คอร์ดเพลง เมื่อก่อนแอบรัก มาริโอ้ โจ๊ก feat. เฮอร์มาย

  
Text   
คอร์ดเพลง เมื่อก่อนแอบรัก ศิลปิน มาริโอ้ โจ๊ก feat. เฮอร์มาย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm G | Em | A |

 
อยากขอบคุณฟ้ากับ
D 
ฝนที่ดลบัลดาลให้เธอ
A/C# 
มารัก
 
จากคนที่ไม่
Bm 
รู้จัก เริ่มเจอ เริ่มทัก จนได้
F#m 
หัวใจ
 
เธอช่างงามมาก
G 
ล้น 
 
ไอ้คนพิเศษที่น่าหลง
F#m 
ไหล
 
งามกว่าหญิง
Em 
อื่นใด 
 
ทำฉันหวั่นไหวตั้งแต่แร
A 
กเจอ

 
อยากขอบคุณเธออีกค
D 
รั้ง 
 
ที่เข้ามาทักกันใน
F#m 
วันนั้น
 
จนได้มาเป็นแฟ
Bm 
นกัน 
 
และสานสัมพันธ์ใน
F#m 
วันนี้
 
และฉันขอสาบาน
G 
ต่อหน้าพระ 
 
ว่าจะเป็น
F#m 
แฟนที่
Bm 
ดี
 
จะไม่
Em 
มีใครอื่นนอกจากเ
A 
ธอ..

INSTRU | A G F#m |

 
ก่อน
Em 
นอนก็มีแต่เธอ 
 
ตื่น
F#m 
นอนก็มีแต่เธอ
 
อยาก
G 
มีเธออยู่อย่างงี้ตลอด
A 
ไป..

 
เมื่อก่อนแอบ
D 
รัก 
 
แต่ตอนนี้ได้เป็น
F#m 
แฟนแล้ว
 
ได้ครอบครอ
Bm 
งแล้ว 
 
และจะไม่ปล่อยให้ไป
F#m 
ไหน
 
จะอยู่ตรง
G 
นี้จะเคียงข้างเธอตลอ
F#m 
ดไป
 
เพราะในตอ
Em 
นนี้หัวใจเธอเป็นของ
A 
ฉัน

 
จะมีเธอคนเ
D 
ดียว 
 
ฉันจะไม่เหลียวมอง
F#m 
ใคร
 
แต่เธอสัญญาได้
Bm 
ไหม 
 
จะไม่ไปไหนถ้าฉัน
F#m 
งอแง
 
เธอมั่นใจได้เ
G 
ลย 
 
จะไม่ไปไหนจะคอย
F#m 
ดูแล
 
จะคอยเทค
Em 
แคร์เพราะหัวใจฉันวัน
A 
นี้..
 
มันเป็นของเ
D 
ธอ..
A 

INSTRU | D | A/C# | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m | Em | A |

 
อยากขอบคุณเธออีกค
D 
รั้ง 
 
ที่เข้ามาทักกันใน
F#m 
วันนั้น
 
จนได้มาเป็นแฟ
Bm 
นกัน 
 
และสานสัมพันธ์ใน
F#m 
วันนี้
 
และฉันขอสาบาน
G 
ต่อหน้าพระ 
 
ว่าจะเป็น
F#m 
แฟนที่
Bm 
ดี
 
จะไม่
Em 
มีใครอื่นนอกจากเ
A 
ธอ..

INSTRU | A G F#m |

 
ก่อน
Em 
นอนก็มีแต่เธอ 
 
ตื่น
F#m 
นอนก็มีแต่เธอ
 
อยาก
G 
มีเธออยู่อย่างงี้ตลอดไ
A 
ป..

 
เมื่อก่อนแอบ
D 
รัก 
 
แต่ตอนนี้ได้เป็น
F#m 
แฟนแล้ว
 
ได้ครอบครอ
Bm 
งแล้ว 
 
และจะไม่ปล่อยให้ไป
F#m 
ไหน
 
จะอยู่ตรง
G 
นี้จะเคียงข้างเธอตลอ
F#m 
ดไป
 
เพราะในตอ
Em 
นนี้หัวใจเธอเป็นของ
A 
ฉัน

 
แต่กี้แอบ
D 
มัก 
 
แต่ตอนนี้เธอเป็น
F#m 
แฟนแล้ว
 
เป็นเจ้าของ
Bm 
แล้ว 
 
ฉันคงบ่อยากสิไป
F#m 
ไส
 
สิอยู่หม่อง
G 
นี้ 
 
สิเคียงข้างเธอตลอ
F#m 
ดไป
 
เพราะในตอ
Em 
นนี้หัวใจเธอเป็นของ
A 
ฉัน..

 
สิมีเธอคนเ
D 
ดียว 
 
ฉันสิบ่เหลียวแน
F#m 
มไผ
 
แต่เธอสัญญาได้
Bm 
ไหม 
 
สิบ่ไปใสแม้ฉัน
F#m 
งอแง

 
เธอมั่นใจได้เ
G 
ลยสิบ่ไปใส 
 
สิคอย
F#m 
ดูแล
 
สิคอยเทค
Bm 
แคร์เพราะหัวใจฉันวัน
A 
นี้..
 
มันเป็นของเ
D 
ธอ..
F#m 

 
จะคอยเทค
Em 
แคร์เพราะหัวใจฉันวัน
A 
นี้..
 
มันเป็นของเ
D 
ธอ.. 
 
 
A 

OUTRO | D A/C# | Bm G | A | D |


อยากขอบคุณฟ้ากับฝนที่ดลบัลดาลให้เธอมารัก
จากคนที่ไม่รู้จัก เริ่มเจอ เริ่มทัก จนได้หัวใจ
เธอช่างงามมากล้น ไอ้คนพิเศษที่น่าหลงไหล
งามกว่าหญิงอื่นใด ทำฉันหวั่นไหวตั้งแต่แรกเจอ

อยากขอบคุณเธออีกครั้ง ที่เข้ามาทักกันในวันนั้น
จนได้มาเป็นแฟนกัน และสานสัมพันธ์ในวันนี้
และฉันขอสาบานต่อหน้าพระ ว่าจะเป็นแฟนที่ดี
จะไม่มีใครอื่นนอกจากเธอ..

ก่อนนอนก็มีแต่เธอ ตื่นนอนก็มีแต่เธอ
อยากมีเธออยู่อย่างงี้ตลอดไป..

เมื่อก่อนแอบรัก แต่ตอนนี้ได้เป็นแฟนแล้ว
ได้ครอบครองแล้ว และจะไม่ปล่อยให้ไปไหน
จะอยู่ตรงนี้จะเคียงข้างเธอตลอดไป
เพราะในตอนนี้หัวใจเธอเป็นของฉัน

จะมีเธอคนเดียว ฉันจะไม่เหลียวมองใคร
แต่เธอสัญญาได้ไหม จะไม่ไปไหนถ้าฉันงอแง
เธอมั่นใจได้เลย จะไม่ไปไหนจะคอยดูแล
จะคอยเทคแคร์เพราะหัวใจฉันวันนี้..
มันเป็นของเธอ..

( ดนตรี )

อยากขอบคุณเธออีกครั้ง ที่เข้ามาทักกันในวันนั้น
จนได้มาเป็นแฟนกัน และสานสัมพันธ์ในวันนี้
และฉันขอสาบานต่อหน้าพระ ว่าจะเป็นแฟนที่ดี
จะไม่มีใครอื่นนอกจากเธอ..

ก่อนนอนก็มีแต่เธอ ตื่นนอนก็มีแต่เธอ
อยากมีเธออยู่อย่างงี้ตลอดไป..

เมื่อก่อนแอบรัก แต่ตอนนี้ได้เป็นแฟนแล้ว
ได้ครอบครองแล้ว และจะไม่ปล่อยให้ไปไหน
จะอยู่ตรงนี้จะเคียงข้างเธอตลอดไป
เพราะในตอนนี้หัวใจเธอเป็นของฉัน

แต่กี้แอบมัก แต่ตอนนี้เธอเป็นแฟนแล้ว
เป็นเจ้าของแล้ว ฉันคงบ่อยากสิไปไส
สิอยู่หม่องนี้ สิเคียงข้างเธอตลอดไป
เพราะในตอนนี้หัวใจเธอเป็นของฉัน..

สิมีเธอคนเดียว ฉันสิบ่เหลียวแนมไผ
แต่เธอสัญญาได้ไหม สิบ่ไปใสแม้ฉันงอแง

เธอมั่นใจได้เลยสิบ่ไปใส สิคอยดูแล
สิคอยเทคแคร์เพราะหัวใจฉันวันนี้..
มันเป็นของเธอ..

จะคอยเทคแคร์เพราะหัวใจฉันวันนี้..
มันเป็นของเธอ..

มิวสิควิดีโอ เมื่อก่อนแอบรัก มาริโอ้ โจ๊ก feat. เฮอร์มาย

เพลง : เมื่อก่อนแอบรัก (คอร์ด)
ศิลปิน : มาริโอ้ โจ๊ก feat. เฮอร์มาย
เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กเสือ ปิยะพงษ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
IG: mario_jok

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend