คอร์ดเพลง ที่ตรงนี้ CRAZY (วงเครซี่)

  
Text   


INTRO | A | A | D | D |
INTRO | A | Amaj7 | D | D |
INTRO | A | Amaj7 | D | D |
INTRO | A | A |

 
 
คอยยืนอยู่ตรงที่เดิม
 
ค่อยๆ เพิ่
ม ค่อยๆ เติม สิ่งที่
มี
 
 
คอยยืนมองจา
C#m 
กตรงนี้
 
ที่ที่ฉั
นนั้นรู้ดีว่ายัง
ไกล

 
 
เวลาที่ผ่านไปเนิ่นนาน
 
แต่เธอนั้น
ไม่เคยห่างจากหัว
ใจ
 
 
จะรอคอยเธอ
C#m 
ได้ยินไหม
 
อยากให้เธ
อมีใจให้กับฉั

 
แม้
F#m 
ว่าเธอไม่เคยจะมี
ท่าที
 
แต่ว่าฉั
นคนนี้ก็เข้าใจ
 
ว่าตัวฉั
F#m 
นไม่ได้ดี..เกินกว่าคน
ไหน..
 
ที่จะทำใ
ห้เธอยินดีและหันม
า..

 
แต่อยากให้รู้
ว่าในที่ตรงนี้..
 
ยังมีความรั
ก 
 
แม้เธอไม่เห็น
ค่า
 
จะบอกไว้
ให้เธอได้รู้ว่า..
 
มันจะไม่มี
วันทำให้เธอต้องเสียใ

 
แต่อยากให้รู้
ว่าในที่ตรงนี้..
 
ยังมีความรั
ก 
 
แม้เธอไม่เห็น
ค่า
 
จะบอกไว้
ให้เธอได้รู้ว่า..
 
มันจะไม่มี
วันทำให้เธอต้องเสียใจ
..(เสียใจ)
 
ตลอด
ไป..

INSTRU | F#m | E | D | E |
INSTRU | A | A | D | D |
INSTRU | A | A | D | D |

 
 
คอยเป็นห่วงและเฝ้ารอ..
 
ไม่เคยถอ
ย 
 
และไม่ท้อเลยสัก
ที
 
และจะดู
แลเธอด้วยใ
C#m 
จนี้
 
หากว่าเธ
อมีใจให้กับฉั
น..

 
แม้
F#m 
ว่าเธอไม่เคยจะมี
ท่าที
 
แต่ว่าฉั
นคนนี้ก็เข้าใจ
 
ว่าตัวฉั
F#m 
นไม่ได้ดี..เกินกว่าคน
ไหน..
 
ที่จะทำใ
ห้เธอยินดีและหันม
า..

 
แต่อยากให้รู้
ว่าในที่ตรงนี้..
 
ยังมีความรั
ก 
 
แม้เธอไม่เห็น
ค่า
 
จะบอกไว้
ให้เธอได้รู้ว่า..
 
มันจะไม่มี
วันทำให้เธอต้องเสียใ

 
แต่อยากให้รู้
ว่าในที่ตรงนี้..
 
ยังมีความรั
ก 
 
แม้เธอไม่เห็น
ค่า
 
จะบอกไว้
ให้เธอได้รู้ว่า..
 
มันจะไม่มี
วันทำให้เธอต้องเสียใ
 
อีกต่
อไป.. 
 
ตลอดไป..

OUTRO | A | A | D | D | ( 2 Times ) | A |


คอยยืนอยู่ตรงที่เดิม
ค่อยๆ เพิ่ม ค่อยๆ เติม สิ่งที่มี
คอยยืนมองจากตรงนี้
ที่ที่ฉันนั้นรู้ดีว่ายังไกล

เวลาที่ผ่านไปเนิ่นนาน
แต่เธอนั้นไม่เคยห่างจากหัวใจ
จะรอคอยเธอได้ยินไหม
อยากให้เธอมีใจให้กับฉัน

แม้ว่าเธอไม่เคยจะมีท่าที
แต่ว่าฉันคนนี้ก็เข้าใจ
ว่าตัวฉันไม่ได้ดี..เกินกว่าคนไหน..
ที่จะทำให้เธอยินดีและหันมา..

แต่อยากให้รู้ว่าในที่ตรงนี้..
ยังมีความรัก แม้เธอไม่เห็นค่า
จะบอกไว้ให้เธอได้รู้ว่า..
มันจะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจ

แต่อยากให้รู้ว่าในที่ตรงนี้..
ยังมีความรัก แม้เธอไม่เห็นค่า
จะบอกไว้ให้เธอได้รู้ว่า..
มันจะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจ..(เสียใจ)
ตลอดไป..

( ดนตรี )

คอยเป็นห่วงและเฝ้ารอ..
ไม่เคยถอย และไม่ท้อเลยสักที
และจะดูแลเธอด้วยใจนี้
หากว่าเธอมีใจให้กับฉัน..

แม้ว่าเธอไม่เคยจะมีท่าที
แต่ว่าฉันคนนี้ก็เข้าใจ
ว่าตัวฉันไม่ได้ดี..เกินกว่าคนไหน..
ที่จะทำให้เธอยินดีและหันมา..

แต่อยากให้รู้ว่าในที่ตรงนี้..
ยังมีความรัก แม้เธอไม่เห็นค่า
จะบอกไว้ให้เธอได้รู้ว่า..
มันจะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจ

แต่อยากให้รู้ว่าในที่ตรงนี้..
ยังมีความรัก แม้เธอไม่เห็นค่า
จะบอกไว้ให้เธอได้รู้ว่า..
มันจะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจ
อีกต่อไป.. ตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ ที่ตรงนี้ CRAZY (วงเครซี่)

เพลง : ที่ตรงนี้ (คอร์ด)
ศิลปิน : CRAZY (วงเครซี่)
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้ม คลองหลวง
เรียบเรียง : สราวุธ มิ่งขวัญ
ติดต่องานศิลปิน : 091-8738893

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend