คอร์ดเพลง สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก เจ ณฐกร

  
Text   
คอร์ดเพลง สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก ศิลปิน เจ ณฐกร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | Bm | Em | D | C D | G |

Em 
ยามมีการแข่งขัน 
 
ไผสิมัก
Bm 
การเป็นโตสำรอง 
 
 
Am 
 
ยามที่อ้ายฮักน้
D 
อง 
 
กะบ่อยากเป็นโ
G 
ตแทนไผ
 
ฮู้
Am 
อยู่ว่าเขาคือแฟนเ
D 
ก่า 
 
เจ้ายัง
Bm 
เก็บเขาไว้ใ
Em 
นใจ
 
น้องยัง
C 
ลืมเขาบ่ทัน
D 
ได้..อ้ายกะบ่ไ
Em 
ด้ว่า..

 
แต่เจ้าทรง
Am 
คือยังฮำฮอนเขาหลาย
 
จนใ
Bm 
จอ้ายหวั่น 
 
เลยเฮ็ด
C 
โตบ่ถืกคือกัน
 
ตกลงเจ้าสิเ
D 
อาจังได๋..

 
สิให้อ้าย
G 
อยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้าย
Bm 
เด้อหล่าเด้อ
 
ความ
Em 
เจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ 
 
เมื่อเธอยัง
Bm 
ฮักเขา..
 
สิให้อ้าย
C 
อยู่ข้างนอกข้างใน 
 
 
Bm 
ข้างๆใจเจ้าอ้ายก
Em 
ะเอา
 
อ้ายยอม
Am 
เจ็บ.. 
 
ยอมเหงา.
D 
..
 
ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้น
G 
ฮักอ้าย…

Em 
อ้ายคือเพาเวอร์แบงค์ 
 
ที่สำคัญ
Bm 
แฮงแต่ว่าสำรอง 
 
 
Am 
 
อ้ายกะอยากฮักน้
D 
อง 
 
แบบบ่ต้องเป็นโ
G 
ตแทนไผ
 
ใจ
Am 
น้องยังเจ็บยังเศ
D 
ร้า 
 
บ่
Bm 
ต้องลืมเขาก
Em 
ะได้
 
แค่อย่า
C 
ฮักเขาหลายกว่าอ้
D 
าย 
 
สิเป็นไปไ
Em 
ด้บ่..

 
แต่เจ้าทรง
Am 
คือยังฮำฮอนเขาหลาย
 
จนใ
Bm 
จอ้ายหวั่น 
 
เลยเฮ็ด
Am 
โตบ่ถืกคือกัน 
 
 
C 
 
ตกลงเจ้าสิเ
D 
อาจังได๋..

 
สิให้อ้าย
G 
อยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้าย
Bm 
เด้อหล่าเด้อ
 
ความ
Em 
เจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ 
 
เมื่อเธอยัง
Bm 
ฮักเขา..
 
สิให้อ้าย
C 
อยู่ข้างนอกข้างใน 
 
 
Bm 
ข้างๆใจเจ้าอ้ายก
Em 
ะเอา
 
อ้ายยอม
Am 
เจ็บ.. 
 
ยอมเหงา.
D 
..
 
ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้น
G 
ฮักอ้าย…

INSTRU | G | Bm | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
สิให้อ้าย
G 
อยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้าย
Bm 
เด้อหล่าเด้อ
 
ความ
Em 
เจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ 
 
เมื่อเธอยัง
Bm 
ฮักเขา..
 
สิให้อ้าย
C 
อยู่ข้างนอกข้างใน 
 
 
Bm 
ข้างๆใจเจ้าอ้ายก
Em 
ะเอา
 
อ้ายยอม
Am 
เจ็บ..ยอมเหงา.
D 
..
 
ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้น
G 
ฮักอ้าย…

 
สิให้อ้าย
G 
อยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้าย
Bm 
เด้อหล่าเด้อ
 
ความ
Em 
เจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ 
 
เมื่อเธอยัง
Bm 
ฮักเขา..
 
สิให้อ้าย
C 
อยู่ข้างนอกข้างใน 
 
 
Bm 
ข้างๆใจเจ้าอ้ายก
Em 
ะเอา
 
อ้ายยอม
Am 
เจ็บ.. 
 
ยอมเหงา.
D 
..
 
ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้น
G 
ฮักอ้าย…

 
สิให้อ้าย
Am 
อยู่หม่องได๋ 
 
 
D 
 
กะบอกอ้ายเ
G 
ด้อ..

INSTRU | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก


ยามมีการแข่งขัน ไผสิมักการ เป็นโตสำรอง
ยามที่อ้ายฮักน้อง กะบ่อยากเป็นโตแทนไผ
ฮู้อยู่ว่าเขาคือแฟนเก่า เจ้ายังเก็บเขาไว้ในใจ
น้องยังลืมเขาบ่ทันได้..อ้ายกะบ่ได้ว่า..

แต่เจ้าทรงคือยังฮำฮอนเขาหลาย
จนใจอ้ายหวั่น เลยเฮ็ดโตบ่ถืกคือกัน
ตกลงเจ้าสิเอาจังได๋..

สิให้อ้ายอยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้ายเด้อหล่าเด้อ
ความเจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ เมื่อเธอยังฮักเขา..
สิให้อ้ายอยู่ข้างนอกข้างใน ข้างๆใจเจ้าอ้ายกะเอา
อ้ายยอมเจ็บ..ยอมเหงา.. ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้นฮักอ้าย…

อ้ายคือเพาเวอร์แบงค์ ที่สำคัญแฮงแต่ว่าสำรอง
อ้ายกะอยากฮักน้อง แบบบ่ต้องเป็นโตแทนไผ
ใจน้องยังเจ็บยังเศร้า บ่ต้องลืมเขากะได้
แค่อย่าฮักเขาหลายกว่าอ้าย สิเป็นไปได้บ่…

แต่เจ้าทรงคือยังฮำฮอนเขาหลาย
จนใจอ้ายหวั่น เลยเฮ็ดโตบ่ถืกคือกัน
ตกลงเจ้าสิเอาจังได๋..

สิให้อ้ายอยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้ายเด้อหล่าเด้อ
ความเจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ เมื่อเธอยังฮักเขา..
สิให้อ้ายอยู่ข้างนอกข้างใน ข้างๆใจเจ้าอ้ายกะเอา
อ้ายยอมเจ็บ..ยอมเหงา.. ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้นฮักอ้าย…

( ดนตรี )

สิให้อ้ายอยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้ายเด้อหล่าเด้อ
ความเจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ เมื่อเธอยังฮักเขา..
สิให้อ้ายอยู่ข้างนอกข้างใน ข้างๆใจเจ้าอ้ายกะเอา
อ้ายยอมเจ็บ..ยอมเหงา.. ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้นฮักอ้าย…

สิให้อ้ายอยู่หม่องได๋ จังได๋ กะบอกอ้ายเด้อหล่าเด้อ
ความเจ็บจังได๋ก็ต้องเจอ เมื่อเธอยังฮักเขา..
สิให้อ้ายอยู่ข้างนอกข้างใน ข้างๆใจเจ้าอ้ายกะเอา
อ้ายยอมเจ็บ..ยอมเหงา.. ว่าแต่มื้อหนึ่งให้เจ้านั้นฮักอ้าย…

สิให้อ้ายอยู่หม่องได๋ กะบอกอ้ายเด้อ..

มิวสิควิดีโอ สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก เจ ณฐกร

เพลง : สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก (คอร์ด)
ศิลปิน : เจ ณฐกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : พิพัฒน์ ธนศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 082-4448966
คอร์ดเพลง สิให้อยู่อ้ายอยู่หม่องได๋กะบอก เจ ณฐกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend