คอร์ดเพลง ขวดเบียร์เคลียร์ใจ CRAZY (วงเครซี่) feat.เวสป้า

  
Text   


INTRO | C Em | Am G |
INTRO | F G | C G |

 
เหงาก็ช้า
ง อ้างว้างก็สิง
Em 
ห์ ถูกทิ้งก็ลี
Am 
โอ
 
เรื่
องปวดใจ
 ไม่ใหญ่โ
Dm 
ต แต่มัน โคตร
เจ็บ
 
ถูกเขาทำ
 ถูกเขาทิ้ง
Em 
 ก็ต้องย้อม
Am 
ใจ
 
ให้
ขวดเบีย
ร์..เคลียร์หัวใจ
ให้คลายทุก
ข์ทน.. 

 
หากเมาเบีย
ร์ก็แค่เสียตังค์
 
แต่อยู่ลำพั
Am 
งก็ต้องเสียใจ
 
แค่เมาเบีย
ร์ไม่เพลียหัวใจ 
 
ดีกว่ารัก
คน..
 
ที่มันทอดและทิ้
ง.. 
 
ที่มั
G/B 
นไม่เคยสน
Am 
ใจ
 
ชาติอาชาและสิ
งห์ไม่เคยหลอกใค
 
ไม่เคยหลอกเร
า.. 
 
 

 
เมาจนเช้
า ให้ความรั
Em 
ก..ที่มันร้า
Am 
 
ยู่กับช้า
ง ให้มันล้า
Dm 
งใจสักที
 
เมาจนเช้
า ให้ความรั
Em 
ก..ที่มันร้า
Am 
 
ยู่กับสิ
งห์ โดนเขาทิ้
Dm 
ง ลืมสักที
..

INSTRU | C | G |
INSTRU | C Em | Am G | F Dm | G |
INSTRU | C Em | Am G | F G | C G |

 
เหงาก็ช้า
ง อ้างว้างก็สิง
Em 
ห์ ถูกทิ้งก็ลี
Am 
โอ
 
เรื่
องปวดใจ
 ไม่ใหญ่โ
Dm 
ต แต่มัน โคตร
เจ็บ
 
ถูกเขาทำ
 ถูกเขาทิ้ง
Em 
 ก็ต้องย้อม
Am 
ใจ
 
ให้
ขวดเบีย
ร์..เคลียร์หัวใจ
ให้คลายทุก
ข์ทน.. 

 
เมาจนเช้
า ให้ความรั
Em 
ก..ที่มันร้า
Am 
 
ยู่กับช้า
ง ให้มันล้า
Dm 
งใจสักที
 
เมาจนเช้
า ให้ความรั
Em 
ก..ที่มันร้า
Am 
 
ยู่กับสิ
งห์ โดนเขาทิ้
Dm 
ง ลืมสักที
..

INSTRU | C |

 
ให้
ขวดเบีย
ร์..เคลียร์หัวใจ
ให้คลายทุก
ข์ทน..
 
ชาติอาชาและสิ
งห์ไม่เคยหลอกเร
 
ก็มีแค่
เมา..

OUTRO | C |


เหงาก็ช้าง อ้างว้างก็สิงห์ ถูกทิ้งก็ลีโอ
เรื่องปวดใจ ไม่ใหญ่โต แต่มัน โคตรเจ็บ
ถูกเขาทำ ถูกเขาทิ้ง ก็ต้องย้อมใจ
ให้ขวดเบียร์..เคลียร์หัวใจให้คลายทุกข์ทน..

หากเมาเบียร์ก็แค่เสียตังค์
แต่อยู่ลำพังก็ต้องเสียใจ
แค่เมาเบียร์ไม่เพลียหัวใจ ดีกว่ารักคน..
ที่มันทอดและทิ้ง.. ที่มันไม่เคยสนใจ
ชาติอาชาและสิงห์ไม่เคยหลอกใคร
ไม่เคยหลอกเรา..

เมาจนเช้า ให้ความรัก..ที่มันร้าว
อยู่กับช้าง ให้มันล้างใจสักที
เมาจนเช้า ให้ความรัก..ที่มันร้าว
อยู่กับสิงห์ โดนเขาทิ้ง ลืมสักที..

( ดนตรี )

เหงาก็ช้าง อ้างว้างก็สิงห์ ถูกทิ้งก็ลีโอ
เรื่องปวดใจ ไม่ใหญ่โต แต่มัน โคตรเจ็บ
ถูกเขาทำ ถูกเขาทิ้ง ก็ต้องย้อมใจ
ให้ขวดเบียร์..เคลียร์หัวใจให้คลายทุกข์ทน..

เมาจนเช้า ให้ความรัก..ที่มันร้าว
อยู่กับช้าง ให้มันล้างใจสักที
เมาจนเช้า ให้ความรัก..ที่มันร้าว
อยู่กับสิงห์ โดนเขาทิ้ง ลืมสักที..

( ดนตรี )

ให้ขวดเบียร์..เคลียร์หัวใจให้คลายทุกข์ทน..
ชาติอาชาและสิงห์ไม่เคยหลอกเรา
ก็มีแค่เมา..

มิวสิควิดีโอ ขวดเบียร์เคลียร์ใจ CRAZY (วงเครซี่)

เพลง : ขวดเบียร์เคลียร์ใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : CRAZY (วงเครซี่) ft.เวสป้า
เนื้อร้อง/ทำนอง : เวสป้า / มหาสมุทร
เรียบเรียง : สราวุธ มิ่งขวัญ
ติดต่องานศิลปิน : 091-8738893

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend