คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง MEAN Band

  
Text   


INTRO | Ab | Cm | Fm | Eb |

 
ก็เข้า
Ab 
ใจว่าหมากเกมนี้ 
 
มีหนึ่ง
Cm 
คนที่ถึงเส้นชัย
 
แต่ว่า
Bbm 
ฉันตอนนี้มันเห
Eb 
มือนกำลังหมดควา
Ab 
มหวัง
 
มันดูเห
Db 
มือนเธอรักเขา 
 
ให้ทั้ง
Cm 
กายและ
Fm 
หัวใจ
 
เธอหวั่น
Bbm 
ไหว ก็บอกมาเลย ไม่ต้อง
Eb 
กลัวฉันเสียใจ

 
เธอคง
Dbmaj7 
ไม่เข้าใจ 
 
การโดนมองข้ามมันรู้สึกยังไง
 
คงเป็น
Cm 
เขาที่ทำให้เธอลืมฉัน
Fm 
ได้.. 
 
 
Eb 
 
เธอเห็น
Bbm 
ฉันเป็นอะไร 
 
เป็นตัวสำ
Cm 
รองหรือยังไง
 
หรือเศษกระ
Gb 
ดาษที่ติดข้างทาง 
 
แล้วมองข้า
Eb 
มไป

 
ฉันคงเป็นเพียงเศษ
Ab 
ใจ 
 
ที่ไม่มีสิทธิได้ครอ
Cm 
บครอง
 
ต้องดีอีกแค่
Fm 
ไหน 
 
ถึงฉันจะได้สิทธิเป็นเจ้า
Cm 
ของเธอ
 
หรือว่า
Dbmaj7 
ใจเธอเลือกเขา 
 
ช่วยบอกให้
Cm 
มันชัด
Fm 
เจน
 
อย่าปล่อยให้
Bbm 
ฉันต้องรู้สึกมากไป
Dbm 
กว่านี้..
 
ฉันทรมาน..
 

INSTRU | Bbm | Cm | Db | Eb |

 
ถ้าหากใจ
Bbm 
เธอยกให้กับเขา 
 
ฉันคงต้องยอมถอย
Cm 
แม้ต้องเจ็บก็ยอมให้เธอรักเขา
 
ก็จะได้
Db 
รู้ตัวเองสักที..ว่าฉันควรพอแ
Eb 
ค่นี้

 
ฉันคงเป็นเพียงเศษ
Ab 
ใจ 
 
ที่ไม่มีสิทธิได้ครอ
Cm 
บครอง
 
ต้องดีอีกแค่
Fm 
ไหน 
 
ถึงฉันจะได้สิทธิเป็นเจ้า
Cm 
ของเธอ
 
หรือว่า
Dbmaj7 
ใจเธอเลือกเขา 
 
ช่วยบอกให้
Cm 
มันชัด
Fm 
เจน
 
อย่าปล่อยให้
Bbm 
ฉันต้องรู้สึกมากไป
Dbm 
กว่านี้..
 
ฉันทร
Ab 
มาน.. 
 
 
Cm 
 
ฉันทร
Fm 
มาน.. 
 
 
Ebm 
 
Ab 

INSTRU | Db | Cm Fm |

 
อย่าปล่อยให้
Bbm 
ฉันต้องรู้สึกมากไป
Dbm 
กว่านี้..
 
ฉันทร
 
มาน..

OUTRO | Dbmaj7 | Cm | Bbm | Eb |


ก็เข้าใจว่าหมากเกมนี้ มีหนึ่งคนที่ ถึงเส้นชัย
แต่ว่าฉันตอนนี้ มันเหมือนกำลัง หมดความหวัง
มันดูเหมือนเธอรักเขา ให้ทั้งกายและหัวใจ
เธอหวั่นไหว ก็บอกมาเลยไม่ต้องกลัวฉันเสียใจ

เธอคงไม่เข้าใจ การโดนมองข้ามมันรู้สึกยังไง
คงเป็นเขาที่ทำให้เธอลืมฉันได้
เธอเห็นฉันเป็นอะไร เป็นตัวสำรองหรือยัง
หรือเศษกระดาษที่ติดข้างทาง แล้วมองข้ามไป

ฉันคงเป็นเพียงเศษใจที่ไม่มีสิทธิได้ครอบครอง
ต้องดีอีกแค่ไหน ถึงฉันจะได้สิทธิเป็นเจ้าของเธอ
หรือว่าใจเธอเลือกเขา ช่วยบอกให้มันชัดเจน
อย่าปล่อยให้ฉันต้องรู้สึกมากไปกว่านี้ ฉันทรมาน

ดนตรี

ถ้าหากใจเธอยกให้กับเขา ฉันคงต้องยอมถอย
แม้ต้องเจ็บก็ยอม ให้เธอรักเขา
ก็จะได้รู้ตัวเองสักที ว่าฉันควรพอแค่นี้

ฉันคงเป็นเพียงเศษใจที่ไม่มีสิทธิได้ครอบครอง
ต้องดีอีกแค่ไหน ถึงฉันจะได้สิทธิเป็นเจ้าของเธอ
หรือว่าใจเธอเลือกเขา ช่วยบอกให้มันชัดเจน
อย่าปล่อยให้ฉันต้องรู้สึกมากไปกว่านี้
ฉันทรมาน.. ฉันทรมาน

ดนตรี

อย่าปล่อยให้ฉันต้องรู้สึกมากไปกว่านี้
ฉันทรมาน..

มิวสิควิดีโอ ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง MEAN Band

เพลง : ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง (คอร์ด)
ศิลปิน : MEAN Band
เนื้อร้อง/ทำนอง : Pure Kanin
เรียบเรียง : Guntapich / Chonlatas Chansiri
ติดต่องานศิลปิน : 093-192-9669, 08-12345-966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend