายในความสัมพันธ์
 
ผ่าน
Am 
ร้อนผ่านหนาวผ่านหลายเรื่องร
G 
าวร้อยพัน
 
หลาย
Dm 
ครั้งกระทบทั่ง
Em 
กันก็ให้
Am 
อภัย 
 
 
E 

 
ผูก
Am 
ใจเชื่อถือยกให้มึง
G 
คือเพื่อนตาย
 
ไม่เ
F 
คยคิดร้ายพร้อมช่วยมึง
Am 
ได้แค่เอ่ยปากขอ
 
พร้อม
Am 
ลุยพร้อมชน 
 
อยู่เป็นคนข้างก
G 
ายยามมึงท้อ
 
ไม่เคยมีใน
F 
หัวเลยความออร้อ 
 
จะขอเป็นเพื่อน
Dm 
มึงตลอดไป 
 
 
G 

Dm 
เรื่องใด.. 
 
ทำมึงไม่บาย
Am 
ใจให้บอกกู
Dm 
หรือใคร.. 
 
ทำให้เสีย
Am 
ใจบอกให้รู้
Dm 
วันไหน.. 
 
ที่รู้สึกไม่
Am 
ไหวยังมีกู
 
หันหลังมา
F 
แล 
 
จะมีกูอยู่แค่ๆไม่หายไปไ
E 
หน

 
ก็เพราะว่ามึงคือเพื่อน
Am 
ตาย 
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาไอ้
Am 
สหาย
 
ดื่มให้มิตร
G 
แท้อันยาวไ
F 
กล 
 
ดื่มให้หัวใจที่ผูก
E 
พันธ์
 
กอดคอกันร้องเพลงของ
Am 
เรา 
 
ไม่ว่าสุขหรือเศ
G 
ร้ายังมี
Am 
กัน
 
เผชิญเรื่องร้
G 
ายๆไม่ดีเหล่า
F 
นั้น
 
มาร่วมกันทำความฝันให้เป็นจ
E 
ริง

 
หลายอย่างหลาย
F 
สิ่งไม่ดีจงทิ้งไปเพื่อนเ
G 
อย
 
อย่าสนมัน
Em 
เลยคำใครเคยดูถูกเราไว้
Am 
บ้าง
 
ทุกความลำบ
F 
ากเก็บเอามาสร้างเป็น
Dm 
พลัง
 
เหนื่อยล้ามึง
F 
ยังจะมีกูข้
E 
างๆ 
 
ไอ้เพื่อนเ
Am 
กลอ

INTRO | Am G | Am G | F | E |
INTRO | Am G | Am G | F | E | E |

Dm 
เรื่องใด.. 
 
ทำมึงไม่บาย
Am 
ใจให้บอกกู
Dm 
หรือใคร.. 
 
ทำให้เสีย
Am 
ใจบอกให้รู้
Dm 
วันไหน.. 
 
ที่รู้สึกไม่
Am 
ไหวยังมีกู
 
หันหลังมา
F 
แล 
 
จะมีกูอยู่แค่ๆไม่หายไปไ
E 
หน

 
ก็เพราะว่ามึงคือเพื่อน
Am 
ตาย 
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาไอ้
Am 
สหาย
 
ดื่มให้มิตร
G 
แท้อันยาวไ
F 
กล 
 
ดื่มให้หัวใจที่ผูก
E 
พันธ์
 
กอดคอกันร้องเพลงของ
Am 
เรา 
 
ไม่ว่าสุขหรือเศ
G 
ร้ายังมี
Am 
กัน
 
เผชิญเรื่องร้
G 
ายๆไม่ดีเหล่า
F 
นั้น
 
มาร่วมกันทำความฝันให้เป็นจ
E 
ริง

 
หลายอย่างหลาย
F 
สิ่งไม่ดีจงทิ้งไปเพื่อนเ
G 
อย
 
อย่าสนมัน
Em 
เลยคำใครเคยดูถูกเราไว้
Am 
บ้าง
 
ทุกความลำบ
F 
ากเก็บเอามาสร้างเป็น
Dm 
พลัง
 
เหนื่อยล้ามึง
F 
ยังจะมีกูข้
E 
างๆ 
 
ไอ้เพื่อนเ
Am 
กลอ

 
ก็เพราะว่ามึงคือเพื่อน
Am 
ตาย 
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาไอ้
Am 
สหาย
 
ดื่มให้มิตร
G 
แท้อันยาวไ
F 
กล 
 
ดื่มให้หัวใจที่ผูก
E 
พันธ์
 
กอดคอกันร้องเพลงของ
Am 
เรา 
 
ไม่ว่าสุขหรือเศ
G 
ร้ายังมี
Am 
กัน
 
เผชิญเรื่องร้
G 
ายๆไม่ดีเหล่า
F 
นั้น
 
มาร่วมกันทำความฝันให้เป็นจ
E 
ริง

 
หลายอย่างหลาย
F 
สิ่งไม่ดีจงทิ้งไปเพื่อนเ
G 
อย
 
อย่าสนมัน
Em 
เลยคำใครเคยดูถูกเราไว้
Am 
บ้าง
 
ทุกความลำบ
F 
ากเก็บเอามาสร้างเป็น
Dm 
พลัง
 
เหนื่อยล้ามึง
F 
ยังจะมีกูข้
E 
างๆ 
 
ไอ้เพื่อนเ
Am 
กลอ

 
หลายอย่างหลาย
F 
สิ่งอาจจะเปลี่ยนเวียนทิ้งตามเว
G 
ลา
 
แต่ว่าคำสัญ
Em 
ญาที่บอกว่าเพื่อนตายยังคง
Am 
เดิม
 
ไม่ว่านานแสน
Dm 
นานมึงกับ
E 
กูเพื่อนกันว่ะไอ้เกลอ

INTRO | Am G | Am G | F | E | E | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไอ้เกลอ


มึงกับกูไม่รู้เป็นเพื่อนกันนานเท่าใด
แต่เล็กจนใหญ่ไม่เคยห่างหายในความสัมพันธ์
ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายเรื่องราวร้อยพัน
หลายครั้งกระทบทั่งกันก็ให้อภัย…

ผูกใจเชื่อถือยกให้มึงคือเพื่อนตาย
ไม่เคยคิดร้ายพร้อมช่วยมึงได้แค่เอ่ยปากขอ
พร้อมลุยพร้อมชน อยู่เป็นคนข้างกายยามมึงท้อ
ไม่เคยมีในหัวเลยความออร้อ จะขอเป็นเพื่อนมึงตลอดไป

เรื่องใด.. ทำมึงไม่บายใจให้บอกกู
หรือใคร.. ทำให้เสียใจบอกให้รู้
วันไหน.. ที่รู้สึกไม่ไหวยังมีกู
หันหลังมาแล จะมีกูอยู่แค่ๆไม่หายไปไหน

ก็เพราะว่ามึงคือเพื่อนตาย ยกแก้วขึ้นมาไอ้สหาย
ดื่มให้มิตรแท้อันยาวไกล ดื่มให้หัวใจที่ผูกพันธ์
กอดคอกันร้องเพลงของเรา ไม่ว่าสุขหรือเศร้ายังมีกัน
เผชิญเรื่องร้ายๆไม่ดีเหล่านั้น
มาร่วมกันทำความฝันให้เป็นจริง

หลายอย่างหลายสิ่งไม่ดีจงทิ้งไปเพื่อนเอย
อย่าสนมันเลยคำใครเคยดูถูกเราไว้บ้าง
ทุกความลำบากเก็บเอามาสร้างเป็นพลัง
เหนื่อยล้ามึงยังจะมีกูข้างๆ ไอ้เพื่อนเกลอ

( ดนตรี )

เรื่องใด.. ทำมึงไม่บายใจให้บอกกู
หรือใคร.. ทำให้เสียใจบอกให้รู้
วันไหน.. ที่รู้สึกไม่ไหวยังมีกู
หันหลังมาแล จะมีกูอยู่แค่ๆไม่หายไปไหน

ก็เพราะว่ามึงคือเพื่อนตาย ยกแก้วขึ้นมาไอ้สหาย
ดื่มให้มิตรแท้อันยาวไกล ดื่มให้หัวใจที่ผูกพันธ์
กอดคอกันร้องเพลงของเรา ไม่ว่าสุขหรือเศร้ายังมีกัน
เผชิญเรื่องร้ายๆไม่ดีเหล่านั้น
มาร่วมกันทำความฝันให้เป็นจริง

หลายอย่างหลายสิ่งไม่ดีจงทิ้งไปเพื่อนเอย
อย่าสนมันเลยคำใครเคยดูถูกเราไว้บ้าง
ทุกความลำบากเก็บเอามาสร้างเป็นพลัง
เหนื่อยล้ามึงยังจะมีกูข้างๆ ไอ้เพื่อนเกลอ

ก็เพราะว่ามึงคือเพื่อนตาย ยกแก้วขึ้นมาไอ้สหาย
ดื่มให้มิตรแท้อันยาวไกล ดื่มให้หัวใจที่ผูกพันธ์
กอดคอกันร้องเพลงของเรา ไม่ว่าสุขหรือเศร้ายังมีกัน
เผชิญเรื่องร้ายๆไม่ดีเหล่านั้น
มาร่วมกันทำความฝันให้เป็นจริง

หลายอย่างหลายสิ่งไม่ดีจงทิ้งไปเพื่อนเอย
อย่าสนมันเลยคำใครเคยดูถูกเราไว้บ้าง
ทุกความลำบากเก็บเอามาสร้างเป็นพลัง
เหนื่อยล้ามึงยังจะมีกูข้างๆ ไอ้เพื่อนเกลอ

หลายอย่างหลายสิ่งอาจจะเปลี่ยนเวียนทิ้งตามเวลา
แต่ว่าคำสัญญาที่บอกว่าเพื่อนตายยังคงเดิม
ไม่ว่านานแสนนานมึงกับกูเพื่อนกันว่ะไอ้เกลอ

มิวสิควิดีโอ ไอ้เกลอ ธีเดช ทองอภิชาติ x ไก่ วงกางเกง

เพลง : ไอ้เกลอ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : มิกซ์มาสเตอร์: บอย พาโล
คอร์ดเพลง ไอ้เกลอ ธีเดช ทองอภิชาติ x ไก่ วงกางเกง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend