คอร์ดเพลง ลำอำลา ป๊อป นพรัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ลำอำลา ศิลปิน ป๊อป นพรัตน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm C D Em ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | Bm D |
INTRO | Em | C | D | Em | Em |

Em 
  อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโ
C 
ชคดีเด้อ
D 
  ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้
Em 
น้อฮ้องไห้
Em 
  สิเก็บกำดอกความเจ็บที่เจ้าถิ่มให้อ้
C 
าย..ไว้
D 
  บ่เคียดบ่ขมบ่เจ็บหลายแต่คันบ่ตาย.
Em 
.บ่ลืมดอก

 
โอฮะโอ่ฮะ
C 
โอ้..น้อคนเค
Em 
ยฮักกัน
 
ไผ๋ว่าสิ
C 
ฮักสิแพงสิอยู่นำกัน 
 
สอ
D 
งคน

 
ฮะโอ่ละ
Em 
น้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
 
ดือ ดื่อ ดื้อ  
D 
ดื่อ 
 
อยู่เทิ่งฟ้า
 
ฮักกับเขาบ่ตาวลงมา
Em 
คืนขี้ดิน

 
ฮะโอ่ล
Em 
ะน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..บุญเฮามันน้อยบ่สมเขา
D 
ขี้ดินกับดาว 
 
มันคงเทียบกันบ่
Em 
ได้ดอก

INSTRU | C D |

Em 
  อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโ
C 
ชคดีเด้อ
D 
  ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้
Em 
น้อ..ฮ้องไห้

INSTRU | C | Em | C | D |
INSTRU | Em | C | D | Em |

 
โอฮะโอ่ฮะ
C 
โอ้..น้อคนเค
Em 
ยฮักกัน
 
ไผ๋ว่าสิ
C 
ฮักสิแพงสิอยู่นำกัน 
 
สอ
D 
งคน

 
ฮะโอ่ละ
Em 
น้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
 
ดือ ดื่อ ดื้อ  
D 
ดื่อ 
 
อยู่เทิ่งฟ้า
 
ฮักกับเขาบ่ตาวลงมา
Em 
คืนขี้ดิน

 
ฮะโอ่ล
Em 
ะน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..บุญเฮามันน้อยบ่สมเขา
D 
ขี้ดินกับดาว 
 
มันคงเทียบกันบ่
Em 
ได้ดอก

 
ฮะโอ่ละ
Em 
น้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
 
ดือ ดื่อ  
D 
ดื้อ ดื่อ อยู่เทิ่งฟ้า
 
โอฮะโอ่ฮะโอ้..ฮื่อ..
 

INSTRU | C | Em | C | D | D |

Em 
  อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโ
C 
ชคดีเด้อ
D 
  ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้
Em 
น้อฮ้อง..ไห้


อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อ
ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้น้อฮ้องไห้
สิเก็บกำดอกความเจ็บที่เจ้าถิ่มให้อ้าย..ไว้
บ่เคียดบ่ขมบ่เจ็บหลายแต่คันบ่ตาย..บ่ลืมดอก

โอฮะโอ่ฮะโอ้..น้อคนเคยฮักกัน
ไผ๋ว่าสิฮักสิแพงสิอยู่นำกัน สองคน

ฮะโอ่ละน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
ฮะโอ่ละน้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
ดือ ดื่อ ดื้อ ดื่อ อยู่เทิ่งฟ้า
ฮักกับเขาบ่ตาวลงมาคืนขี้ดิน

ฮะโอ่ละน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
ฮะโอ่ละน้อ..บุญเฮามันน้อยบ่สมเขา
ขี้ดินกับดาว มันคงเทียบกันบ่ได้ดอก

( ดนตรี )

อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อ
ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้น้อฮ้องไห้

( ดนตรี )

โอฮะโอ่ฮะโอ้..น้อคนเคยฮักกัน
ไผ๋ว่าสิฮักสิแพงสิอยู่นำกัน สองคน

ฮะโอ่ละน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
ฮะโอ่ละน้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
ดือ ดื่อ ดื้อ ดื่อ อยู่เทิ่งฟ้า
ฮักกับเขาบ่ตาวลงมาคืนขี้ดิน

ฮะโอ่ละน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
ฮะโอ่ละน้อ..บุญเฮามันน้อยบ่สมเขา
ขี้ดินกับดาว มันคงเทียบกันบ่ได้ดอก

ฮะโอ่ละน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
ฮะโอ่ละน้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
ดือ ดื่อ ดื้อ ดื่อ อยู่เทิ่งฟ้า
โอฮะโอ่ฮะโอ้..ฮื่อ..

( ดนตรี )

อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อ
ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้น้อฮ้องไห้

มิวสิควิดีโอ ลำอำลา ป๊อป นพรัตน์

เพลง : ลำอำลา (คอร์ด)
ศิลปิน : ป๊อป นพรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์, บิว สรรชัย
เรียบเรียง : มานพ แสนอุบล, พิรวัฒน์ นาเสงี่ยม
Producer: Pop Noppharat

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend