คอร์ดเพลง ซ่อน (ไม่) หา Jeff Satur

  
Text   
คอร์ดเพลง ซ่อน (ไม่) หา (Ghost) ศิลปิน Jeff Satur (เจฟ ซาเตอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#7 G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D |

 
แค่ได้เ
D 
จอ ก็รู้ในทันที ว่าในใจเ
A 
ธอ
 
ไม่เหลือภาพเดิมๆ ในวันนั้น
Bm 
เราฝันหา 
 
ถึงงานวิวาห์
 
ในวันนี้ใ
G 
นแววตาเธอเพียงแค่ต้องการลา

 
ไม่เป็น
D 
ไร ก็รู้และเข้าใจ เธอเก็บออก
A 
ไป
 
ข้าวของฉันในใจ ทุกความรู้
Bm 
สึกทุกคำ
 
ทุกความทรงจำทุกสิ่งที่เ
G 
ธอเคยทำ
 
เธอคงไม่ต้องการมัน
 

Bm 
  เธอไม่ต้องบอกหรอกว่าเธอจะลา
G 
  ไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามีน้ำตา
D/F# 
  ฉันจะนับในใจ 
 
ไปซ่อนไ
A 
ว้ให้ไกล 
 
และไม่ต้องกลับมา

D 
  ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
A/C# 
  ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลา
Bm 
  ไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา
 
  
G 
Ah ah.. Won’t find you

D 
  ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
A/C# 
  ขอให้เธอมีชี
F#7 
วิตที่ตามหา
Bm 
  ส่วนฉันจะซ่อนทุกความสุขที่ผ่านมา
 
  
G 
Ah ah.. พอฉันลืมตาขอให้ไม่เ
D 
จอ

 
เหนื่อยเท่าไ
D 
หร่ 
 
ที่วิ่งตามเธอไป
 
จะจบเมื่อไ
A 
หร่ 
 
เคยถามข้างในใจ
 
เธอซ่อนแล้วใ
Bm 
ห้ฉันหา 
 
เธอกลับคืนมา
 
มันเป็นแค่ภ
G 
าพลวงตา 
 
ที่ติดในห้วงเวลา

 
ถ้าจะ
D 
ไป 
 
ตัวฉันก็เข้าใจ
 
จะอยู่ให้ไ
A 
หว 
 
เธอ
F#7 
ไม่ต้องสนใจ
 
ไม่ว่าได้
Bm 
ยินอะไร 
 
ให้เธอเดินไป
 
ไม่ว่าจะ
G 
ดังเท่าไหร่ 
 
นั่นไม่ใช่เสียงของน้ำตา

Bm 
  เธอไม่ต้องบอกหรอกว่าเธอจะลา
G 
  ไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามีน้ำตา
D/F# 
  ฉันจะนับในใจ 
 
ไปซ่อนไ
A 
ว้ให้ไกล 
 
และไม่ต้องกลับมา

D 
  ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
A/C# 
  ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลา
Bm 
  ไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา
 
  
G 
Ah ah.. Won’t find you

D 
  ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
A/C# 
  ขอให้เธอมีชี
F#7 
วิตที่ตามหา
Bm 
  ส่วนฉันจะซ่อนทุกความสุขที่ผ่านมา
 
  
G 
Ah ah.. พอฉันลืมตาขอให้ไม่เ
D 
จอ

Bm 
  ฉันจะซ่อนความเสีย
G 
ใจ
 
  ด้วยคำว่าไม่เป็น
D 
ไร 
 
ซ่อนเธอให้ลึกเข้
Gm 
าไป
 
  ไม่ว่าจะต้องร้องไห้แค่ไหน จะไม่ตามหา
 

D 
  ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
A/C# 
  ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลา
Em 
  ไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา
 
  
G 
Ah ah.. Won’t find you

D 
  ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
A/C# 
  ขอให้เธอมีชี
F#7 
วิตที่ตามหา
Em 
  ส่วนฉันจะซ่อนทุกความสุขที่ผ่านมา
 
  
G 
Ah ah.. พอฉันลืมตาขอให้ไม่เ
 
จอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ซ่อน (ไม่) หา


แค่ได้เจอ ก็รู้ในทันที ว่าในใจเธอ
ไม่เหลือภาพเดิมๆ ในวันนั้นเราฝันหา ถึงงานวิวาห์
ในวันนี้ในแววตาเธอเพียงแค่ต้องการลา

ไม่เป็นไร ก็รู้และเข้าใจ เธอเก็บออกไป
ข้าวของฉันในใจ ทุกความรู้สึกทุกคำ
ทุกความทรงจำทุกสิ่งที่เธอเคยทำ
เธอคงไม่ต้องการมัน

เธอไม่ต้องบอกหรอกว่าเธอจะลา
ไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามีน้ำตา
ฉันจะนับในใจ ไปซ่อนไว้ให้ไกล และไม่ต้องกลับมา

ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลา
ไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา
Ah ah Won’t find you

ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหา
ส่วนฉันจะซ่อนทุกความสุขที่ผ่านมา
Ah ah พอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอ

เหนื่อยเท่าไหร่ ที่วิ่งตามเธอไป
จะจบเมื่อไหร่ เคยถามข้างในใจ
เธอซ่อนแล้วให้ฉันหา เธอกลับคืนมา
มันเป็นแค่ภาพลวงตา ที่ติดในห้วงเวลา

ถ้าจะไป ตัวฉันก็เข้าใจ
จะอยู่ให้ไหว เธอไม่ต้องสนใจ
ไม่ว่าได้ยินอะไร ให้เธอเดินไป
ไม่ว่าจะดังเท่าไหร่ นั่นไม่ใช่เสียงของน้ำตา

เธอไม่ต้องบอกหรอกว่าเธอจะลา
ไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามีน้ำตา
ฉันจะนับในใจ ไปซ่อนไว้ให้ไกล และไม่ต้องกลับมา

ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลา
ไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา
Ah ah Won’t find you

ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหา
ส่วนฉันจะซ่อนทุกความสุขที่ผ่านมา
Ah ah พอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอ

ฉันจะซ่อนความเสียใจ
ด้วยคำว่าไม่เป็นไร ซ่อนเธอให้ลึกเข้าไป
ไม่ว่าจะต้องร้องไห้แค่ไหน จะไม่ตามหา

ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลา
ไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา
Ah ah Won’t find you

ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหา
ส่วนฉันจะซ่อนทุกความสุขที่ผ่านมา
Ah ah พอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอ

มิวสิควิดีโอ ซ่อน (ไม่) หา Jeff Satur

เพลง : ซ่อน (ไม่) หา (คอร์ด)
ศิลปิน : Jeff Satur
Written by Jeff Satur
Arranged by BILLbilly01
IG : jeffsatur
คอร์ดเพลง ซ่อน (ไม่) หา Jeff Satur
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend