คอร์ดเพลง อ้วน ด็อกเตอร์อ๋อง

  
Text   


 
กูอ้วนแล้วผิดหม่องใ
A 
ด๋ 
 
กูบ่
B 
มีหัวใจซั่
E 
นบ่
 
ฮักไผบ่เป็น
F#m 
ซั่นบ่ 
 
บ่
B 
มีบ่ความ
E 
ฮู้สึก

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
คือจั่งเป็น
C#m 
ตัวประหลาด 
 
ถืก
G#m 
คนรังเกียจ
 
ถืกเ
A 
บียดเบียนใ
B 
จ 
 
บ่ใ
E 
ห้มีฮัก
 
คือจั่งเป็น
C#m 
เวรเป็นกรรม 
 
ที่
G#m 
เคยทำมา
 
แต่ซาติก่
A 
อน 
 
คือคนซั่วห
B 
ลาย

 
เจ้ามองแค่เพียงรูป
C#m 
กาย
 
ภายนอกแล้วบอกว่า
G#m 
อ้ายบ่แม่น
 
คนขึ้น
F#m 
แท่นในใจเจ้า
B 
บ่มีวันเป็
E 
นอ้าย
 
แล้วเป็นจั่งใด๋หล่
C#m 
าคำ 
 
คนงาม
 
คนที่
G#m 
เจ้าอ้ายให้ใจ 
 
สุดท้
A 
ายกะถิ่มเจ้าไป 
 
เจ็บ
B 
บ่

 
กูอ้วนแล้วผิดหม่องใ
A 
ด๋ 
 
กูบ่
B 
มีหัวใจซั่
E 
นบ่
 
ฮักไผบ่เป็น
F#m 
ซั่นบ่ 
 
บ่
B 
มีบ่ความ
E 
ฮู้สึก
 
ฮู้ว่าบ่อยากเ
A 
ว้านำ 
 
กูบ่
B 
โง่ 
 
 
G#m 
สมองกูบ่ไ
C#m 
ด้ปึก
 
แล้วบัก
F#m 
หล่อๆ 
 
ที่มันถิ่ม
B 
มึง 
 
คือฮักมั
E 
นแท้

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m C#m | F#m A | B |

 
เจ้ามองแค่เพียงรูป
C#m 
กาย
 
ภายนอกแล้วบอกว่า
G#m 
อ้ายบ่แม่น
 
คนขึ้น
F#m 
แท่นในใจเจ้า
B 
บ่มีวันเป็
E 
นอ้าย
 
แล้วเป็นจั่งใด๋หล่
C#m 
าคำ 
 
คนงาม
 
คนที่
G#m 
เจ้าอ้ายให้ใจ 
 
สุดท้
A 
ายกะถิ่มเจ้าไป 
 
เจ็บ
B 
บ่

 
กูอ้วนแล้วผิดหม่องใ
A 
ด๋ 
 
กูบ่
B 
มีหัวใจซั่
E 
นบ่
 
ฮักไผบ่เป็น
F#m 
ซั่นบ่ 
 
บ่
B 
มีบ่ความ
E 
ฮู้สึก
 
ฮู้ว่าบ่อยากเ
A 
ว้านำ 
 
กูบ่
B 
โง่ 
 
 
G#m 
สมองกูบ่ไ
C#m 
ด้ปึก
 
แล้วคน
F#m 
หุ่นดี 
 
ที่มันถิ่ม
B 
มึง 
 
คือฮักมั
E 
นแท้

 
แล้วบัก
F#m 
หุ่นดี 
 
ที่มันถิ่ม
B 
มึง 
 
คือฮักมั
E 
นแท้


กูอ้วนแล้วผิดหม่องใด๋ กูบ่มีหัวใจซั่นบ่
ฮักไผบ่เป็นซั่นบ่ บ่มีบ่ความฮู้สึก

ดนตรี

คือจั่งเป็นตัวประหลาด ถืกคนรังเกียจ
ถืกเบียดเบียนใจ บ่ให้มีฮัก
คือจั่งเป็นเวรเป็นกรรม ที่เคยทำมา
แต่ซาติก่อน คือคนซั่วหลาย

เจ้ามองแค่เพียงรูปกาย
ภายนอกแล้วบอกว่าอ้ายบ่แม่น
คนขึ้นแท่นในใจเจ้าบ่มีวันเป็นอ้าย
แล้วเป็นจั่งใด๋หล่าคำ คนงาม
คนที่เจ้าอ้ายให้ใจ สุดท้ายกะถิ่มเจ้าไป เจ็บบ่

กูอ้วนแล้วผิดหม่องใด๋ กูบ่มีหัวใจซั่นบ่
ฮักไผบ่เป็นซั่นบ่ บ่มีบ่ความฮู้สึก
ฮู้ว่าบ่อยากเว้านำ กูบ่โง่ สมองกูบ่ได้ปึก
แล้วบักหล่อ ๆ ที่มันถิ่มมึง คือฮักมันแท้

ดนตรี

เจ้ามองแค่เพียงรูปกาย
ภายนอกแล้วบอกว่าอ้ายบ่แม่น
คนขึ้นแท่นในใจเจ้าบ่มีวันเป็นอ้าย
แล้วเป็นจั่งใด๋หล่าคำ คนงาม
คนที่เจ้าอ้ายให้ใจ สุดท้ายกะถิ่มเจ้าไป เจ็บบ่

กูอ้วนแล้วผิดหม่องใด๋ กูบ่มีหัวใจซั่นบ่
ฮักไผบ่เป็นซั่นบ่ บ่มีบ่ความฮู้สึก
ฮู้ว่าบ่อยากเว้านำ กูบ่โง่ สมองกูบ่ได้ปึก
แล้วคนหุ่นดี ที่มันถิ่มมึง คือฮักมันแท้

แล้วบักคนหุ่นดี ที่มันถิ่มมึง คือฮักมันแท้

มิวสิควิดีโอ อ้วน ด็อกเตอร์อ๋อง

เพลง : อ้วน
ศิลปิน : ด็อกเตอร์อ๋อง
เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : อาร์ม อบอุ่น
ติดต่องาน : LINE ID : Namtal414
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend