หน้าแรก » เดช อิสระ » คอร์ดเพลง นางเอกหนังลุง – เดช อิสระ

คอร์ดเพลง นางเอกหนังลุง – เดช อิสระ


INTRO | E A | E | A | B | E B |
INTRO | C#m F#m | B | E B |

 
มือม้วนใบจ
าก 
 
ส่วนในป
ากเคี่ยว
C#m 
ท่อม
 
ปูส
าดนั่งแลหนังพ
ร้อม 
 
หอมก
ลิ่นหนุมจ
าก 
 
 
G# 
 
ปรือมั้งหวาง
C#m 
นี้ 
 
คนดีเรียน
F#m 
ราม
 
ได้ข่
าวคนง
ามไปเป็นด
าว 
 
สาวม
หาลั

 
ข่าวดังออก
ไป 
 
ว่าสาวใ
ต้เมืองสะตอ
 
น้องไปทำตัวอ้อร้อ ไปหลงคำยอคนกรุ
C#m 
 
น้ำชุบแม
C#m 
งดา แกงใตปลา น้องลืมผ้า
F#m 
ถุง
 
น้อง
ลืมหนัง
ลุง 
 
น้อง
ลืมโน
ราห์

 
* เห็นภาพใน
ปก 
 
ตก
ใจได้เห็นกั
C#m 
บตา
 
น้องเป็นนางเ
อกหนัง
อาร์ 
 
น้องเป็นดา
รา 
 
วิ
ซีดี 
 
 
 
พี่คิดไม่
C#m 
ถึง 
 
ตะ
ลึงรู้หม้ายคน
C#m 
ดี
 
ว่าแม่ของน้
องเค้าบัด
สี 
 
แล้วไซรคน
ดีทำไ
ด้ 
 
 

 
** หนังลุงเงียบเ
สียง 
 
เหลือแต่เ
พียงรูป
C#m 
หนัง
 
ปักษ์ใต้บ้านเ
รา 
 
มันเหงา
จัง
 
ไม่มีไค
นั่งแล 
 
หนังโน
ราห์ 
 
 
G# 
 
หลบมาต่
C#m 
ะน้อง 
 
เลิกเป็นนางเอกหนัง
F#m 
อาร์
 
ขอไห้น้
องหลบ
มา 
 
มาเป็นดา
ราหนังต
ะลุง 
 
 

INSTRU | A | E | A | B |
INSTRU | C#m B | A B | Cm B | E |

( * ) ( ** )

 
ว่าหลบมาต่ะ
C#m 
น้อง 
 
เลิกเป็นนางเอกหนัง
F#m 
อาร์
 
ขอไห้น้
องหลบ
มา 
 
มาเป็นดา
ราหนังตะ
ลุง 
 
 

OUTRO | E | C#m B | E B | E |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เดช อิสระ – นางเอกหนังลุง
 โฆษณา