คอร์ดเพลง แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ ไผ่ พงศธร

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ ศิลปิน ไผ่ พงศธร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F | F | F | F |
INTRO | Bb C | Dm |
INTRO | Gm C | F | C |

 
ผู้สาวค
Dm 
นไค 
 
ยิ้มใ
C 
ห้อ้ายผ่านไ
Dm 
ลฟ์สด
 
แอบส่องโปรไฟล์กะ
Gm 
โพสต์ 
 
โปรโ
Am 
มทว่าโสดก
Dm 
ะด้อ
 
ขอเบอร์ก
Dm 
ะให้ ขอไลน์กะแอด ติ๊กต็อก
Gm 
กะต่อ
 
บักอ้ายผู้คนบ่ห
F 
ล่อ 
 
กะ
Gm 
คึดละเนาะ
Am 
หัวใจ

 
แบบใด๋แบ
Dm 
บใด๋ 
 
คึดห
C 
ลายจนอ้ายหล
Dm 
งส่น
 
ถืกปั่นหมุ่นเหมิด
Gm 
ใจคน 
 
หา
Am 
ทางกลับบ้าน
Dm 
บ่ไหว
 
มักเจ้าแล้
Dm 
วเด้ ให้เบิ่ดแล้วเด้ สี่ห้อง
Gm 
หัวใจ
 
อย่าเด้ออย่าหาทำอ้
F 
าย
 
ฟ้าเอ้ยซุกใ
C 
ส่ความแฟนเเ
F 
นเด้อ

 
มื้อสรรวัน
Bb 
ดี 
 
ละมาบัด
C 
นี้เจ้าเปิดโต
Dm 
แฟน
 
เชิญแขกผูกข้อต่อแ
Bb 
ขน
 
ผ่านทางออนไ
C 
ลน์ 
 
เล่นเอาอ้า
F 
ยเบลอ
 
หงายหลังล้ม
Am 
ท่วน ซาวเอาหัวใจ บ่ทันแล้ว
Dm 
เด้อ
 
โอ๊ยเนาะอ้ายเจ็บจน
Gm 
เซ่อ 
 
สุดท้ายกลายเป็น..
 
แค่หนึ่งคอนเ
Am 
ทนต์เศร้าเศร้า 
 
 
Dm 
 
C 

 
แบบนี้ต้อง
Dm 
เข้า 
 
ต้องเ
C 
ข้าโรงบาลหม่อ
Dm 
งใด๋
 
เจ็บคีงยังพอ
Gm 
ปัวได้ 
 
เจ็บใ
Am 
จไผสิ
Dm 
ปัวเอา
 
ส่างบ่หลู
Dm 
โตน คนตื่มยอดไลก์ แนน้อ
Gm 
ผู้สาว
 
ฮักอ้ายที่มีให้เ
F 
จ้า 
 
คือจังก
C 
ลายเป็น..
 
แค่หนึ่งคอนเท
F 
นต์ของเธอ

INSTRU | F | F | F | F |
INSTRU | Bb C | Dm |
INSTRU | Gm C | F |

 
มื้อสรรวัน
Bb 
ดี 
 
ละมาบัด
C 
นี้เจ้าเปิดโต
Dm 
แฟน
 
เชิญแขกผูกข้อต่อแ
Bb 
ขน
 
ผ่านทางออนไ
C 
ลน์ 
 
เล่นเอาอ้า
F 
ยเบลอ
 
หงายหลังล้ม
Am 
ท่วน ซาวเอาหัวใจ บ่ทันแล้ว
Dm 
เด้อ
 
โอ๊ยเนาะอ้ายเจ็บจน
Gm 
เซ่อ 
 
สุดท้ายกลายเป็น..
 
แค่หนึ่งคอนเ
Am 
ทนต์เศร้าเศร้า 
 
 
Dm 
 
C 

 
แบบนี้ต้อง
Dm 
เข้า 
 
ต้องเ
C 
ข้าโรงบาลหม่อ
Dm 
งใด๋
 
เจ็บคีงยังพอ
Gm 
ปัวได้ 
 
เจ็บใ
Am 
จไผสิ
Dm 
ปัวเอา
 
ส่างบ่หลู
Dm 
โตน คนตื่มยอดไลก์ แนน้อ
Gm 
ผู้สาว
 
ฮักอ้ายที่มีให้เ
F 
จ้า 
 
คือจังก
C 
ลายเป็น..
 
แค่หนึ่งคอนเท
F 
นต์ของเธอ

 
บ่
Dm 
คึดว่าฮักที่มีให้
Gm 
เจ้า 
 
มันสิกลายเ
C 
ป็น..
 
แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ..
 

OUTRO | Bb C | Dm |
OUTRO | Gm C | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ


ผู้สาวคนไค ยิ้มให้อ้ายผ่านไลฟ์สด
แอบส่องโปรไฟล์กะโพสต์ โปรโมทว่าโสดกะด้อ
ขอเบอร์กะให้ ขอไลน์กะแอด ติ๊กต็อกกะต่อ
บักอ้ายผู้คนบ่หล่อ กะคึดละเนาะหัวใจ

แบบใด๋แบบใด๋ คึดหลายจนอ้ายหลงส่น
ถืกปั่นหมุ่นเหมิดใจคน หาทางกลับบ้านบ่ไหว
มักเจ้าแล้วเด้ ให้เบิ่ดแล้วเด้ สี่ห้องหัวใจ
อย่าเด้ออย่าหาทำอ้าย ฟ้าเอ้ยซุกใส่ความแฟนเเนเด้อ

มื้อสรรวันดี ละมาบัดนี้เจ้าเปิดโตแฟน
เชิญแขกผูกข้อต่อแขน
ผ่านทางออนไลน์ เล่นเอาอ้ายเบลอ
หงายหลังล้มท่วน ซาวเอาหัวใจ บ่ทันแล้วเด้อ
โอ๊ยเนาะอ้ายเจ็บจนเซ่อ สุดท้ายกลายเป็น
แค่หนึ่งคอนเทนต์เศร้าเศร้า

แบบนี้ต้องเข้า ต้องเข้าโรงบาลหม่องใด๋
เจ็บคีงยังพอปัวได้ เจ็บใจไผสิปัวเอา
ส่างบ่หลูโตน คนตื่มยอดไลก์ แนน้อผู้สาว
ฮักอ้ายที่มีให้เจ้า คือจังกลายเป็น
แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ

( ดนตรี )

มื้อสรรวันดี ละมาบัดนี้เจ้าเปิดโตแฟน
เชิญแขกผูกข้อต่อแขน
ผ่านทางออนไลน์ เล่นเอาอ้ายเบลอ
หงายหลังล้มท่วน ซาวเอาหัวใจ บ่ทันแล้วเด้อ
โอ๊ยเนาะอ้ายเจ็บจนเซ่อ สุดท้ายกลายเป็น
แค่หนึ่งคอนเทนต์เศร้าเศร้า

แบบนี้ต้องเข้า ต้องเข้าโรงบาลหม่องใด๋
เจ็บคีงยังพอปัวได้ เจ็บใจไผสิปัวเอา
ส่างบ่หลูโตน คนตื่มยอดไลก์ แนน้อผู้สาว
ฮักอ้ายที่มีให้เจ้า คือจังกลายเป็น
แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ

บ่คึดว่าฮักที่มีให้เจ้า มันสิกลายเป็น
แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ

มิวสิควิดีโอ แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ ไผ่ พงศธร

เพลง : แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ (คอร์ด)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
คอร์ดเพลง แค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอ ไผ่ พงศธร
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend