คอร์ดเพลง หรางพุก เดช อิสระ

  
Text   
คอร์ดเพลง หรางพุก ศิลปิน เดช อิสระ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em D Am C G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em D | Em D | Em D | Em |
INTRO | Em D | Em D | Em D | Em |

Em 
  วัยรุ่นแล้วไ
D 
งไซต้องแว๊น
Em 
  วัยรุ่นไซ
D 
หายามาเล่น
Em 
  วัยรุ่นไซต้อง
G 
ต้มน้ำท่อมเป็น
Am 
  วัยรุ่นไซต้องเ
D 
ต้นหน้าเว
B 
ที..

Em 
  วัยรุ่นแล้วไ
D 
ซเล่นไลน์เฟซ
Em 
  ทีนเอจกิเ
D 
ลสมันต้องมี
Em 
  ภาษาติ๊กต๊
G 
อกยุคไอจี
Am 
  มันมีแต่
D 
ภาษาวิ
Em 
บัติ..

G 
  มึงกู 
 
สู
Am 
เรา 
 
เอามา
Em 
ใช้
G 
  ไอ้เฮี่ย 
 
ไอ้ค
D 
วาย 
 
ไอ้
Em 
สัส
G 
  มุ่งไปแต่
Am 
ห้างเหินห่า
Em 
งวัด..
G 
  ลามเหมือนไว
D 
รัสโค
Em 
วิด

 
มันตี
C 
กัน 
 
มันต่อย
D 
กัน 
 
มันยิง
G 
กัน
 
ทั้งแทง
C 
ฟัน 
 
มันเอา
D 
กันถึงชี
G 
วิต
 
ไฮโลแ
C 
คง 
 
แทงบ
D 
อล 
 
ยาเส
G 
พติด
 
ไม่รู้จัก
Am 
คิด 
 
แล้วมึงได้
D 
ติดกันหราง
Em 
พุก

INSTRU | C D | Em | C D | G |
INSTRU | Am | Em | C D | B |

Em 
  เด็กสาวเห็นบ่
D 
าวแล้วอ้อร้อ
Em 
  ถ้ายิ่งห
D 
ล่อ ๆ ก็ตัวสั่น
Em 
  แลกไลน์ 
 
ทักแ
G 
ชต 
 
จนเสร็จกัน
Am 
  นึกว่าส
D 
วรรค์ 
 
นึกว่าห
B 
รอย..

Em 
  เมื่อแม่สิบ
D 
ห้า 
 
พ่อสิบหก
Em 
  มันคือน
D 
รกของเด็กน้อย
Em 
  อยู่กับตาย
G 
ายอย่างเหงาหงอย
Am 
  แม่เป็นสก๊
D 
อย 
 
พ่อเป็น
Em 
แว๊น

G 
  มึงกู 
 
สู
Am 
เรา 
 
เอามา
Em 
ใช้
G 
  ไอ้เฮี่ย 
 
ไอ้ค
D 
วาย 
 
ไอ้
Em 
สัส
G 
  มุ่งไปแต่
Am 
ห้างเหินห่า
Em 
งวัด..
G 
  ลามเหมือนไว
D 
รัสโค
Em 
วิด

 
มันตี
C 
กัน 
 
มันต่อย
D 
กัน 
 
มันยิง
G 
กัน
 
ทั้งแทง
C 
ฟัน 
 
มันเอา
D 
กันถึงชี
G 
วิต
 
ไฮโลแ
C 
คง 
 
แทงบ
D 
อล 
 
ยาเส
G 
พติด
 
ไม่รู้จัก
Am 
คิด 
 
แล้วมึงได้
D 
ติดกันหราง
Em 
พุก

 
มันตี
C 
กัน 
 
มันต่อย
D 
กัน 
 
มันยิง
G 
กัน
 
ทั้งแทง
C 
ฟัน 
 
มันเอา
D 
กันถึงชี
G 
วิต
 
ไฮโลแ
C 
คง 
 
แทงบ
D 
อล 
 
ยาเส
G 
พติด
 
ไม่รู้จัก
Am 
คิด 
 
แล้วมึงได้
D 
ติดกันหราง
Em 
พุก..


วัยรุ่นแล้วไงไซต้องแว๊น
วัยรุ่นไซหายามาเล่น
วัยรุ่นไซต้องต้มน้ำท่อมเป็น
วัยรุ่นไซต้องเต้นหน้าเวที..

วัยรุ่นแล้วไซเล่นไลน์เฟซ
ทีนเอจกิเลสมันต้องมี
ภาษาติ๊กต๊อกยุคไอจี
มันมีแต่ภาษาวิบัติ..

มึงกู สูเรา เอามาใช้
ไอ้เฮี่ย ไอ้ควาย ไอ้สัส
มุ่งไปแต่ห้างเหินห่างวัด..
ลามเหมือนไวรัสโควิด

มันตีกัน มันต่อยกัน มันยิงกัน
ทั้งแทงฟัน มันเอากันถึงชีวิต
ไฮโลแคง แทงบอล ยาเสพติด
ไม่รู้จักคิด แล้วมึงได้ติดกันหรางพุก

( ดนตรี )

เด็กสาวเห็นบ่าวแล้วอ้อร้อ
ถ้ายิ่งหล่อ ๆ ก็ตัวสั่น
แลกไลน์ ทักแชต จนเสร็จกัน
นึกว่าสวรรค์ นึกว่าหรอย..

เมื่อแม่สิบห้า พ่อสิบหก
มันคือนรกของเด็กน้อย
อยู่กับตายายอย่างเหงาหงอย
แม่เป็นสก๊อย พ่อเป็นแว๊น

มึงกู สูเรา เอามาใช้
ไอ้เฮี่ย ไอ้ควาย ไอ้สัส
มุ่งไปแต่ห้างเหินห่างวัด..
ลามเหมือนไวรัสโควิด

มันตีกัน มันต่อยกัน มันยิงกัน
ทั้งแทงฟัน มันเอากันถึงชีวิต
ไฮโลแคง แทงบอล ยาเสพติด
ไม่รู้จักคิด แล้วมึงได้ติดกันหรางพุก

มันตีกัน มันต่อยกัน มันยิงกัน
ทั้งแทงฟัน มันเอากันถึงชีวิต
ไฮโลแคง แทงบอล ยาเสพติด
ไม่รู้จักคิด แล้วมึงได้ติดกันหรางพุก..

มิวสิควิดีโอ หรางพุก เดช อิสระ

เพลง : หรางพุก (คอร์ด)
ศิลปิน : เดช อิสระ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาง ซาไก
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ (วงหัวโบราณ)
ติดต่องานศิลปิน : 061 982 4252

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend