หน้าแรก » Jodai » คอร์ดเพลง เพื่อนที่ไหน – Jodai

คอร์ดเพลง เพื่อนที่ไหน – Jodai

คอร์ดเพลง : เพื่อนที่ไหน Jodai

คอร์ดเพลง เพื่อนที่ไหน - Jodai

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Cm,Dm7,Eb,Fm,Gm


INTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
INTRO | Eb Dm7 | Cm F |
INTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
INTRO | Eb Dm7 | Cm F |

Bb 
  รู้ไ
หมฉันมีอะไรจะบอกให้
Gm 
ฟัง
 
  แต่
Fm 
เธอต้อง
Bb 
ตั้งใจ
 
  
Eb 
อย่าตกใจและ
Dm7 
อย่าเปลี่ยนไป
Cm 
  เพราะสิ่งที่ฉัน
กำลังจะบอกเธอ
Bb 
  รู้ไหม
ว่าฉันนั้นชอบเธอมาตั้ง
Gm 
นาน
 
  ตั้งแต่เมื่อ
Fm 
ครั้งแรก
Bb 
เจอ
 
  
Eb 
คอยแอบมองยิ้ม
Dm7 
เธอตอนเผลอ
 
  
Cm 
เลยอยากบอกเธอเผื่อเธอจะ
คิดเหมือนกัน

Bb 
  สิ่งที่
ฉันฝันมา
Gm 
ตลอด
Fm 
นั้น
 
  
Bb 
เธอให้ฉันเลิก
Eb 
พยายาม 
 
 
Dm7 
 
  รเพราะเธอให้
Cm 
ความสำคัญเป็นแค่เ
พื่อนกัน

Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
กันช่างมัน

Bb 
ทุกๆครั้งที่เธอบอก
ฉันว่าเราก็เพื่อนกัน
Gm 
ฉันไม่เคยคิดกับเธอแบบ
Fm 
นั้นเลยแม้
Bb 
ซักวัน
Eb 
แต่ใจก็รู้อยู่ 
 
 
Dm7 
ที่ทำมันไม่ถูก
Cm 
ก็คนเป็นเพื่อนจะหักห
ลังได้ยังไงกัน

Bb 
แกลองคิดดูถ้าเกิด
ว่าเรานั้นได้รักกัน
Gm 
แกว่าจะมีความ
Fm 
สุขไหมคง
Bb 
น่ารักจัง
Eb 
มันก็เป็นการหลอ
Dm7 
กถามที่ฉันใช้ประจำ
Cm 
เธออาจจะติดตลก
ไปแต่ฉันจริงจัง

Bb 
  สิ่งที่
ฉันฝันมา
Gm 
ตลอด
Fm 
นั้น
 
  
Bb 
เธอให้ฉันเลิก
Eb 
พยายาม 
 
 
Dm7 
 
  เพราะเธอให้
Cm 
ความสำคัญเป็นแค่เ
พื่อนกัน

Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
กันช่างมัน

Eb 
  ฉันไม่ควรจะบอกเธอ
ไปสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจ
Gm 
  ขอโทษที่บอกเธอ
Fm 
ไปมันพลั้ง
Bb 
ใจไปเอง
Eb 
  ฉันไม่ควรจะบอกเธอ
ไปสุดท้ายก็ต้องมาเสี
Bb 
ยใจ
 
  ขอโทษที่บอก
Fm 
เธอไปมัน
Bb 
พลั้งใจไปเอง
Eb 
  สิ่งที่เธอ
ทำมันทำ
Dm7 
ให้ฉันคิดเกินกว่า
Gm 
เพื่อนกัน
Eb 
  แต่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับ
เธอ

Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
กันช่างมัน
 
Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
กันช่างมัน

OUTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
OUTRO | Eb Dm7 | Cm F |
OUTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
OUTRO | Eb Dm7 | Cm F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพื่อนที่ไหน


รู้ไหมฉันมีอะไรจะบอกให้ฟัง
แต่เธอต้องตั้งใจ
อย่าตกใจและอย่าเปลี่ยนไป
เพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกเธอ
รู้ไหมว่าฉันนั้นชอบเธอมาตั้งนาน
ตั้งแต่เมื่อครั้งแรกเจอ
คอยแอบมองยิ้มเธอตอนเผลอ
เลยอยากบอกเธอเผื่อเธอจะคิดเหมือนกัน

สิ่งที่ฉันฝันมาตลอดนั้น
เธอให้ฉันเลิกพยายาม
รเพราะเธอให้ความสำคัญเป็นแค่เพื่อนกัน

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

ทุกๆครั้งที่เธอบอกฉันว่าเราก็เพื่อนกัน
ฉันไม่เคยคิดกับเธอแบบนั้นเลยแม้ซักวัน
แต่ใจก็รู้อยู่ ที่ทำมันไม่ถูก
ก็คนเป็นเพื่อนจะหักหลังได้ยังไงกัน

แกลองคิดดูถ้าเกิดว่าเรานั้นได้รักกัน
แกว่าจะมีความสุขไหมคงน่ารักจัง
มันก็เป็นการหลอกถามที่ฉันใช้ประจำ
เธออาจจะติดตลกไปแต่ฉันจริงจัง

สิ่งที่ฉันฝันมาตลอดนั้น
เธอให้ฉันเลิกพยายาม
เพราะเธอให้ความสำคัญเป็นแค่เพื่อนกัน

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

ฉันไม่ควรจะบอกเธอไปสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจ
ขอโทษที่บอกเธอไปมันพลั้งใจไปเอง
ฉันไม่ควรจะบอกเธอไปสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจ
ขอโทษที่บอกเธอไปมันพลั้งใจไปเอง
สิ่งที่เธอทำมันทำให้ฉันคิดเกินกว่าเพื่อนกัน
แต่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอ

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

มิวสิควิดีโอ เพื่อนที่ไหน Jodai

เพลง เพื่อนที่ไหน
ศิลปิน : Jodai
Lyrics/Melody/Arrange : JODAI
LABEL : Mellow Me
Tel : 089-8827018, 062-6122122
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา