คอร์ดเพลง นกแสก – อ้อ ไพรัช

  
Text   

คอร์ดเพลง : นกแสก อ้อ ไพรัช

คอร์ดเพลง นกแสก - อ้อ ไพรัช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อ้อ ไพรัช : นกแสก


INTRO | C | Am | F Em | F Dm | G |

C 
ยืน.. 
 
เฮ็ด
Em 
หน้าเซเว 
 
อ้ายถืก
F 
เทเพราะเขาบ่
C 
มัก
 
อก
Am 
หัก.. 
 
 
Em 
มาทุกที 
 
จนอ้าย
F 
นี้เบิ่ดทางสิ
C 
บื่น
 
ถูกตัด
Am 
สิน.. 
 
ให้
Em 
เป็นคนผิด
 
จนชี
F 
วิตเบิดแฮงสิ
C 
ฝืน
 
ได้แต่
Dm 
ยืน 
 
แนมเ
G 
บิ่งคือจั่งคน
C 
บ้า 
 
 
G 

 
ถูกกล่าว
Am 
หา.. 
 
เป็น
Em 
คนบ่ดี
 
ว่าชาติ
F 
นี้บ่ขอพบเ
C 
จอ
Am 
ฟัง.. 
 
จนน้ำ
Em 
ตาไหลเอ่อ
 
ก็เพราะเ
F 
ธอว่าตัวปัญ
C 
หา
 
เขากะ
Am 
เลย 
 
บ่หัน
Em 
มาหัวซา
 
อ้ายบินถ
F 
ลาเซินลงกับ
C 
ที่
 
ใจดว
Dm 
งนี้.. 
 
 
G 
มันต้องแหลกส
C 
ลาย

Dm 
ฮักแป๋ตาย 
 
 
Em 
อ้ายกะเอาเขาบ่ได้
 
อ้ายซั่วห
F 
ลาย 
 
เบิ่ดแฮงสิ
G 
บืน

 
เปรียบโตอ้
F 
ายคือจังนกแ
G 
สก
 
มันแ
Em 
ปลกที่คน
Am 
บ่มัก
 
อ้ายเลยเสียห
F 
ลัก 
 
ฮักไ
G 
ผ๋มีแต่ผิดห
C 
วัง
 
เขาตราห
F 
น้าเป็นตัว
G 
บ่ดี
 
เป็นน
Em 
กผี 
 
มีแต่ค
Am 
นซัง
 
บ่
F 
คือนกเจ่าเด้อน
G 
าง 
 
แต่มันกะมีหั
C 
วใจ

INSTRU | F | C Am | F | G |

 
ยิ่ง
Am 
ไกล.. 
 
ก็
Em 
ยิ่งเจ็บช้ำ
 
ถูกคำถ
F 
ามครอบงำหัว
C 
ใจ
 
เหตุ
Am 
ผล.. 
 
ที่
Em 
มันเจ็บหลาย
 
อ้ายต้องก
F 
ลายเป็นคนผิดห
C 
วัง
 
Am 
หมือน.. 
 
ถูก
Em 
ขังในกรง
 
ตลอดชี
F 
วิตรอวันประห
C 
าร
Dm 
โทษทัน 
 
ที่
G 
หาเหตุผลบ่
C 
ได้

Dm 
ฮักแป๋ตาย 
 
 
Em 
อ้ายกะเอาเขาบ่ได้
 
อ้ายซั่วห
F 
ลาย 
 
เบิ่ดแฮงสิ
G 
บืน

 
เปรียบโตอ้
F 
ายคือจังนกแ
G 
สก
 
มันแ
Em 
ปลกที่คน
Am 
บ่มัก
 
อ้ายเลยเสียห
F 
ลัก 
 
ฮักไ
G 
ผ๋มีแต่ผิดห
C 
วัง
 
เขาตราห
F 
น้าเป็นตัว
G 
บ่ดี
 
เป็นน
Em 
กผี 
 
มีแต่ค
Am 
นซัง
 
บ่
F 
คือนกเจ่าเด้อน
G 
าง 
 
แต่มันกะมีหั
C 
วใจ

 
บ่
F 
คือนกเจ่าเด้
G 
อนาง.. 
 
ฮูววว์..
 
แต่มันกะมีหัวใจ…
 

INSTRU | C Am | C Am | F Em | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ยืน.. เฮดหน้าเซเว่ อ้ายถืกเทเพราะเขาบ่มัก
อกหัก.. มาทุกที จนอ้ายนี้เบิ่ดทางสิบื่น
ถูกตัดสิน.. ให้เป็นคนผิด
จนชีวิตเบิดแฮงสิฝืน
ได้แต่ยืน แนมเบิ่งคือจังคนบ้า

ถูกกล่าวหา.. เป็นคนบ่ดี
ว่าชาตินี้บ่ขอพบเจอ
ฟัง.. จนน้ำตาไหลเอ่อ
ก็เพราะเธอว่าตัวปัญหา
เขากะเลย บ่หันมาหัวซา
อ้ายบินถลาเซินลงกับที่
ใจดวงนี้.. มันต้องแหลกสลาย

ฮักแป๋ตาย อ้ายกะเอาเขาบ่ได้
อ้ายซั่วหลาย เบิ่ดแฮงสิบืน

เปรียบโตอ้ายคือจังนกแสก
มันแปลกที่คนบ่มัก
อ้ายเลยเสียหลัก ฮักไผ๋มีแต่ผิดหวัง
เขาตราหน้าเป็นตัวบ่ดี
เป็นนกผี มีแต่คนซัง
บ่คือนกเจ่าเด้อนาง แต่มันกะมีหัวใจ

( ดนตรี )

ยิ่งไกล.. ก็ยิ่งเจ็บช้ำ
ถูกคำถามครอบงำหัวใจ
เหตุผล.. ที่มันเจ็บหลาย
อ้ายต้องกลายเป็นคนผิดหวัง
เหมือน.. ถูกขังในกรง
ตลอดชีวิตรอวันประหาร
โทษทัน ที่หาเหตุผลบ่ได้

ฮักแป๋ตาย อ้ายกะเอาเขาบ่ได้
อ้ายซั่วหลาย เบิ่ดแฮงสิบืน

เปรียบโตอ้ายคือจังนกแสก
มันแปลกที่คนบ่มัก
อ้ายเลยเสียหลัก ฮักไผ๋มีแต่ผิดหวัง
เขาตราหน้าเป็นตัวบ่ดี
เป็นนกผี มีแต่คนซัง
บ่คือนกเจ่าเด้อนาง แต่มันกะมีหัวใจ

บ่คือนกเจ่าเด้อนาง.. ฮูววว์..
แต่มันกะมีหัวใจ…

มิวสิควิดีโอ นกแสก อ้อ ไพรัช
เพลง นกแสก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เอก ธนันชัย
เรียบเรียง : ตูน สว่างอุบล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend