คอร์ดเพลง ขณะนี้คือนิรันดร์ – JODAI

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขณะนี้คือนิรันดร์ JODAI

คอร์ดเพลง ขณะนี้คือนิรันดร์ - JODAI

เพลง :

ศิลปิน : JODAI

เนื้อร้อง/ทำนอง : JODAI

คอร์ดทั้งหมด : Cm,F,Dm,Gm


 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
F 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
F 
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
F 
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
F 
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

 
นับตั้งแต่
Cm 
เธอเข้า
F 
มา 
 
ในชีวิต
Dm 
ฉัน 
 
ก็ไม่ต้อง
Gm 
การใครอีก
Cm 
มองจ้อง
F 
ตา 
 
เธอทำให้
Dm 
ฉัน 
 
หัวใจข้างใ
Gm 
นแทบฉีก
Cm 
เหมือนได้เ
F 
จอ 
 
อีกครึ่ง
Dm 
ชีวิต 
 
ที่ตามหาใ
Gm 
นอดีต
Cm 
เธอผู้เ
F 
ดียวที่ครองใ
Dm 
จฉัน 
 
เอาไว้ใน
Gm 
ทุกนาที

Cm 
  ฟังไว้นะเ
F 
ธอ 
 
แล้วไม่ต้อง
Dm 
เขิน
 
  จะขอล่ว
Gm 
งเกิน 
 
(ถ้าเธอยอม)
Cm 
  อาจไม่ได้ดีเท่าใ
F 
คร 
 
ดูแลไม่ดีเท่
Dm 
าไร
 
  แต่ฉันจะข
Gm 
อสัญญา
Cm 
  จะไม่ให้เธอเจ็บ
F 
ช้ำ 
 
ฉันก็จะรักขอ
Dm 
งฉัน
 
  จะอยู่กับเธอใน
Gm 
ทุกๆ 
 
วัน
Cm 
  หันมามอง
F 
ฉันแล้วเปิดใจ
Dm 
ฟังให้ดี
Gm 

 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
F 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
F 
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
F 
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
F 
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

Cm 
  ถ้าจะให้บอกว่า
F 
รักเธอมากแค่ไหน
 
  
Dm 
ให้ลองไปนับเดือนนับ
Gm 
ดาวเธอนับได้ไหม
Cm 
  ถ้ายังไม่เชื่อใจ
F 
ฉันก็ไม่เป็นไร
 
  แต่
Dm 
เดี๋ยวจะทำให้รู้ว่าการกระ
Gm 
ทำสำคัญยังไง

Cm 
ถ้าเธอให้ใจฉันสัญ
F 
ญาเลยว่าจะรัก
Dm 
ไม่ต้องห่วงนะครับ 
 
ดวงใจของ
Gm 
คุณจะปลอดภัย
 
เอา
Cm 
จริงๆ 
 
จะบอกคุณนะแต่กลัวว่า
F 
มันจะเร็วไป
 
แต่ง
Dm 
งานกับผมนะครับ 
 
จะรักกับ
Gm 
คุณเป็นคนสุดท้าย

Cm 
  ฟังไว้นะเ
F 
ธอ 
 
แล้วไม่ต้อง
Dm 
เขิน
 
  จะขอล่ว
Gm 
งเกิน 
 
(ถ้าเธอยอม)
Cm 
  อาจไม่ได้ดีเท่าใ
F 
คร 
 
ดูแลไม่ดีเท่
Dm 
าไร
 
  แต่ฉันจะข
Gm 
อสัญญา
Cm 
  จะไม่ให้เธอเจ็บ
F 
ช้ำ 
 
ฉันก็จะรักขอ
Dm 
งฉัน
 
  จะอยู่กับเธอใน
Gm 
ทุกๆ 
 
วัน
Cm 
  หันมามอง
F 
ฉันแล้วเปิดใจ
Dm 
ฟังให้ดี
Gm 

 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
F 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
F 
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
F 
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
F 
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

Cm 
  ไม่มีสิ่งใ
F 
ดจะพรากดวง
Dm 
ใจของเราใ
Gm 
ห้ห่าง
Cm 
  ไม่มีจืดจ
F 
างแม้นานแสน
Dm 
นานรักเธอเช่
Gm 
นนั้น
Cm 
  หากดวงจันท
F 
รายังอยู่
Dm 
คู่ฟ้า 
 
ใจปราร
Gm 
ถนาเช่นเดียวกัน
Cm 
  เธออยู่คู่
F 
ฉัน 
 
ตลอด
Dm 
ชีวัน 
 
จนชั่วนิ
Gm 
รันดร์

 
เพราะชั่วข
Cm 
ณะนี้ 
 
 
F 
คือนิรันดร์และ
Dm 
ต่อไปนี้
Gm 
มีแค่เธอกั
Cm 
บฉัน 
 
และเรารัก
F 
กัน
 
ไม่ใช่แค่
Dm 
เพียงเพราะความผู
Gm 
กพัน
 
จะขอดู
Cm 
แลแม้ยามป่วยก
F 
าย 
 
อยากได้อะ
Dm 
ไรจะหาให้
Gm 
เธอ
 
หัวใจฉัน
Cm 
เป็นของเธอเส
F 
มอ 
 
ขอใจขอ
Dm 
งเธอให้ฉัน
Gm 
ผู้เดียว

OUTRO | Cm F | Dm Gm | Cm F | Dm Gm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขณะนี้คือนิรันดร์


เพราะชั่วขณะนี้ คือนิรันดร์และต่อไปนี้
มีแค่เธอกับฉัน และเรารักกัน
ไม่ใช่แค่เพียงเพราะความผูกพัน
จะขอดูแลแม้ยามป่วยกาย อยากได้อะไรจะหาให้เธอ
หัวใจฉันเป็นของเธอเสมอ ขอใจของเธอให้ฉันผู้เดียว

นับตั้งแต่เธอเข้ามา ในชีวิตฉัน ก็ไม่ต้องการใครอีก
มองจ้องตา เธอทำให้ฉัน หัวใจข้างในแทบฉีก
เหมือนได้เจอ อีกครึ่งชีวิต ที่ตามหาในอดีต
เธอผู้เดียวที่ครองใจฉัน เอาไว้ในทุกนาที

ฟังไว้นะเธอ แล้วไม่ต้องเขิน
จะขอล่วงเกิน (ถ้าเธอยอม)
อาจไม่ได้ดีเท่าใคร ดูแลไม่ดีเท่าไร
แต่ฉันจะขอสัญญา
จะไม่ให้เธอเจ็บช้ำ ฉันก็จะรักของฉัน
จะอยู่กับเธอในทุกๆ วัน
หันมามองฉันแล้วเปิดใจฟังให้ดี

เพราะชั่วขณะนี้ คือนิรันดร์และต่อไปนี้
มีแค่เธอกับฉัน และเรารักกัน
ไม่ใช่แค่เพียงเพราะความผูกพัน
จะขอดูแลแม้ยามป่วยกาย อยากได้อะไรจะหาให้เธอ
หัวใจฉันเป็นของเธอเสมอ ขอใจของเธอให้ฉันผู้เดียว

ถ้าจะให้บอกว่ารักเธอมากแค่ไหน
ให้ลองไปนับเดือนนับดาวเธอนับได้ไหม
ถ้ายังไม่เชื่อใจฉันก็ไม่เป็นไร
แต่เดี๋ยวจะทำให้รู้ว่าการกระทำสำคัญยังไง

ถ้าเธอให้ใจฉันสัญญาเลยว่าจะรัก
ไม่ต้องห่วงนะครับ ดวงใจของคุณจะปลอดภัย
เอาจริงๆ จะบอกคุณนะแต่กลัวว่ามันจะเร็วไป
แต่งงานกับผมนะครับ จะรักกับคุณเป็นคนสุดท้าย

ฟังไว้นะเธอ แล้วไม่ต้องเขิน
จะขอล่วงเกิน (ถ้าเธอยอม)
อาจไม่ได้ดีเท่าใคร ดูแลไม่ดีเท่าไร
แต่ฉันจะขอสัญญา
จะไม่ให้เธอเจ็บช้ำ ฉันก็จะรักของฉัน
จะอยู่กับเธอในทุกๆ วัน
หันมามองฉันแล้วเปิดใจฟังให้ดี

เพราะชั่วขณะนี้ คือนิรันดร์และต่อไปนี้
มีแค่เธอกับฉัน และเรารักกัน
ไม่ใช่แค่เพียงเพราะความผูกพัน
จะขอดูแลแม้ยามป่วยกาย อยากได้อะไรจะหาให้เธอ
หัวใจฉันเป็นของเธอเสมอ ขอใจของเธอให้ฉันผู้เดียว

ไม่มีสิ่งใดจะพรากดวงใจของเราให้ห่าง
ไม่มีจืดจางแม้นานแสนนานรักเธอเช่นนั้น
หากดวงจันทรายังอยู่คู่ฟ้า ใจปรารถนาเช่นเดียวกัน
เธออยู่คู่ฉัน ตลอดชีวัน จนชั่วนิรันดร์

เพราะชั่วขณะนี้ คือนิรันดร์และต่อไปนี้
มีแค่เธอกับฉัน และเรารักกัน
ไม่ใช่แค่เพียงเพราะความผูกพัน
จะขอดูแลแม้ยามป่วยกาย อยากได้อะไรจะหาให้เธอ
หัวใจฉันเป็นของเธอเสมอ ขอใจของเธอให้ฉันผู้เดียว

มิวสิควิดีโอ ขณะนี้คือนิรันดร์ JODAI

เพลง ขณะนี้คือนิรันดร์
ศิลปิน : JODAI
Melody : JODAI
Arrange : ZiXS
Tel : 089-8827018 , 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend