คอร์ดเพลง ก่อนที่เธอจะลืมฝัน Jeff Satur (เจฟ ซาเตอร์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ก่อนที่เธอจะลืมฝัน ศิลปิน Jeff Satur (เจฟ ซาเตอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
  ทบทวน.. 
 
ช่วงเวลาในยามเธอนิทรา
F#m 
  รบกวน.. 
 
เพียงแค่ช่วงที่แสงจันทร์จะลา
D 
  ฉันชวน.. 
 
เธอขึ้นมาเต้นรำบนท้อง
A 
ฟ้า 
 
โฮ..

A 
  ค่ำคืน.. 
 
ที่มีเธอและฉันนั่งข้างกัน
F#m 
  ไม่ลืม.. 
 
วันที่เราจูบกันใต้แสงจันทร์
D 
  ทุกคืน.. 
 
เธอยังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไ
A 
หม 
 
โฮ..

 
รู้เพียงแค่
F#m 
วันเวลาเหล่านั้นมันผ่านมาช่วงหนึ่ง
Bm 
รู้ดีว่าวันหนึ่งเธอก็คงต้องตื่น
D 
แต่ว่าในคืนนี้ยังมี
E 
ฉัน..

 
ก่อนที่เธอจะ
A 
ลืมฝันในคืนนี้
 
ก่อนที่เธอจะ
F#m 
ลืมฉันในยามรา
Em 
ตรี
 
ก่อนที่เธอจะ
D 
ลืมทุกคืนทุกวัน
 
ที่ผ่านมา
C#m 
นั้นแค่อยากให้ทบทวน
Bm 
อีกที
 
ก่อนที่เ
E 
ธอจะ..

 
ก่อนที่เธอจะ
A 
ลืมฝันในคืนนี้
 
ก่อนที่เธอจะ
F#m 
ลืมฉันในยามรา
Em 
ตรี
 
อยากให้เธอเก็บ
D 
คืนที่เรามีกัน
 
ทุกภาพความ
C#m 
ฝันแม้ไม่มีฉันที่ตร
Bm 
งนี้
 
ก่อนที่เ
E 
ธอจะลืมฉันไป..

A 
  ฉันกลัว.. 
 
กาลเวลาจะทำให้เธอลืม
F#m 
  ฉันกลัว.. 
 
แสงตะวันจะทำให้เราจาก
D 
  ฉันกลัว.. 
 
เธอจะทิ้งให้ฉันอยู่ลำ
A 
พัง 
 
โฮโว..

 
รู้เพียงแค่
F#m 
วันเวลาเหล่านั้นมันผ่านมาช่วงหนึ่ง
Bm 
รู้ดีว่าวันหนึ่งเธอก็คงต้องตื่น
D 
แต่ว่าในคืนนี้ยังมี
E 
ฉัน..

 
ก่อนที่เธอจะ
A 
ลืมฝันในคืนนี้
 
ก่อนที่เธอจะ
F#m 
ลืมฉันในยามรา
Em 
ตรี
 
ก่อนที่เธอจะ
D 
ลืมทุกคืนทุกวัน
 
ที่ผ่านมา
C#m 
นั้นแค่อยากให้ทบทวน
Bm 
อีกที
 
ก่อนที่เ
E 
ธอจะ..

 
ก่อนที่เธอจะ
A 
ลืมฝันในคืนนี้
 
ก่อนที่เธอจะ
F#m 
ลืมฉันในยามรา
Em 
ตรี
 
อยากให้เธอเก็บ
D 
คืนที่เรามีกัน
 
ทุกภาพความ
C#m 
ฝันแม้ไม่มีฉันที่ตร
Bm 
งนี้
 
ก่อนที่เ
E 
ธอจะลืมฉันไป..

INSTRU | A | A | F#m | Em |

D 
  ทบทวน 
 
ทบทวน..
C#m 
  รบกวน 
 
รบกวน..
Bm 
 
E 

 
ก่อนที่เธอจะ
A 
ลืมฝันในคืนนี้
 
ก่อนที่เธอจะ
F#m 
ลืมฉันในยามรา
Em 
ตรี
 
อยากให้เธอเก็บ
D 
คืนที่เรามีกัน
 
ทุกภาพความ
C#m 
ฝันแม้ไม่มีฉันที่ตร
Bm 
งนี้
 
ก่อนที่เ
E 
ธอจะลืมฉันไป..


ทบทวน ช่วงเวลาในยามเธอนิทรา
รบกวน เพียงแค่ช่วงที่แสงจันทร์จะลา
ฉันชวน เธอขึ้นมาเต้นรำบนท้องฟ้า

ค่ำคืน ที่มีเธอและฉันนั่งข้างกัน
ไม่ลืม วันที่เราจูบกันใต้แสงจันทร์
ทุกคืน เธอยังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม

รู้เพียงแค่วันเวลาเหล่านั้นมันผ่านมาช่วงหนึ่ง
รู้ดีว่าวันหนึ่งเธอก็คงต้องตื่น
แต่ว่าในคืนนี้ยังมีฉัน

ก่อนที่เธอจะลืมฝันในคืนนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันในยามราตรี
ก่อนที่เธอจะลืมทุกคืนทุกวันที่ผ่านมานั้น
แค่อยากให้ทบทวนอีกที
ก่อนที่เธอจะ..

ก่อนที่เธอจะลืมฝันในคืนนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันในยามราตรี
อยากให้เธอเก็บคืนที่เรามีกัน
ทุกภาพความฝันแม้ไม่มีฉันที่ตรงนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันไป

ฉันกลัว กาลเวลาจะทำให้เธอลืม
ฉันกลัว แสงตะวันจะทำให้เราจาก
ฉันกลัว เธอจะทิ้งให้ฉันอยู่ลำพัง

รู้เพียงแค่วันเวลาเหล่านั้นมันผ่านมาช่วงหนึ่ง
รู้ดีว่าวันหนึ่งเธอก็คงต้องตื่น
แต่ว่าในคืนนี้ยังมีฉัน

ก่อนที่เธอจะลืมฝันในคืนนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันในยามราตรี
ก่อนที่เธอจะลืมทุกคืนทุกวันที่ผ่านมานั้น
แค่อยากให้ทบทวนอีกที
ก่อนที่เธอจะ..

ก่อนที่เธอจะลืมฝันในคืนนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันในยามราตรี
อยากให้เธอเก็บคืนที่เรามีกัน
ทุกภาพความฝันแม้ไม่มีฉันที่ตรงนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันไป

( ดนตรี )

ก่อนที่เธอจะลืมฝันในคืนนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันในยามราตรี
อยากให้เธอเก็บคืนที่เรามีกัน
ทุกภาพความฝันแม้ไม่มีฉันที่ตรงนี้
ก่อนที่เธอจะลืมฉันไป..

มิวสิควิดีโอ ก่อนที่เธอจะลืมฝัน Jeff Satur (เจฟ ซาเตอร์)

เพลง : ก่อนที่เธอจะลืมฝัน (คอร์ด)
ศิลปิน : Jeff Satur (เจฟ ซาเตอร์)
Lyrics: Jeff Satur
Arranger: Chanatip Dhanachoksiri
IG: jeffsatur

4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend