คอร์ดเพลง เพื่อนที่ไหน – Jodai

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพื่อนที่ไหน Jodai

คอร์ดเพลง เพื่อนที่ไหน - Jodai

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Cm,Dm7,Eb,Fm,Gm


INTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
INTRO | Eb Dm7 | Cm F |
INTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
INTRO | Eb Dm7 | Cm F |

Bb 
  รู้ไ
F 
หมฉันมีอะไรจะบอกให้
Gm 
ฟัง
 
  แต่
Fm 
เธอต้อง
Bb 
ตั้งใจ
 
  
Eb 
อย่าตกใจและ
Dm7 
อย่าเปลี่ยนไป
Cm 
  เพราะสิ่งที่ฉัน
F 
กำลังจะบอกเธอ
Bb 
  รู้ไหม
F 
ว่าฉันนั้นชอบเธอมาตั้ง
Gm 
นาน
 
  ตั้งแต่เมื่อ
Fm 
ครั้งแรก
Bb 
เจอ
 
  
Eb 
คอยแอบมองยิ้ม
Dm7 
เธอตอนเผลอ
 
  
Cm 
เลยอยากบอกเธอเผื่อเธอจะ
F 
คิดเหมือนกัน

Bb 
  สิ่งที่
F 
ฉันฝันมา
Gm 
ตลอด
Fm 
นั้น
 
  
Bb 
เธอให้ฉันเลิก
Eb 
พยายาม 
 
 
Dm7 
 
  รเพราะเธอให้
Cm 
ความสำคัญเป็นแค่เ
F 
พื่อนกัน

Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
F 
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
F 
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
F 
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
F 
กันช่างมัน

Bb 
ทุกๆครั้งที่เธอบอก
F 
ฉันว่าเราก็เพื่อนกัน
Gm 
ฉันไม่เคยคิดกับเธอแบบ
Fm 
นั้นเลยแม้
Bb 
ซักวัน
Eb 
แต่ใจก็รู้อยู่ 
 
 
Dm7 
ที่ทำมันไม่ถูก
Cm 
ก็คนเป็นเพื่อนจะหักห
F 
ลังได้ยังไงกัน

Bb 
แกลองคิดดูถ้าเกิด
F 
ว่าเรานั้นได้รักกัน
Gm 
แกว่าจะมีความ
Fm 
สุขไหมคง
Bb 
น่ารักจัง
Eb 
มันก็เป็นการหลอ
Dm7 
กถามที่ฉันใช้ประจำ
Cm 
เธออาจจะติดตลก
F 
ไปแต่ฉันจริงจัง

Bb 
  สิ่งที่
F 
ฉันฝันมา
Gm 
ตลอด
Fm 
นั้น
 
  
Bb 
เธอให้ฉันเลิก
Eb 
พยายาม 
 
 
Dm7 
 
  เพราะเธอให้
Cm 
ความสำคัญเป็นแค่เ
F 
พื่อนกัน

Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
F 
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
F 
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
F 
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
F 
กันช่างมัน

Eb 
  ฉันไม่ควรจะบอกเธอ
F 
ไปสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจ
Gm 
  ขอโทษที่บอกเธอ
Fm 
ไปมันพลั้ง
Bb 
ใจไปเอง
Eb 
  ฉันไม่ควรจะบอกเธอ
F 
ไปสุดท้ายก็ต้องมาเสี
Bb 
ยใจ
 
  ขอโทษที่บอก
Fm 
เธอไปมัน
Bb 
พลั้งใจไปเอง
Eb 
  สิ่งที่เธอ
F 
ทำมันทำ
Dm7 
ให้ฉันคิดเกินกว่า
Gm 
เพื่อนกัน
Eb 
  แต่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับ
F 
เธอ

Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
F 
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
F 
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
F 
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
F 
กันช่างมัน
 
Bb 
เพื่อนที่ไหนเขา
F 
เดินจับมือกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนเขา
Fm 
คอลกัน
Bb 
ทุกวัน
Eb 
รู้ว่าเธอ 
 
ก็
Dm7 
ทำอย่างนั้น
Cm 
อยู่ประจำกับ
F 
คนทั่วไป
Bb 
เพื่อนที่ไหนตื่นน
F 
อนต้องปลุกกัน
Gm 
เพื่อนที่ไหนถึง
Fm 
บ้านต้อง
Bb 
รายงาน
Eb 
ไม่ได้รู้สึก
Dm7 
เกินกว่านั้น
Cm 
ก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
F 
กันช่างมัน

OUTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
OUTRO | Eb Dm7 | Cm F |
OUTRO | Bb F | Gm Fm Bb |
OUTRO | Eb Dm7 | Cm F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพื่อนที่ไหน


รู้ไหมฉันมีอะไรจะบอกให้ฟัง
แต่เธอต้องตั้งใจ
อย่าตกใจและอย่าเปลี่ยนไป
เพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกเธอ
รู้ไหมว่าฉันนั้นชอบเธอมาตั้งนาน
ตั้งแต่เมื่อครั้งแรกเจอ
คอยแอบมองยิ้มเธอตอนเผลอ
เลยอยากบอกเธอเผื่อเธอจะคิดเหมือนกัน

สิ่งที่ฉันฝันมาตลอดนั้น
เธอให้ฉันเลิกพยายาม
รเพราะเธอให้ความสำคัญเป็นแค่เพื่อนกัน

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

ทุกๆครั้งที่เธอบอกฉันว่าเราก็เพื่อนกัน
ฉันไม่เคยคิดกับเธอแบบนั้นเลยแม้ซักวัน
แต่ใจก็รู้อยู่ ที่ทำมันไม่ถูก
ก็คนเป็นเพื่อนจะหักหลังได้ยังไงกัน

แกลองคิดดูถ้าเกิดว่าเรานั้นได้รักกัน
แกว่าจะมีความสุขไหมคงน่ารักจัง
มันก็เป็นการหลอกถามที่ฉันใช้ประจำ
เธออาจจะติดตลกไปแต่ฉันจริงจัง

สิ่งที่ฉันฝันมาตลอดนั้น
เธอให้ฉันเลิกพยายาม
เพราะเธอให้ความสำคัญเป็นแค่เพื่อนกัน

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

ฉันไม่ควรจะบอกเธอไปสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจ
ขอโทษที่บอกเธอไปมันพลั้งใจไปเอง
ฉันไม่ควรจะบอกเธอไปสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจ
ขอโทษที่บอกเธอไปมันพลั้งใจไปเอง
สิ่งที่เธอทำมันทำให้ฉันคิดเกินกว่าเพื่อนกัน
แต่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอ

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

เพื่อนที่ไหนเขาเดินจับมือกัน
เพื่อนที่ไหนเขาคอลกันทุกวัน
รู้ว่าเธอ ก็ทำอย่างนั้น
อยู่ประจำกับคนทั่วไป
เพื่อนที่ไหนตื่นนอนต้องปลุกกัน
เพื่อนที่ไหนถึงบ้านต้องรายงาน
ไม่ได้รู้สึกเกินกว่านั้น
ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันช่างมัน

มิวสิควิดีโอ เพื่อนที่ไหน Jodai

เพลง เพื่อนที่ไหน
ศิลปิน : Jodai
Lyrics/Melody/Arrange : JODAI
LABEL : Mellow Me
Tel : 089-8827018, 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend