คอร์ดเพลง ชายเคยเจ็บ เต้ย อธิบดินทร์

  
Text   
คอร์ดเพลง ชายเคยเจ็บ ศิลปิน เต้ย อธิบดินทร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm B7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G A | Bm A | G A | D |
INTRO | G A | Bm A | G A | D A |

 
สร่างจากความเ
D 
หงา 
 
เคยถืกผู้
F#m 
สาวเฮ็ดให้เสี
Bm 
ยใจ
 
เคยคิดว่าสู้บ่
Em 
ไหว 
 
เมื่อเขาปันใ
A 
จ 
 
ไปให้ค
D 
นอื่น
 
ยอมรับ
Bm 
ว่าท้อ 
 
เมื่อเขามา
B7 
ขอ 
 
เปลี่ยนเส้น
Em 
ทางเดิน
 
ชีวิตต้องมาเผ
G 
ชิญ 
 
กับความเปลี่ยนแป
A 
ลงอ้ายรับบ่
D 
ทัน

 
เหมือนฟ้าเมต
D 
ตา 
 
ได้ส่งเจ้ามาเย็บแผล
Bm 
หัวใจ
 
ชีวิตที่หมดความ
Em 
หมาย 
 
เคยถืกทำล
A 
ายกลับฟื้นคื
D 
นมา
 
ฮักใน
Bm 
อดีต 
 
เคยเป็น
F#m 
แค่คน 
 
ที่มันไ
Bm 
ร้ค่า
 
คงเป็นเพราะวา
Em 
สนา 
 
ที่ได้นำ
A 
พาเจ้ามาใกล้
D 
ใจ

 
เป็นจั่งแพรน้
G 
อย 
 
พยุงอ้ายล
A 
อยทวนธาร
Bm 
น้ำตา
 
ถึงเ
A 
จอมากมายปัญ
G 
หา 
 
เจ้ายังบอก
A 
ว่า 
 
สิสู้นำ
D 
กัน
 
เจ้าเอาฮัก
Bm 
แท้ช่วยสมาน
B7 
แผลซอยอ้ายไว้
Em 
ทัน
 
ความเจ็บจากฮักวัน
G 
นั้นถ้าบ่มีเ
A 
จ้าอ้ายคงต้อ
D 
งตาย 
 
 
A 

 
ขอมอบใจก
D 
ายที่หมดความหมายเคยถืกเขา
Bm 
หย่ำ
 
ขอลบทุกความทร
Em 
งจำ 
 
เปลี่ยนเป็นความ
A 
ฮัก 
 
ภักดีต่อเ
D 
จ้า
 
ต่อจาก
Bm 
มื้อนี้ 
 
สิบ่มี
B7 
แล้ว 
 
ความจำเรื่อง
Em 
เขา
 
สิมีแค่เพียงสองเ
G 
ฮา 
 
อยู่ในหัว
A 
ใจ 
 
ของชายเค
D 
ยเจ็บ

INSTRU | Bm | F#m | G | A |
INSTRU | G A | Bm A | G A | D |

 
เป็นจั่งแพรน้
G 
อย 
 
พยุงอ้ายล
A 
อยทวนธาร
Bm 
น้ำตา
 
ถึงเ
A 
จอมากมายปัญ
G 
หา 
 
เจ้ายังบอก
A 
ว่า 
 
สิสู้นำ
D 
กัน
 
เจ้าเอาฮัก
Bm 
แท้ช่วยสมาน
B7 
แผลซอยอ้ายไว้
Em 
ทัน
 
ความเจ็บจากฮักวัน
G 
นั้นถ้าบ่มีเ
A 
จ้าอ้ายคงต้อ
D 
งตาย

 
เป็นจั่งแพรน้
G 
อย 
 
พยุงอ้ายล
A 
อยทวนธาร
Bm 
น้ำตา
 
ถึงเ
A 
จอมากมายปัญ
G 
หา 
 
เจ้ายังบอก
A 
ว่า 
 
สิสู้นำ
D 
กัน
 
เจ้าเอาฮัก
Bm 
แท้ช่วยสมาน
B7 
แผลซอยอ้ายไว้
Em 
ทัน
 
ความเจ็บจากฮักวัน
G 
นั้นถ้าบ่มีเ
A 
จ้าอ้ายคงต้อ
D 
งตาย 
 
 
A 

 
ขอมอบใจก
D 
ายที่หมดความหมายเคยถืกเขา
Bm 
หย่ำ
 
ขอลบทุกความทร
Em 
งจำ 
 
เปลี่ยนเป็นความ
A 
ฮัก 
 
ภักดีต่อเ
D 
จ้า
 
ต่อจาก
Bm 
มื้อนี้ 
 
สิบ่มี
B7 
แล้ว 
 
ความจำเรื่อง
Em 
เขา
 
สิมีแค่เพียงสองเ
G 
ฮา 
 
อยู่ในหัว
A 
ใจ 
 
ของชายเค
D 
ยเจ็บ

 
ต่อจาก
Bm 
มื้อนี้ 
 
สิบ่มี
B7 
แล้ว 
 
ความจำเรื่อง
Em 
เขา
 
สิมีแค่เพียงสองเ
G 
ฮา 
 
อยู่ในหัว
A 
ใจ.. 
 
ของชายเคยเจ็บ

OUTRO | Bm | F#m | G | A | D |


สร่างจากความเหงา เคยถืกผู้สาวเฮ็ดให้เสียใจ
เคยคิดว่าสู้บ่ไหว เมื่อเขาปันใจไปให้คนอื่น
ยอมรับว่าท้อ เมื่อเขามาขอ เปลี่ยนเส้นทางเดิน
ชีวิตต้องมาเผชิญ กับความเปลี่ยนแปลงอ้ายรับบ่ทัน

เหมือนฟ้าเมตตาได้ส่งเจ้ามาเย็บแผลหัวใจ
ชีวิตที่หมดความหมาย เคยถืกทำลายกลับฟื้นคืนมา
ฮักในอดีตเคยเป็นแค่คน ที่มันไร้ค่า
คงเป็นเพราะวาสนา ที่ได้นำพาเจ้ามาใกล้ใจ

เป็นจั่งแพรน้อย พยุงอ้ายลอยทวนธารน้ำตา
ถึงเจอมากมายปัญหา เจ้ายังบอกว่า สิสู้นำกัน
เจ้าเอาฮักแท้ช่วยสมานแผลซอยอ้ายไว้ทัน
ความเจ็บจากฮักวันนั้นถ้าบ่มีเจ้าอ้ายคงต้องตาย

ขอมอบใจกายที่หมดความหมายเคยถืกเขาหย่ำ
ขอลบทุกความทรงจำ เปลี่ยนเป็นความฮัก ภักดีต่อเจ้า
ต่อจากมื้อนี้ สิบ่มีแล้ว ความจำเรื่องเขา
สิมีแค่เพียงสองเฮา อยู่ในหัวใจ ของชายเคยเจ็บ

( ดนตรี )

เป็นจั่งแพรน้อย พยุงอ้ายลอยทวนธารน้ำตา
ถึงเจอมากมายปัญหา เจ้ายังบอกว่า สิสู้นำกัน
เจ้าเอาฮักแท้ช่วยสมานแผลซอยอ้ายไว้ทัน
ความเจ็บจากฮักวันนั้นถ้าบ่มีเจ้าอ้ายคงต้องตาย

เป็นจั่งแพรน้อย พยุงอ้ายลอยทวนธารน้ำตา
ถึงเจอมากมายปัญหา เจ้ายังบอกว่า สิสู้นำกัน
เจ้าเอาฮักแท้ช่วยสมานแผลซอยอ้ายไว้ทัน
ความเจ็บจากฮักวันนั้นถ้าบ่มีเจ้าอ้ายคงต้องตาย

ขอมอบใจกายที่หมดความหมายเคยถืกเขาหย่ำ
ขอลบทุกความทรงจำ เปลี่ยนเป็นความฮัก ภักดีต่อเจ้า
ต่อจากมื้อนี้ สิบ่มีแล้ว ความจำเรื่องเขา
สิมีแค่เพียงสองเฮา อยู่ในหัวใจ ของชายเคยเจ็บ

ต่อจากมื้อนี้ สิบ่มีแล้ว ความจำเรื่องเขา
สิมีแค่เพียงสองเฮาอยู่ในหัวใจ.. ของชายเคยเจ็บ

มิวสิควิดีโอ ชายเคยเจ็บ เต้ย อธิบดินทร์

เพลง : ชายเคยเจ็บ (คอร์ด)
ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย, เต้ย อธิบดินทร์

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend