คอร์ดเพลง จากนี้ STRAY WOLVES

  
Text   
คอร์ดเพลง จากนี้ ศิลปิน STRAY WOLVES คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gm F Eb Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Gm | F | Eb | Eb F |
INTRO | Gm | Bb | Eb | Eb F |

Gm 
  เหมือนเธอกำลังหมดแรง
 
  จาก
F 
ฝันลำพังเดียว
Eb 
ดาย 
 
เกินจะรับความจริง
Gm 
  เมื่อความในใจที่เคยวาด
F 
ไว้ต้องพังท
Eb 
ลาย
 
  อย่างไม่มีความหมาย
 

Eb 
  บางครั้งก็รู้สึก 
 
ว่าโ
F 
ลกนั้นคอยทำร้าย
Gm 
  เดียวดายและทุกข์ทน 
 
ถูกคนรอบกายทอดทิ้ง
Eb 
  ใจเธอคงเจ็บ 
 
จน
F 
มองไม่เห็นความจริง
Gm 
  เธอควรหยุดคิดก่อน..

 
จาก
Eb 
นี้..ไ
F 
ป..
 
อย่าไป
Gm 
เสียเวลากับคนที่จากไป
Eb 
ขอ..เ
F 
ธอ.. 
 
อย่าสับ
Gm 
สน

 
ในนา
Eb 
ทีที่ไม่มีใคร 
 
 
F 
มันเหมือนจะตาย
 
แต่
Gm 
แล้วเธอจะได้รู้
 
ว่าที่
Eb 
มันเหมือนเดียวดาย 
 
แต่เ
F 
ธอจะไม่ตาย
 
สุด
Gm 
ท้ายก็แค่คำลวง

Gm 
  เสียความเป็นคนดิ้นรนหก
F 
ล้มมันเกินจะ
Eb 
ทน
 
  อยากหลุดพ้น จากห้วงเวลาที่เจ็บช้ำ
 
Gm 
  ถ้าความทรงจำที่คอยตอก
F 
ย้ำให้ใจเธอ
Eb 
จม
 
  เธอควรลบมันทิ้ง แต่..
 

Eb 
  บางครั้งก็รู้สึก 
 
ว่าโ
F 
ลกนั้นคอยทำร้าย
Gm 
  เดียวดายและทุกข์ทน 
 
ถูกคนรอบกายทอดทิ้ง
Eb 
  ใจเธอคงเจ็บ 
 
จน
F 
มองไม่เห็นความจริง
Gm 
  เธอควรหยุดเสียที..

 
จาก
Eb 
นี้..ไ
F 
ป..
 
อย่าไป
Gm 
เสียเวลากับคนที่จากไป
Eb 
ขอ..เ
F 
ธอ.. 
 
อย่าสับ
Gm 
สน

 
ในนา
Eb 
ทีที่ไม่มีใคร 
 
 
F 
มันเหมือนจะตาย
 
แต่
Gm 
แล้วเธอจะได้รู้
 
ว่าที่
Eb 
มันเหมือนเดียวดาย 
 
แต่เ
F 
ธอจะไม่ตาย
 
สุด
Gm 
ท้ายก็แค่คำลวง

 
ไม่มีใครทำ
Eb 
ร้ายเธอ 
 
เท่ากับความ
F 
คิดของเธอ
 
เธอไม่ต้องปวด
Gm 
ร้าวกับคนที่จะไม่ต้องเจออีก
Eb 
โลกใบเดิมที่เ
F 
คยมีใคร 
 
ได้โปรด
Gm 
ทิ้งมันไป
 
ไม่ต้องฝืนทนอีก
Eb 
แล้ว.
F 
..
 
อีก
Gm 
แล้ว.. 
 
อีก
Eb 
แล้ว.
F 
..
 
อีก
Gm 
แล้ว..

 
จาก
Eb 
นี้..ไ
F 
ป..
 
อย่าไป
Gm 
เสียเวลากับคนที่จากไป
Eb 
ขอ..เ
F 
ธอ.. 
 
อย่าสับ
Gm 
สน

 
ในนา
Eb 
ทีที่ไม่มีใคร 
 
 
F 
มันเหมือนจะตาย
 
แต่
Gm 
แล้วเธอจะได้รู้
 
ว่าที่
Eb 
มันเหมือนเดียวดาย 
 
แต่เ
F 
ธอจะไม่ตาย
 
สุด
Gm 
ท้ายก็แค่คำลวง

 
(ไม่มีใครทำ
Eb 
ร้ายเธอเท่ากับความ
F 
คิดของเธอ)
 
(เธอไม่ต้องปวด
Gm 
ร้าวกับคนที่จะไม่ต้องเจออีก)
 
(
Eb 
โลกใบเดิมที่เ
F 
คยมีใคร 
 
ได้โปรด
Gm 
ทิ้งมันไป)
 
(ไม่ต้องฝืนทน อีกแล้ว)
 


เหมือนเธอกำลังหมดแรงจากฝันลำพังเดียวดาย
เกินจะรับความจริง
เมื่อความในใจที่เคยวาดไว้ต้องพังทลาย
อย่างไม่มีความหมาย

บางครั้งก็รู้สึก ว่าโลกนั้นคอยทำร้าย
เดียวดายและทุกข์ทน ถูกคนรอบกายทอดทิ้ง
ใจเธอคงเจ็บ จนมองไม่เห็นความจริง
เธอควรหยุดคิดก่อน

จากนี้..ไป อย่าไปเสียเวลากับคนที่จากไป
ขอ..เธอ อย่าสับสน
ในนาทีที่ไม่มีใคร มันเหมือนจะตาย
แต่แล้วเธอจะได้รู้
ว่าที่มันเหมือนเดียวดาย แต่เธอจะไม่ตาย
สุดท้ายก็แค่คำลวง

เสียความเป็นคนดิ้นรนหกล้มมันเกินจะทน
อยากหลุดพ้น จากห้วงเวลาที่เจ็บช้ำ
ถ้าความทรงจำที่คอยตอกย้ำให้ใจเธอจม
เธอควรลบมันทิ้ง แต่

บางครั้งก็รู้สึก ว่าโลกนั้นคอยทำร้าย
เดียวดายและทุกข์ทน ถูกคนรอบกายทอดทิ้ง
ใจเธอคงเจ็บ จนมองไม่เห็นความจริง
โปรดเธอหยุดเสียที

จากนี้..ไป อย่าไปเสียเวลากับคนที่จากไป
ขอ..เธอ อย่าสับสน
ในนาทีที่ไม่มีใคร มันเหมือนจะตาย
แต่แล้วเธอจะได้รู้
ว่าที่มันเหมือนเดียวดาย แต่เธอจะไม่ตาย
สุดท้ายก็แค่คำลวง

ไม่มีใครทำร้ายเธอ เท่ากับความคิดของเธอ
เธอไม่ต้องปวดร้าวกับคนที่จะไม่ต้องเจออีก
โลกใบเดิมที่เคยมีใคร ได้โปรดทิ้งมันไป
ไม่ต้องฝืนทนอีกแล้ว

อีกแล้ว อีกแล้ว อีกแล้ว

จากนี้..ไป อย่าไปเสียเวลากับคนที่จากไป
ขอ..เธอ อย่าสับสน..

ในนาทีที่ไม่มีใคร มันเหมือนจะตาย
แต่แล้วเธอจะได้รู้
ว่าที่มันเหมือนเดียวดาย แต่เธอจะไม่ตาย
สุดท้ายก็แค่คำลวง

(ไม่มีใครทำร้ายเธอเท่ากับความคิดของเธอ)
(เธอไม่ต้องปวดร้าวกับคนที่จะไม่ต้องเจออีก)
(โลกใบเดิมที่เคยมีใคร ได้โปรดทิ้งมันไป)
(ไม่ต้องฝืนทน อีกแล้ว)

มิวสิควิดีโอ จากนี้ STRAY WOLVES

เพลง : จากนี้ (คอร์ด)
ศิลปิน : STRAY WOLVES
Lyrics: ถาวร ภัสสรศิริกุล, ธิติวัฒน์ รองทอง
Arranged: Stray Wolves, ธิติวัฒน์ รองทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0829810595

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend