หน้าแรก » บิ๊ก สุรินทร์ » คอร์ดเพลง ยังไม่ใช่ – บิ๊ก สุรินทร์

คอร์ดเพลง ยังไม่ใช่ – บิ๊ก สุรินทร์


  อันคนเราทุ
D/F# 
กคนย่อมมีเหตุ
Em 
ผล
 
  เรื่องราวบางอ
ย่าง 
 
ที่ใ
จคนต้องการ
  มีความคิด
D/F# 
ชีวิต 
 
อยากเสพสุ
Em 
ขสม
 
  ค้นหาอา
รมณ์ 
 
ดั่งใ
จตนนั้นปอง

 
*
  เหมือนความรักเดิ
D/F# 
นทางมาถึงทา
Em 
งตัน
 
  ทั้งตัวเธอและ
ฉันเราไปกั
นไม่ได้
  มันก็เหมือนแก้
D/F# 
วน้ำที่เต็มไปด้ว
Em 
ยทราย
 
  ต่อให้ทุ่มเท่าไ
หร่ก็ล้นออ
กไปทุ
กที
D/F# 
 
  ยิ่งล้นออกไปทุ
Em 
กที
  ก็เลยต้อง
หาวิ
ธี
G7 

 
** ถ้าการเลิก
กัน 
 
มัน
ทำให้รู้สึก
ดี
G7 
 
  ก็ขอให้เธอโชค
ดี 
 
ถ้า
มีทางที่ดีก
ว่า
G7 
 
  ฝืนไปก็เ
จ็บ 
 
อยู่ไ
ปก็เสียเ
Em 
วลา
 
  อย่างน้อยได้เรียนรู้
ว่า 
 
เรื่องเหล่า
นั้นมันยังไม่ใ
ช่

INSTRU | G D/F# | Em C D | ( 4 Times )

( *, ** )

 
ถ้าการเลิก
กัน 
 
มัน
ทำให้รู้สึก
ดี
G7 
 
ก็ขอให้เธอโชค
ดี 
 
ให้เ
จอคนที่ดีก
ว่า
G7 
 
ฝืนไปก็เ
จ็บ 
 
อยู่ไ
ปก็เสียเ
Em 
วลา
 
อย่างน้อยได้เรียนรู้
ว่า
 
เรื่องเหล่า
นั้นมันยังไม่ใ
ช่

 
อย่างน้อยได้เรียนรู้
ว่า 
 
เรื่องเหล่า
นั้นมันยังไม่ใ
ช่

อย่างน้อยได้เรียนรู้ว่า..เรื่องเธอกับฉันนั้นยังไม่ใช่…

OUTRO | G D/F# | Em C D | ( 4 Times )

 โฆษณา