คอร์ดเพลง แพ้มาก (K.O.) sarah salola

  
Text   
คอร์ดเพลง แพ้มาก (K.O.) sarah salola (ซาร่าห์ ซาโรลา) feat. JIXGO, DoubleBam คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D F#m | Bm Am |
INTRO | G F#m | Em A |

 
ก็เคยสงสัย น่า
D 
รักกินคน 
 
 
F#m 
 
เป็นอย่า
Bm 
งไร
 
แต่
Am 
พอเจอเธอได้
G 
เห็นกับตา
F#m 
ฉันเลยเข้า
Em 
ใจ 
 
 
A 

 
ก็ได้เรียนรู้ น่า
D 
รักตะโกน 
 
 
F#m 
 
เป็นอย่า
Bm 
งไร
 
แค่
Am 
เธอเดินมา 
 
ทั้งโ
G 
ลกต้องหยุด
F#m 
และมองที่
Em 
เธอ

A 
อยากเข้าไปทัก
Em 
ทาย
 
อยากจองแต่คงต้องต่อ
F#m 
แถว
 
โดนยิ้มเธอสะ
G 
กด
 
ทำฉันใจเหลวไปหมดแ
A 
ล้ว

 
จะมองมุมไหนก็
D 
แพ้มาก แพ้จริงๆ เธอรู้
F#m 
ไหม
 
ก็ใครมันจะทน
Bm 
ไหว 
 
ขอยาแก้แพ้ให้ฉั
Am 
นที
 
แค่
D 
ยิ้มก็ใจละล
G 
าย 
 
เธอทำให้ฉัน
F#m 
ตายอยู่ตร
Bm 
งนี้
 
มันไม่
Em 
ไหว ใครช่วยฉันที ก็ห
A 
ลงจนไม่มีทางหนีเ
D 
ลย 
 
 
A 

 
รู้ตัวไหมเธอ น่า
D 
รักเป็นภัย 
 
 
F#m 
 
อัน
Bm 
ตราย
 
ใคร
Am 
ผ่านมาเห็นก็
G 
คิดไปไกล
F#m 
ใจหล่นหาย
Em 
ไป

A 
อยากเข้าไปทัก
Em 
ทาย
 
อยากจองแต่คงต้องต่อ
F#m 
แถว
 
โดนยิ้มเธอสะ
G 
กด
 
ทำฉันใจเหลวไปหมดแ
A 
ล้ว

 
จะมองมุมไหนก็
D 
แพ้มาก แพ้จริงๆ เธอรู้
F#m 
ไหม
 
ก็ใครมันจะทน
Bm 
ไหว 
 
ขอยาแก้แพ้ให้ฉั
Am 
นที
 
แค่
D 
ยิ้มก็ใจละล
G 
าย 
 
เธอทำให้ฉัน
F#m 
ตายอยู่ตร
Bm 
งนี้
 
มันไม่
Em 
ไหว ใครช่วยฉันที ก็ห
A 
ลงจนไม่มีทางหนีเลย

INSTRU | D | F#m | Bm | Am D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
จะมองมุมไหนก็
D 
แพ้มาก แพ้จริงๆ เธอรู้
F#m 
ไหม
 
ก็ใครมันจะทน
Bm 
ไหว 
 
ขอยาแก้แพ้ให้ฉั
Am 
นที
 
แค่
D 
ยิ้มก็ใจละล
G 
าย 
 
เธอทำให้ฉัน
F#m 
ตายอยู่ตร
Bm 
งนี้
 
มันไม่
Em 
ไหว ใครช่วยฉันที ก็ห
A 
ลงจนไม่มีทางหนีเ
D 
ลย

OUTRO | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง แพ้มาก (K.O.)


ก็เคยสงสัย
น่ารักกินคน เป็นอย่างไร
แต่พอเจอเธอได้เห็นกับตา
ฉันเลยเข้าใจ

ก็ได้เรียนรู้
น่ารักตะโกน เป็นอย่างไร
แค่เธอเดินมา ทั้งโลกต้องหยุด
และมองที่เธอ

อยากเข้าไปทักทาย
อยากจองแต่คงต้องต่อแถว
โดนยิ้มเธอสะกด
ทำฉันใจเหลวไปหมดแล้ว

จะมองมุมไหนก็แพ้มาก
แพ้จริงๆ เธอรู้ไหม
ก็ใครมันจะทนไหว
ขอยาแก้แพ้ให้ฉันที
แค่ยิ้มก็ใจละลาย
เธอทำให้ฉันตายอยู่ตรงนี้
มันไม่ไหว ใครช่วยฉันที
ก็หลงจนไม่มีทางหนีเลย

รู้ตัวไหมเธอ
น่ารักเป็นภัย อันตราย
ใครผ่านมาเห็นก็คิดไปไกล
ใจหล่นหายไป

อยากเข้าไปทักทาย
อยากจองแต่คงต้องต่อแถว
โดนยิ้มเธอสะกด
ทำฉันใจเหลวไปหมดแล้ว

จะมองมุมไหนก็แพ้มาก
แพ้จริงๆ เธอรู้ไหม
ก็ใครมันจะทนไหว
ขอยาแก้แพ้ให้ฉันที
แค่ยิ้มก็ใจละลาย
เธอทำให้ฉันตายอยู่ตรงนี้
มันไม่ไหว ใครช่วยฉันที
ก็หลงจนไม่มีทางหนีเลย

( ดนตรี )

จะมองมุมไหนก็แพ้มาก
แพ้จริงๆ เธอรู้ไหม
ก็ใครมันจะทนไหว
ขอยาแก้แพ้ให้ฉันที
แค่ยิ้มก็ใจละลาย
เธอทำให้ฉันตายอยู่ตรงนี้
มันไม่ไหว ใครช่วยฉันที
ก็หลงจนไม่มีทางหนีเลย

มิวสิควิดีโอ แพ้มาก (K.O.) sarah salola

เพลง : แพ้มาก (K.O.) (คอร์ด)
ศิลปิน : sarah salola
Lyrics : พัด Vorapat
Compose : Guntapich
Arranged : Kawin Wannasiri
คอร์ดเพลง แพ้มาก (K.O.) sarah salola
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend