คอร์ดเพลง นางฟ้าตาปี (สาวงามแห่งเมืองคนดี) บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง นางฟ้าตาปี (สาวงามแห่งเมืองคนดี) ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am C D Em E7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G D/F# | Em D | C D | G D |

 
ชาดสวยโดน
G 
ใจ 
 
ลูกสาวบ้าน
D/F# 
ไหน ไซสวย
Em 
พันนี้
 
สาวง
D 
ามแห่งเมืองคน
C 
ดี 
 
สุราษฎร์ธา
D 
นี 
 
ไม่เป็นรองใ
G 
คร
 
ทรวดทรงองค์
Em 
เอว 
 
ยกให้น้
E7 
องเป็นช้างเผือกแด
Am 
นใต้
 
เจอเ
D 
ธอที่หลาดเปิดท้
G 
าย 
 
เล่นเอาใจ
Am 
ชายเต้นดังตู
D 
มตาม

 
บ้านอยู่ไหนน้
G 
อง
 
อยู่บ้าน
D/F# 
ส้อง หรือคลอง
Em 
ฉนวน 
 
 
D 
 
ปากกาหน้าค
C 
วน 
 
พระแสงเคียน
D 
ซาสวนป่าพ
G 
รุพี
 
เขานิพันธ์ นา
Em 
สาร ดอนสัก บ้าน
E7 
นา เขานม ชัย
Am 
บุรี
 
เหนือค
D 
ลอง ช่องช้าง ควน
G 
ศรี
 
กาญดิษฐ์ พุน
D 
พิน บางสวรรค์  
G 
คีรีรัฐ

C 
โอ้.. 
 
นาง
D 
ฟ้าลุ่มน้ำตา
G 
ปี
 
สุราษฎร์ธา
C 
นี 
 
แดน
D 
นี้มากมีมนต์
Em 
ขลัง
 
ร้อยเกาะเงาะห
G 
รอย หอยใหญ่ ไข่แดง
Am 
ชื่อดัง
 
หากใครได้เยือนเพียงค
G 
รั้ง 
 
ให้คิดถึง
Am 
จัง สุราษฎร์ธ
D 
านี

 
สมุยเกาะ
G 
งัน 
 
ท่าฉางไ
D/F# 
ชยา ตาขุนพุม
Em 
เรียง 
 
 
D 
 
ขอฝากเป็นเ
C 
สียง 
 
เพลงแทนใ
D 
จส่งไปให้น้
G 
อง
 
ลืมเธอไ
Em 
ม่ได้ 
 
ที่หลาดเปิดท้
E7 
าย 
 
ร้านผ้ามือ
Am 
สอง
 
วอน
D 
พ่อหลวงเปี่ยมหลวงพ
G 
ร้อม
 
ให้ลูกเจอเนื้อห
D 
อม 
 
นางฟ้าอีก
G 
ที

INSTRU | Em E7 | Am D | C D | G |

C 
โอ้.. 
 
นาง
D 
ฟ้าลุ่มน้ำตา
G 
ปี
 
สุราษฎร์ธา
C 
นี 
 
แดน
D 
นี้มากมีมนต์
Em 
ขลัง
 
ร้อยเกาะเงาะห
G 
รอย หอยใหญ่ ไข่แดง
Am 
ชื่อดัง
 
หากใครได้เยือนเพียงค
G 
รั้ง 
 
ให้คิดถึง
Am 
จัง สุราษฎร์ธ
D 
านี

 
สมุยเกาะ
G 
งัน 
 
ท่าฉางไ
D/F# 
ชยา ตาขุนพุม
Em 
เรียง 
 
 
D 
 
ขอฝากเป็นเ
C 
สียง 
 
เพลงแทนใ
D 
จส่งไปให้น้
G 
อง
 
ลืมเธอไม่
Em 
ได้ 
 
ทำพรือกา
E7 
ได้อะไร
Am 
ก็ยอม
 
วอน
D 
พ่อหลวงเปี่ยมหลวงพ
G 
ร้อม
 
ให้ลูกเจอเนื้อห
D 
อม 
 
นางฟ้าอีก
G 
ที

 
ลืมเธอไม่
Em 
ได้ 
 
ทำพรือกา
E7 
ได้อะไร
Am 
ก็ยอม
 
ถ้าเ
D 
จอฉันนั้นก็พ
G 
ร้อม 
 
จะยินย
D 
อม..
 
ให้หอมสัก
G 
ที..

OUTRO | C D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นางฟ้าตาปี


ชาดสวยโดนใจ ลูกสาวบ้านไหน ไซสวยพันนี้
สาวงามแห่งเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี ไม่เป็นรองใคร
ทรวดทรงองค์เอว ยกให้น้องเป็นช้างเผือกแดนใต้
เจอเธอที่หลาดเปิดท้าย เล่นเอาใจชายเต้นดังตูมตาม

บ้านอยู่ไหนน้อง
อยู่บ้านส้อง หรือคลองฉนวน
ปากกาหน้าควน พระแสงเคียนซาสวนป่าพรุพี
เขานิพันธ์ นาสาร ดอนสัก บ้านนา เขานม ชัยบุรี
เหนือคลอง ช่องช้าง ควนศรี
กาญดิษฐ์ พุนพิน บางสวรรค์ คีรีรัฐ

โอ้.. นางฟ้าลุ่มน้ำตาปี
สุราษฎร์ธานี แดนนี้มากมีมนต์ขลัง
ร้อยเกาะเงาะหรอย หอยใหญ่ ไข่แดงชื่อดัง
หากใครได้เยือนเพียงครั้ง ให้คิดถึงจัง สุราษฎร์ธานี

สมุยเกาะงัน ท่าฉางไชยา ตาขุนพุมเรียง
ขอฝากเป็นเสียง เพลงแทนใจส่งไปให้น้อง
ลืมเธอไม่ได้ ที่หลาดเปิดท้าย ร้านผ้ามือสอง
วอนพ่อหลวงเปี่ยมหลวงพร้อม
ให้ลูกเจอเนื้อหอม นางฟ้าอีกที

( ดนตรี )

โอ้.. นางฟ้าลุ่มน้ำตาปี
สุราษฎร์ธานี แดนนี้มากมีมนต์ขลัง
ร้อยเกาะเงาะหรอย หอยใหญ่ ไข่แดงชื่อดัง
หากใครได้เยือนเพียงครั้ง ให้คิดถึงจัง สุราษฎร์ธานี

สมุยเกาะงัน ท่าฉางไชยา ตาขุนพุมเรียง
ขอฝากเป็นเสียง เพลงนี้แทนใจส่งไปให้น้อง
ลืมเธอไม่ได้ ทำพรือกาได้อะไรก็ยอม
วอนพ่อหลวงเปี่ยมหลวงพร้อม
ให้ลูกเจอเนื้อหอม นางฟ้าอีกที

ลืมเธอไม่ได้ ทำพรือกาได้อะไรก็ยอม
ถ้าเจอฉันนั้นก็พร้อม จะยินยอม..
ให้หอมสักที..

มิวสิควิดีโอ นางฟ้าตาปี (สาวงามแห่งเมืองคนดี) บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : นางฟ้าตาปี (สาวงามแห่งเมืองคนดี) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ไก่ ชานชาลา
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง นางฟ้าตาปี (สาวงามแห่งเมืองคนดี) บ.เบิ้ล สามร้อย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend