คอร์ดเพลง จอมขวัญ ASIA7

  
Text   
คอร์ดเพลง จอมขวัญ ศิลปิน ASIA7 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm7 Em F G Gm Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | C | Em | Am | Gm C |
INTRO | F Em | Dm7 G |

C 
  ไม่อาจตอ
Em 
บได้เลย
Am 
  ว่าด้วยเหตุอัน
Gm 
ใดหนอ 
 
 
C 
 
  
F 
ใจฉันเฝ้า
Em 
รอ 
 
รอ
Dm7 
เธอแต่เธอทุก
G 
ครา

C 
  และมิอาจตอ
Em 
บได้เลย
Am 
  ใยใจจึงเ
Gm 
รียกหา  
C 
 
  
F 
เพ้อละเมอ 
 
 
Em 
พรรณนา 
 
ถึง
Dm7 
เธอ.. 
 
 
G 

 
รู้สึกไ
F 
หม.. 
 
หัวใจสองเราผูก
C 
กัน
 
คล้ายดั่งว่าเธอกับ
D7 
ฉัน 
 
หวนพบคืนวันกลับ
G 
มา

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
เพียงเท่านั้นเหมือน
Gm 
ฉัน
 
รักเ
C 
ธอ 
 
มาแ
F 
สน.. 
 
 
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหา 
 
อา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เดียว

INSTRU | C | Em | Am | Gm C |
INSTRU | F Em | Dm7 G |

C 
  ไม่อาจตอ
Em 
บได้เลย
Am 
  หากสักวันเธอพ
Gm 
ลันหาย  
C 
 
  
F 
ใจฉันคงส
Em 
ลาย 
 
ชีพม
Dm7 
ลาย.. 
 
 
G 

 
เธอรู้ไ
F 
หม 
 
หัวใจสองเราผูก
C 
กัน
 
คล้ายดั่งว่าเธอกับ
D7 
ฉัน 
 
หวนพบคืนวันกลับ
G 
มา

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
เพียงเท่านั้นเหมือน
Gm 
ฉัน
 
รักเ
C 
ธอ 
 
มาแ
F 
สน.. 
 
 
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหา 
 
อา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เ
C 
ดียว

Em 
  แม้ชะ
Am 
ตาขีดไว้ 
 
ให้เ
Gm 
ราต้องไ
C 
กลห่าง
F 
  จะยึดมั่นโดยชีวา 
 
จะ
D7 
ขอรักเธอเท่า
G 
นั้น

INSTRU | C Em | Am Gm C |
INSTRU | F Em | Dm7 G |
INSTRU | C Em | Am Gm C |
INSTRU | F Em | Dm7 G |

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
เพียงเท่านั้นเหมือน
Gm 
ฉัน
 
รักเ
C 
ธอ 
 
มาแ
F 
สน.. 
 
 
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหา 
 
อา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เดียว

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
ราวกับฉัน
Gm 
ได้รัก 
 
รักเ
C 
ธอมาแ
F 
สน..
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหาอา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เ
 
ดียว

OUTRO | C Em | Am Gm C |
OUTRO | F Em | Dm7 G |
OUTRO | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง จอมขวัญ


ไม่อาจตอบได้เลย
ว่าด้วยเหตุอันใดหนอ
ใจฉันเฝ้ารอ รอเธอแต่เธอทุกครา

และมิอาจตอบได้เลย
ใยใจจึงเรียกหา
เพ้อละเมอ พรรณนา ถึงเธอ..

รู้สึกไหม.. หัวใจสองเราผูกกัน
คล้ายดั่งว่าเธอกับฉัน หวนพบคืนวันกลับมา

แค่ได้พบ สบตากัน
เพียงเท่านั้นเหมือนฉัน
รักเธอ มาแสน.. นาน
เฝ้าห่วงหา อาวรณ์ถึงเธอ

เจ้าจอมเอย จอมขวัญ
ฉันพ่ายแพ้ให้เธอ ซะแล้ว ทุกทาง..
แม้นพบชาติใด ฉันขอรักเธอผู้เดียว

( ดนตรี )

ไม่อาจตอบได้เลย
หากสักวันเธอพลันหาย
ใจฉันคงสลาย ชีพมลาย..

เธอรู้ไหม หัวใจสองเราผูกกัน
คล้ายดั่งว่าเธอกับฉัน หวนพบคืนวันกลับมา

แค่ได้พบ สบตากัน
เพียงเท่านั้นเหมือนฉัน
รักเธอ มาแสน.. นาน
เฝ้าห่วงหา อาวรณ์ถึงเธอ

เจ้าจอมเอย จอมขวัญ
ฉันพ่ายแพ้ให้เธอ ซะแล้ว ทุกทาง..
แม้นพบชาติใด ฉันขอรักเธอผู้เดียว

แม้ชะตาขีดไว้ ให้เราต้องไกลห่าง
จะยึดมั่นโดยชีวา จะขอรักเธอเท่านั้น

( ดนตรี )

แค่ได้พบ สบตากัน
เพียงเท่านั้นเหมือนฉัน
รักเธอ มาแสน.. นาน
เฝ้าห่วงหา อาวรณ์ถึงเธอ

เจ้าจอมเอย จอมขวัญ
ฉันพ่ายแพ้ให้เธอ ซะแล้ว ทุกทาง..
แม้นพบชาติใด ฉันขอรักเธอผู้เดียว

แค่ได้พบ สบตากัน
ราวกับฉันได้รัก รักเธอมาแสน..นาน
เฝ้าห่วงหาอาวรณ์ถึงเธอ

เจ้าจอมเอย จอมขวัญ
ฉันพ่ายแพ้ให้เธอ ซะแล้ว ทุกทาง..
แม้นพบชาติใด ฉันขอรักเธอผู้เดียว

มิวสิควิดีโอ จอมขวัญ ASIA7

เพลง : จอมขวัญ (คอร์ด)
ศิลปิน : ASIA7
เนื้อร้อง/ทำนอง : ASIA7
เรียบเรียง : ASIA7
เพลงประกอบละคร: หอมกลิ่นความรัก
คอร์ดเพลง จอมขวัญ ASIA7
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend