คอร์ดเพลง อาชีพเสือก ธีเดช ทองอภิชาติ feat. หน่อง นาคราชคู่

  
Text   
คอร์ดเพลง อาชีพเสือก ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ feat. หน่อง นาคราชคู่ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb | F | Gm | Dm |
INTRO | Eb | Dm | Cm | F | Bb |

 
นั่งลงแ
Bb 
คร็ก แล้วปักเสาเข็ม ดังค
F 
ร็อก
 
รอ
Gm 
คู่ขามานินทา 
 
เรื่องเ
Dm 
พื่อน
 
จากสอง เป็น
Eb 
สามเป็นเส 
 
ว่า
Dm 
เฮ 
 
หรอยเทือน
 
เหมือนว่า
Cm 
นินทา 
 
เรื่องเพื่อนเป็นอาชีพห
F 
ลัก

 
เกิดเป็น
Bb 
คน 
 
มันไม่พ้นคำนิน
F 
ทา
 
แต่
Gm 
บางที มึงกะรู้ดี กว่า
Dm 
ตัวกู
 
ทั้งที่ตัว
Eb 
มึงกะหัวแตก 
 
แต่มองไม่
Dm 
เห็นเจ็บหัวกู
 
ว่าเย็ก
Cm 
แม่ง 
 
บางทีกะอย่างเส
F 
ยหน้า

 
เชิงว่า
Gm 
นัดประชุมหมู่บ้าน 
 
แต่ว่า
Dm 
มึงนั้นไม่ค่อยไป
 
แต่พอแ
Eb 
จกลูกไก่ 
 
แล้วมึงก็ไ
F 
ปทันที
 
ก็เหมือนนิน
Gm 
ทาเรื่องเพื่อน 
 
ละมึงไ
Dm 
ม่เคยหนี
 
ตั้งแต่
Eb 
ค่ำยันเช้า จนไก่ขัน มึงไม่
F 
พอ 
 
ไม่ท้อ..

 
มึงทำอาชีพไอไ
Bb 
หร 
 
หรือมึงทำอาชีพเ
F 
สือก
 
หรือว่า
Gm 
มึง 
 
รับจ๊อปนิน
Dm 
ทา
 
หรือว่า
Eb 
ทำเป็นอาชีพหลัก 
 
เพราะ
Dm 
วันๆไม่เคยพัก
 
อยากจ
Cm 
ะรู้ว่ามึงทำไอไหรแ
F 
ดก

 
ถ้าว่านิน
Dm 
ทาแล้วมึงได้ตังค์ 
 
มึงคงได้
Gm 
นั่ง 
 
Ferrari
 
และคงมี
Dm 
เงินเป็นล้าน 
 
และคงได้
Gm 
เป็นเศรษฐี
 
เพราะมึงนิน
Dm 
ทา ไม่พัก วันๆ ไม่
Gm 
หยุดสักที
 
วันๆ สุม
Eb 
หัวอยู่ที่ร้านค้า 
 
หน้าหมู่บ้
F 
าน 
 
โว้ยยย..
 
มึงคงทำอาชีพเ
Bb 
สือก 
 
 
F 

INSTRU | Bb | F | Gm | Dm |
INSTRU | Eb | Dm | Cm | F | Bb |
INSTRU | Bb | F | Gm | Dm |
INSTRU | Eb | Dm | Cm | F | Bb |

 
เชิงว่า
Gm 
นัดประชุมหมู่บ้าน 
 
แต่ว่า
Dm 
มึงนั้นไม่ค่อยไป
 
แต่พอแ
Eb 
จกลูกไก่ 
 
แล้วมึงก็ไ
F 
ปทันที
 
ก็เหมือนนิน
Gm 
ทาเรื่องเพื่อน 
 
ละมึงไ
Dm 
ม่เคยหนี
 
ตั้งแต่
Eb 
ค่ำยันเช้า จนไก่ขัน มึงไม่
F 
พอ 
 
ไม่ท้อ

 
มึงทำอาชีพไอไ
Bb 
หร 
 
หรือมึงทำอาชีพเ
F 
สือก
 
หรือว่า
Gm 
มึง 
 
รับจ๊อปนิน
Dm 
ทา
 
หรือว่า
Eb 
ทำเป็นอาชีพหลัก 
 
เพราะ
Dm 
วันๆไม่เคยพัก
 
อยากจ
Cm 
ะรู้ว่ามึงทำไอไหรแ
F 
ดก

 
มึงทำอาชีพไอไ
Bb 
หร 
 
หรือมึงทำอาชีพเ
F 
สือก
 
หรือว่า
Gm 
มึง 
 
รับจ๊อปนิน
Dm 
ทา
 
หรือว่า
Eb 
ทำเป็นอาชีพหลัก 
 
เพราะ
Dm 
วันๆไม่เคยพัก
 
อยากจ
Cm 
ะรู้ว่ามึงทำไอไหรแ
F 
ดก

 
ถ้าว่านิน
Dm 
ทาแล้วมึงได้ตังค์ 
 
มึงคงได้
Gm 
นั่ง 
 
Ferrari
 
และคงมี
Dm 
เงินเป็นล้าน 
 
และคงได้
Gm 
เป็นเศรษฐี
 
เพราะมึงนิน
Dm 
ทา ไม่พัก วันๆ ไม่
Gm 
หยุดสักที
 
วันๆ สุม
Eb 
หัวอยู่ที่ร้านค้า 
 
หน้าหมู่บ้
F 
าน 
 
โว้ยยย..
 
มึงคงทำอาชีพเ
Bb 
สือก 
 
 
F 
 
มึงคงทำอาชีพเสือก..
 

OUTRO | Bb | F | Gm | Dm |
OUTRO | Eb | Dm | Cm | F | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อาชีพเสือก


นั่งลงแคร็ก แล้วปักเสาเข็ม ดังคร็อก
รอคู่ขา มานินทา เรื่องเพื่อน
จากสอง เป็นสามเป็นเส ว่าเฮ หรอยเทือน
เหมือนว่านินทา เรื่องเพื่อนเป็นอาชีพหลัก

เกิดเป็นคน มันไม่พ้น คำนินทา
แต่บางที มึงกะรู้ดี กว่าตัวกู
ทั้งที่ตัวมึงกะหัวแตก แต่มองไม่เห็น เจ็บหัวกู
ว่าเย็กแม่ง บางทีกะอย่างเสยหน้า

เชิงว่านัดประชุมหมู่บ้าน แต่ว่ามึงนั้นไม่ค่อยไป
แต่พอแจกลูกไก่ แล้วมึงก็ไปทันที
ก็เหมือนนินทาเรื่องเพื่อน ละมึงไม่เคยหนี
ตั้งแต่ค่ำยันเช้า จนไก่ขัน
มึงไม่พอ ไม่ท้อ

มึงทำอาชีพไอไหร หรือมึงทำอาชีพเสือก
หรือว่ามึง รับจ๊อปนินทา
หรือว่าทำเป็นอาชีพหลัก เพราะวันๆไม่เคยพัก
อยากจะรู้ว่ามึงทำไอไหรแดก

ถ้าว่านินทาแล้วมึงได้ตังค์ มึงคงได้นั่ง Ferrari
และคงมีเงินเป็นล้าน และคงได้เป็นเศรษฐี
เพราะมึงนินทา ไม่พัก วันๆ ไม่หยุดสักที
วันๆ สุมหัวอยู่ที่ร้านค้า หน้าหมู่บ้าน โว้ยยย..
มึงคงทำอาชีพเสือก

( ดนตรี )

เชิงว่านัดประชุมหมู่บ้าน แต่ว่ามึงนั้นไม่ค่อยไป
แต่พอแจกลูกไก่ แล้วมึงก็ไปทันที
ก็เหมือนนินทาเรื่องเพื่อน ละมึงไม่เคยหนี
ตั้งแต่ค่ำยันเช้า จนไก่ขัน
มึงไม่พอ ไม่ท้อ

มึงทำอาชีพไอไหร หรือมึงทำอาชีพเสือก
หรือว่ามึง รับจ๊อปนินทา
หรือว่าทำเป็นอาชีพหลัก เพราะวันๆไม่เคยพัก
อยากจะรู้ว่ามึงทำไอไหรแดก

มึงทำอาชีพไอไหร หรือมึงทำอาชีพเสือก
หรือว่ามึง รับจ๊อปนินทา
หรือว่าทำเป็นอาชีพหลัก เพราะวันๆไม่เคยพัก
อยากจะรู้ว่ามึงทำไอไหรแดก

ถ้าว่านินทาแล้วมึงได้ตังค์ มึงคงได้นั่ง Ferrari
และคงมีเงินเป็นล้าน และคงได้เป็นเศรษฐี
เพราะมึงนินทา ไม่พัก วันๆ ไม่หยุดสักที
วันๆ สุมหัวอยู่ที่ร้านค้า หน้าหมู่บ้าน โว้ยยย..
มึงคงทำอาชีพเสือก

มิวสิควิดีโอ อาชีพเสือก ธีเดช ทองอภิชาติ feat. หน่อง นาคราชคู่

เพลง : อาชีพเสือก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี
เรียบเรียง : Aon Music Studio / ประทิน งามสง่า
FB : nakkharatmusic
คอร์ดเพลง อาชีพเสือก ธีเดช ทองอภิชาติ feat. หน่อง นาคราชคู่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend