คอร์ดเพลง บางกอก ไววิทย์

  
Text   
คอร์ดเพลง บางกอก ศิลปิน ไววิทย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D G A Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | D | D | D |
INTRO | D | D | D | D |

D 
  ฉันเห็นแสงไ
A 
ฟในเมืองบ
D 
างกอก
D 
  ผ่านสาย
A 
ตาของคนบ้านน
D 
อก
 
  ตึกร
G 
าม 
 
แสงไ
D 
ฟ 
 
รถ
G 
รา 
 
เคลื่อน
D 
ไป
Em 
  หลายๆ 
 
ชี
A 
วิตอยู่ในบ
D 
างกอก

A 
มีอะไรมากมายเกิดขึ้นที่
D 
นี่
A 
มีโรงงาน ฝุ่นควัน เทคโนโล
D 
ยี
 
มีความห
G 
วัง 
 
มีความ
D 
ฝัน 
 
 
Em 
 
ของเธอกับ
A 
ฉันในเมืองบ
D 
างกอก

D 
  คนรวยสะใ
A 
จซิมันง่า
D 
ยมาก
D 
  แต่คนจนตะก
A 
ายในความ
D 
ยุ่งยาก
 
  ดำเ
G 
นิน 
 
ชีพ
D 
ไป 
 
ไม่เ
G 
คย 
 
ร่ำ
D 
ไร
Em 
  จะเก็บเงินไว้
A 
ซื้อบ้าน 
 
ในบ
D 
างกอก

INSTRU | D | G | D | G |
INSTRU | D | G | D | G |

 
เราทำง
A 
าน 
 
ทั่วไปไม่มีเป็นห
D 
ลัก
 
เรามีเพ
A 
ลงของเราแต่น้อยคนรู้
D 
จัก
 
อด
G 
ทนทำงาน 
 
บีบ
D 
รัดกัดฟัน..
Em 
 
ผ่านไปอีก
A 
วันด้วยความปร
D 
ะหยัด

D 
  เช้าที่สดใ
A 
สในเมืองบ
D 
างกอก
D 
  ผู้คนรวดเ
A 
ร็ว 
 
ทั้งเข้าทั้
D 
งออก
 
  บาง
G 
คน 
 
วิ่ง
D 
ไว.. 
 
บาง
G 
คน 
 
กลิ้ง
D 
ไป
Em 
  พร้อมเช้าวันให
A 
ม่ในเมืองบ
D 
างกอก

D 
  ดิ้นมาสุดท
A 
างแล้วในบ
D 
างกอก
D 
  สุดทางมืด
A 
มนไม่เห็นท
D 
างออก
 
  หมดเ
G 
งินหมด
D 
ไฟ 
 
หมดแ
G 
รงก้าว
D 
ไป
Em 
  ฉันเหมือนหลงท
A 
างแล้ว 
 
ในบ
D 
างกอก

G 
  ฉันเหมือนหลงท
A 
างแล้ว 
 
ในบ
D 
างกอก
G 
  ฉันเหมือนหลงท
A 
างแล้ว 
 
ในบ
D 
างกอก
G 
  ฉันเหมือนหลงท
A 
างแล้ว 
 
ในบ
D 
างกอก
G 
  ฉันเหมือนหลงท
A 
างแล้ว 
 
ในบ
D 
างกอก.. 
 
 
G 
 
A 
 
D 
G 
  ฉันเหมือนหลงท
A 
างแล้ว 
 
ในบางก
D 
อก
G 
  ฉันเหมือนหลงท
A 
าง 
 
D 
ล้ว..
G 
 
A 

OUTRO | D | D | D | D |


ฉันเห็นแสงไฟในเมืองบางกอก
ผ่านสายตาของคนบ้านนอก
ตึกราม แสงไฟ รถรา เคลื่อนไป
หลาย ๆ ชีวิตอยู่ในบางกอก

มีอะไรมากมายเกิดขึ้นที่นี่
มีโรงงาน ฝุ่นควัน เทคโนโลยี
มีความหวัง มีความฝัน
ของเธอกับฉันในเมืองบางกอก

คนรวยสะใจซิมันง่ายมาก
แต่คนจนตะกายในความยุ่งยาก
ดำเนิน ชีพไป ไม่เคย ร่ำไร
จะเก็บเงินไว้ซื้อบ้าน ในบางกอก

เราทำงาน ทั่วไปไม่มีเป็นหลัก
เรามีเพลงของเราแต่น้อยคนรู้จัก
อดทนทำงาน บีบรัดกัดฟัน
ผ่านไปอีกวันด้วยความประหยัด

เช้าที่สดใสในเมืองบางกอก
ผู้คนรวดเร็ว ทั้งเข้าทั้งออก
บางคน วิ่งไว.. บางคน กลิ้งไป
พร้อมเช้าวันใหม่ในเมืองบางกอก

ดิ้นมาสุดทางแล้วในบางกอก
สุดทางมืดมนไม่เห็นทางออก
หมดเงินหมดไฟ หมดแรงก้าวไป
ฉันเหมือนหลงทางแล้ว ในบางกอก

ฉันเหมือนหลงทางแล้ว ในบางกอก
ฉันเหมือนหลงทางแล้วในบางกอก
ฉันเหมือนหลงทางแล้ว ในบางกอก
ฉันเหมือนหลงทางแล้ว..
ในบางกอก..
ฉันเหมือนหลงทางแล้ว ในบางกอก
ฉันเหมือนหลงทาง แล้ว..

มิวสิควิดีโอ บางกอก ไววิทย์

เพลง : บางกอก (คอร์ด)
ศิลปิน : ไววิทย์
Composer Lyricist: Moo Vaivit
Producer: Nat Losinkham
Facebook: Vaivitofficial

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend