หน้าแรก » เดช อิสระ » คอร์ดเพลง ไอ้สัส – เดช อิสระ

คอร์ดเพลง ไอ้สัส – เดช อิสระ

คอร์ดเพลง : ไอ้สัส เดช อิสระ

คอร์ดเพลง ไอ้สัส - เดช อิสระ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A,Bb,C,F,Gm


INTRO | F |
INTRO | Bb | F | C | F |
INTRO | Bb | F | Gm C | F |

Dm 
คิดถึงและขวย
ใจ
 
ว่ามึงจะเ
ป็นยังไงวะไอ้
สัส
Dm 
อยู่ทางนั้น 
 
ระ
วังไวรัส
 
โค
Gm 
วิดมันไม่ใช่หวัดธรร
มดา

Dm 
ลืมกูหรือไง 
 
ไอ้
สัส
 
ท่าหม้ายตังติด
Gm 
ขัด 
 
หรือจึงไม่มา
หา
 
ดูแลตัว
Gm 
เอง 
 
กินน้ำร้อนน้ำ
ชา
 
และฟ้าทลายโ
จร

 
ไอ้
Gm 
สัส ถ้ามึงไม่มา กูจะตามไป ไอ้สัส
 
ไอ้สัสมึงทำให้กูเป็นห่วงนัก  
 
 
เจอจะจัดมึงต้อ
งโดน

 
โค
Bb 
วิด 
 
อย่าคิดว่าแค่ห
วัด
 
ถ้าเอาไม่อยู่ห
Bb 
มัด 
 
ต้องไปวัดอีกกี่
คน
 
เพราะกู
Bb 
รักและห่วงมึงนะไอ้
สัส
 
เพราะวัคซีนมันอืด
Dm 
อาด 
 
กลัวจะไม่ได้
ผล
 
ถ้าเสี่ย
Gm 
งมา ต้องกักตัว ก็ต้อ
งทน
 
ติดล็อก
Gm 
ดาวน์ 
 
อยู่ลำบากยา
กจน
 
มึงอย่าบ่นนะไอ้
สัส

INSTRU | Bb | F | Gm C | F |

Dm 
ไอ้สัส 
 
ไซไม่
ส่งข่าวคราว
 
พ่อเ
ฒ่า แม่เฒ่า แกเฝ้
ารอ
 
เขา
Dm 
บอกว่าเห็นมึงแถ
ว ๆ ทองหล่อ
 
เท่า
Gm 
นั้นไม่พอ 
 
และยังไม่ใส่หน้
ากาก
 
อย่า
Dm 
ลืมฉีดเจลล้าง
มือ 
 
อย่า
Gm 
ไปที่คนหมู่ม
าก
 
ยั้ง
Gm 
ใจเอาไว้ 
 
ไม่เห็นใครต
าย
 
เพราะอยากเลยสั
กคน

 
ไอ้
Gm 
สัส ถ้ามึงไม่มา กูจะตามไป ไอ้สัส
 
ไอ้สัสมึงทำให้กูเป็นห่วงนัก  
 
 
เจอจะจัดมึงต้อ
งโดน

 
โค
Bb 
วิด 
 
อย่าคิดว่าแค่ห
วัด
 
ถ้าเอาไม่อยู่ห
Bb 
มัด 
 
ต้องไปวัดอีกกี่
คน
 
เพราะกู
Bb 
รักและห่วงมึงนะไอ้
สัส
 
เพราะวัคซีนมันอืด
Dm 
อาด 
 
กลัวจะไม่ได้
ผล
 
ถ้าเสี่ย
Gm 
งมา ต้องกักตัว ก็ต้อ
งทน
 
ติดล็อก
Gm 
ดาวน์ 
 
อยู่ลำบากยา
กจน
 
มึงอย่าบ่นนะไอ้
สัส

INSTRU | Dm | F | Gm Am | Bb C |

 
โค
Bb 
วิด 
 
อย่าคิดว่าแค่ห
วัด
 
ถ้าเอาไม่อยู่ห
Bb 
มัด 
 
ต้องไปวัดอีกกี่
คน
 
เพราะกู
Bb 
รักและห่วงมึงนะไอ้
สัส
 
เพราะวัคซีนมันอืด
Dm 
อาด 
 
กลัวจะไม่ได้
ผล
 
ถ้าเสี่ย
Gm 
งมา ต้องกักตัว ก็ต้อ
งทน
 
ติดล็อก
Gm 
ดาวน์ 
 
อยู่ลำบากยา
กจน
 
มึงอย่าบ่นนะไอ้
สัส

 
โค
Bb 
วิด 
 
อย่าคิดว่าแค่ห
วัด
 
ถ้าเอาไม่อยู่ห
Bb 
มัด 
 
ต้องไปวัดอีกกี่
คน
 
เพราะกู
Bb 
รักและห่วงมึงนะไอ้
สัส
 
เพราะวัคซีนมันอืด
Dm 
อาด 
 
กลัวจะไม่ได้
ผล
 
ถ้าเสี่ย
Gm 
งมา ต้องกักตัว ก็ต้อ
งทน
 
ติดล็อก
Gm 
ดาวน์ 
 
อยู่ลำบากยา
กจน
 
ต้อง
ทนให้มันหาย

 
กู
Gm 
กลัว 
 
คือกลัวซ่อมมึงไม่
ได้
 
ต้องตายนะไอ้
สัส

OUTRO | Bb | F | C | F |
OUTRO | Bb | F | Gm C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไอ้สัส


คิดถึงและขวยใจ
ว่ามึงจะเป็นยังไงวะไอ้สัส
อยู่ทางนั้น ระวังไวรัส
โควิดมันไม่ใช่หวัดธรรมดา

ลืมกูหรือไง ไอ้สัส
ท่าหม้ายตังติดขัด หรือจึงไม่มาหา
ดูแลตัวเอง กินน้ำร้อนน้ำชา และฟ้าทลายโจร

ไอ้สัส ถ้ามึงไม่มา กูจะตามไป ไอ้สัส
ไอ้สัสมึงทำให้กูเป็นห่วงนัก เจอจะจัดมึงต้องโดน

โควิด อย่าคิดว่าแค่หวัด
ถ้าเอาไม่อยู่หมัด ต้องไปวัดอีกกี่คน
เพราะกูรักและห่วงมึงนะไอ้สัส
เพราะวัคซีนมันอืดอาด กลัวจะไม่ได้ผล
ถ้าเสี่ยงมา ต้องกักตัว ก็ต้องทน
ติดล็อกดาวน์ อยู่ลำบากยากจน
มึงอย่าบ่นนะไอ้สัส

( ดนตรี )

ไอ้สัส ไซไม่ส่งข่าวคราว
พ่อเฒ่า แม่เฒ่า แกเฝ้ารอ
เขาบอกว่าเห็นมึงแถว ๆ ทองหล่อ
เท่านั้นไม่พอ และยังไม่ใส่หน้ากาก
อย่าลืมฉีดเจลล้างมือ อย่าไปที่คนหมู่มาก
ยั้งใจเอาไว้ ไม่เห็นใครตาย
เพราะอยากเลยสักคน

ไอ้สัส ถ้ามึงไม่มา กูจะตามไป ไอ้สัส
ไอ้สัสมึงทำให้กูเป็นห่วงนัก เจอจะจัดมึงต้องโดน

โควิด อย่าคิดว่าแค่หวัด
ถ้าเอาไม่อยู่หมัด ต้องไปวัดอีกกี่คน
เพราะกูรักและห่วงมึงนะไอ้สัส
เพราะวัคซีนมันอืดอาด กลัวจะไม่ได้ผล
ถ้าเสี่ยงมา ต้องกักตัว ก็ต้องทน
ติดล็อกดาวน์ อยู่ลำบากยากจน
มึงอย่าบ่นนะไอ้สัส

( ดนตรี )

โควิด อย่าคิดว่าแค่หวัด
ถ้าเอาไม่อยู่หมัด ต้องไปวัดอีกกี่คน
เพราะกูรักและห่วงมึงนะไอ้สัส
เพราะวัคซีนมันอืดอาด กลัวจะไม่ได้ผล
ถ้าเสี่ยงมา ต้องกักตัว ก็ต้องทน
ติดล็อกดาวน์ อยู่ลำบากยากจน
มึงอย่าบ่นนะไอ้สัส

โควิด อย่าคิดว่าแค่หวัด
ถ้าเอาไม่อยู่หมัด ต้องไปวัดอีกกี่คน
เพราะกูรักและห่วงมึงนะไอ้สัส
เพราะวัคซีนมันอืดอาด กลัวจะไม่ได้ผล
ถ้าเสี่ยงมา ต้องกักตัว ก็ต้องทน
ติดล็อกดาวน์ อยู่ลำบากยากจน
ต้องทนให้มันหาย

กูกลัว คือกลัวซ่อมมึงไม่ได้
ต้องตายนะไอ้สัส

มิวสิควิดีโอ ไอ้สัส เดช อิสระ

เพลง ไอ้สัส
ศิลปิน : เดช อิสระ
คำร้อง/ทำนอง : ชาง ซาไก
เรียบเรียง : JPS Records
ติดต่องาน : 061 982 4252
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา