คอร์ดเพลง สาวมหาลัย SL Music

  
Text   
คอร์ดเพลง สาวมหาลัย ศิลปิน SL Music คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | Bm | Am D | G |
INTRO | C | Bm | Am D | G | D |

 
สาวอาชี
G 
วะ 
 
สาวเทคนิคเจียง
Em 
ใหม่
 
อะหยังมางามบาด
C 
ใจ๋ 
 
ของป้อจ
D 
ายคน
G 
นี้
 
สาวโป
G 
ลิ สาวนาฎศิลป์ สาว  
Em 
LCC
 
ลีลาโคตร
C 
ดี 
 
อันนี้
D 
นัมเบอร์
G 
วัน
 
พานิชย์น้ำ
G 
คือ 
 
ศรีธนาก็แจ่ม
Em 
จันทร์
 
อู้ตวยได้ตึง
C 
วัน 
 
ต้องสาวพา
D 
ยัพหาป
G 
ลา

 
สาวพยา
Am 
บาล พายัพ มช.หรือ ช
Bm 
นนี
 
เปิ้นเวลาบ่ค่อ
Am 
ยมี 
 
เขาไปขึ้นว
D 
อร์ดขึ้นเ
G 
วร
 
สาวเท
Am 
คโน 
 
ใหญ่โตลูกบ่
Bm 
เล่น
 
สาวพายัพเป็นเ
Am 
ฟรนด์ 
 
แต่บะไ
D 
ด้มาเป๋นแ
G 
ฟน
 
สาวราช
Am 
ภัฏ 
 
มัดใจ๋ไว้หื้อ
Bm 
แน่น
 
อู้แล้วก็แ
C 
ค้น 
 
หมู่แม่ญิงหลาย
D 
ใจ๋

 
สาว ม
C 
ช. 
 
จุ๊อ้ายรอมาเป็
Bm 
นปี๋
 
เหลือไว้ก้า
Am 
สะลี 
 
อันนี้ส
D 
าวพะเ
G 
ยา
 
สาวแม่ฟ้าห
C 
ลวง 
 
จุ๊อ้ายควงประชดแฟน
Bm 
เก่า
 
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อ
Am 
เศร้า 
 
หาว่าเ
D 
ฮาบ่มีเว
G 
ลา
 
สาวแม่
C 
โจ้ ธัมโม ดื่มก้า
Bm 
สุรา
 
ส่วนสาวลั้น
Am 
ลา
D 
  ต้องยกหื้อ 
 
ฟาร์อีสเท
G 
อร์น

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
สาวพยา
Am 
บาล พายัพ มช.หรือ ช
Bm 
นนี
 
เปิ้นเวลาบ่ค่อ
Am 
ยมี 
 
เขาไปขึ้นว
D 
อร์ดขึ้นเ
G 
วร
 
สาวเท
Am 
คโน 
 
ใหญ่โตลูกบ่
Bm 
เล่น
 
สาวพายัพเป็นเ
Am 
ฟรนด์ 
 
แต่บะไ
D 
ด้มาเป๋นแ
G 
ฟน
 
สาวราช
Am 
ภัฏ 
 
มัดใจ๋ไว้หื้อ
Bm 
แน่น
 
อู้แล้วก็แ
C 
ค้น 
 
หมู่แม่ญิงหลาย
D 
ใจ๋

 
สาว ม
C 
ช. 
 
จุ๊อ้ายรอมาเป็
Bm 
นปี๋
 
เหลือไว้ก้า
Am 
สะลี 
 
อันนี้ส
D 
าวพะเ
G 
ยา
 
สาวแม่ฟ้าห
C 
ลวง 
 
จุ๊อ้ายควงประชดแฟน
Bm 
เก่า
 
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อ
Am 
เศร้า 
 
หาว่าเ
D 
ฮาบ่มีเว
G 
ลา
 
สาวแม่
C 
โจ้ ธัมโม ดื่มก้า
Bm 
สุรา
 
ส่วนสาวลั้น
Am 
ลา
D 
  ต้องยกหื้อ 
 
ฟาร์อีสเท
G 
อร์น

 
สาว ม
C 
ช. 
 
จุ๊อ้ายรอมาเป็
Bm 
นปี๋
 
เหลือไว้ก้า
Am 
สะลี 
 
อันนี้ส
D 
าวพะเ
G 
ยา
 
สาวแม่ฟ้าห
C 
ลวง 
 
จุ๊อ้ายควงประชดแฟน
Bm 
เก่า
 
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อ
Am 
เศร้า 
 
หาว่าเ
D 
ฮาบ่มีเว
G 
ลา
 
สาวแม่
C 
โจ้ ธัมโม ดื่มก้า
Bm 
สุรา
 
ส่วนสาวลั้น
Am 
ลา
D 
  ต้องยกหื้อ 
 
ฟาร์อีสเท
G 
อร์น

OUTRO | C | Bm | Am D | G |
OUTRO | C | Bm | Am D | G | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สาวมหาลัย


สาวอาชีวะ สาวเทคนิคเจียงใหม่
อะหยังมางามบาดใจ๋ ของป้อจายคนนี้
สาวโปลิ สาวนาฎศิลป์ สาว LCC
ลีลาโคตรดี อันนี้นัมเบอร์วัน
พานิชย์น้ำคือ ศรีธนาก็แจ่มจันทร์
อู้ตวยได้ตึงวันต้องสาวพายัพหาปลา

สาวพยาบาล พายัพ มช.หรือ ชนนี
เปิ้นเวลาบ่ค่อยมี เขาไปขึ้นวอร์ดขึ้นเวร
สาวเทคโน ใหญ่โตลูกบ่เล่น
สาวพายัพเป็นเฟรนด์ แต่บะได้มาเป๋นแฟน
สาวราชภัฏ มัดใจ๋ไว้หื้อแน่น
อู้แล้วก็แค้น หมู่แม่ญิงหลายใจ๋

สาว มช. จุ๊อ้ายรอมาเป็นปี๋
เหลือไว้ก้าสะลี อันนี้สาวพะเยา
สาวแม่ฟ้าหลวง จุ๊อ้ายควงประชดแฟนเก่า
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อเศร้า หาว่าเฮาบ่มีเวลา
สาวแม่โจ้ ธัมโม ดื่มก้าสุรา
ส่วนสาวลั้นลา.. ต้องยกหื้อ ฟาร์อีสเทอร์น

( ดนตรี )

สาวพยาบาล พายัพ มช.หรือ ชนนี
เปิ้นเวลาบ่ค่อยมี เขาไปขึ้นวอร์ดขึ้นเวร
สาวเทคโน ใหญ่โตลูกบ่เล่น
สาวพายัพเป็นเฟรนด์ แต่บะได้มาเป๋นแฟน
สาวราชภัฏ มัดใจ๋ไว้หื้อแน่น
อู้แล้วก็แค้น หมู่แม่ญิงหลายใจ๋

สาว มช. จุ๊อ้ายรอมาเป็นปี๋
เหลือไว้ก้าสะลี อันนี้สาวพะเยา
สาวแม่ฟ้าหลวง จุ๊อ้ายควงประชดแฟนเก่า
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อเศร้า หาว่าเฮาบ่มีเวลา
สาวแม่โจ้ ธัมโม ดื่มก้าสุรา
ส่วนสาวลั้นลา.. ต้องยกหื้อ ฟาร์อีสเทอร์น

สาว มช. จุ๊อ้ายรอมาเป็นปี๋
เหลือไว้ก้าสะลี อันนี้สาวพะเยา
สาวแม่ฟ้าหลวง จุ๊อ้ายควงประชดแฟนเก่า
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อเศร้า หาว่าเฮาบ่มีเวลา
สาวแม่โจ้ ธัมโม ดื่มก้าสุรา
ส่วนสาวลั้นลา.. ต้องยกหื้อ ฟาร์อีสเทอร์น

มิวสิควิดีโอ สาวมหาลัย SL Music

เพลง : สาวมหาลัย (คอร์ด)
ศิลปิน : SL Music
Lyrics : อ้ายคำแบกไม้
Mixed / Mastered : สุรินทร์คทา ชุ่มศรี
Produced : SL Music
คอร์ดเพลง สาวมหาลัย SL Music
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend