คอร์ดเพลง ชายเซอร์ๆ โอม ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   


INTRO | Am Em | F C | Am Em | F | G |

 
ก็
Am 
เป็นคนๆนึงที่มีหัว
Em 
ใจและรักจริง
 
ถ้า
Am 
ให้ฉันรัก 
 
จะไม่มี
Em 
วันทอดทิ้ง
 
มี
Am 
เพียงหัวใจร้ายๆของผู้
Em 
ชายเซอร์ๆ
 
ฉันเ
F 
ป็นแค่คนช่างฝัน 
 
 
Dm 
ฝันว่าสักวัน 
 
เธอจะมี
G 
ใจ

 
ก็เป็นคนเ
C 
ซอร์ๆ 
 
เธอก็คงไม่
Em 
ถูกใจ
 
หน้าตาอาจดูร้
F 
ายๆ 
 
เธอก็ไม่หัน
Dm 
แล
 
และอ
G 
าจจะดูว่า
C 
ตัวดำ 
 
แต่ไม่เคยทำ
Em 
ร้ายใคร
 
เหมือนคนทั่วไ
F 
ป 
 
ที่มีหัวนอนปลา
Dm 
ยเท้า 
 
 
G 

 
อาจไม่มีเพรียบพ
C 
ร้อม 
 
อาจไม่ร่ำไม่ร
G 
วย
 
ไม่ได้มีรถ
Am 
สวยเหมือนใครที่
Em 
เธอฝัน
 
พอจะมีให้เ
F 
ธอหลบฝน 
 
ไม่ต้องเปียก
Em 
ปอนไปด้วยกัน
 
ฉันจ
Dm 
ะดูแลเธอให้
G 
ดี

 
อาจไม่ได้เลิศ
C 
หรู 
 
ไม่ได้ดูไฮโ
G 
 
ไม่ได้แต่งตัว
Am 
โก้มียศใหญ่
Em 
โต
 
แต่จะบ
F 
อกให้เธอรู้ว่าสิ่งที่
Em 
ฉันทำอยู่
 
ก็
Dm 
เพื่อชีวิตที่
G 
ดี 
 
ขอให้เธอเห็
C 
นใจ 
 
 
G 

INSTRU | Am Em | F C | Am Em | F |
INSTRU | C G | Am Em | F Em | Dm G |

 
ก็เป็นคนเ
C 
ซอร์ๆ 
 
เธอก็คงไม่
Em 
ถูกใจ
 
หน้าตาอาจดูร้
F 
ายๆ 
 
เธอก็ไม่หัน
Dm 
แล
 
และอ
G 
าจจะดูว่า
C 
ตัวดำ 
 
แต่ไม่เคยทำ
Em 
ร้ายใคร
 
เหมือนคนทั่วไ
F 
ป 
 
ที่มีหัวนอนปลา
Dm 
ยเท้า 
 
 
G 

 
อาจไม่มีเพรียบพ
C 
ร้อม 
 
อาจไม่ร่ำไม่ร
G 
วย
 
ไม่ได้มีรถ
Am 
สวยเหมือนใครที่
Em 
เธอฝัน
 
พอจะมีให้เ
F 
ธอหลบฝน 
 
ไม่ต้องเปียก
Em 
ปอนไปด้วยกัน
 
ฉันจ
Dm 
ะดูแลเธอให้
G 
ดี

 
อาจไม่ได้เลิศ
C 
หรู 
 
ไม่ได้ดูไฮโ
G 
 
ไม่ได้แต่งตัว
Am 
โก้มียศใหญ่
Em 
โต
 
แต่จะบ
F 
อกให้เธอรู้ว่าสิ่งที่
Em 
ฉันทำอยู่
 
ก็
Dm 
เพื่อชีวิตที่
G 
ดี 
 
ขอให้เธอเห็
C 
นใจ 
 
 
G 

 
แต่จะบ
F 
อกให้เธอรู้ว่าสิ่งที่
Em 
ฉันทำอยู่
 
ก็
Dm 
เพื่อชีวิตที่
G 
ดี.. 
 
ขอให้เธอเห็
C 
นใจ


ก็เป็นคนๆนึงที่มีหัวใจและรักจริง
ถ้าให้ฉันรัก จะไม่มีวันทอดทิ้ง
มีเพียงหัวใจร้ายๆของผู้ชายเซอร์ๆ
ฉันเป็นแค่คนช่างฝัน ฝันว่าสักวัน เธอจะมีใจ

ก็เป็นคนเซอร์ๆ เธอก็คงไม่ถูกใจ
หน้าตาอาจดูร้ายๆ เธอก็ไม่หันแล
และอาจจะดูว่าตัวดำ แต่ไม่เคยทำร้ายใคร
เหมือนคนทั่วไป ที่มีหัวนอนปลายเท้า

อาจไม่มีเพรียบพร้อม อาจไม่ร่ำไม่รวย
ไม่ได้มีรถสวยเหมือนใครที่เธอฝัน
พอจะมีให้เธอหลบฝน ไม่ต้องเปียกปอนไปด้วยกัน
ฉันจะดูแลเธอให้ดี

อาจไม่ได้เลิศหรู ไม่ได้ดูไฮโซ
ไม่ได้แต่งตัวโก้มียศใหญ่โต
แต่จะบอกให้เธอรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่
ก็เพื่อชีวิตที่ดี ขอให้เธอเห็นใจ

ดนตรี

ก็เป็นคนเซอร์ๆ เธอก็คงไม่ถูกใจ
หน้าตาอาจดูร้ายๆ เธอก็ไม่หันแล
และอาจจะดูว่าตัวดำ แต่ไม่เคยทำร้ายใคร
เหมือนคนทั่วไป ที่มีหัวนอนปลายเท้า

อาจไม่มีเพรียบพร้อม อาจไม่ร่ำไม่รวย
ไม่ได้มีรถสวยเหมือนใครที่เธอฝัน
พอจะมีให้เธอหลบฝน ไม่ต้องเปียกปอนไปด้วยกัน
ฉันจะดูแลเธอให้ดี

อาจไม่ได้เลิศหรู ไม่ได้ดูไฮโซ
ไม่ได้แต่งตัวโก้มียศใหญ่โต
แต่จะบอกให้เธอรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่
ก็เพื่อชีวิตที่ดี ขอให้เธอเห็นใจ

แต่จะบอกให้เธอรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่
ก็เพื่อชีวิตที่ดี.. ขอให้เธอเห็นใจ

มิวสิควิดีโอ ชายเซอร์ๆ โอม ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง : ชายเซอร์ๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : โอม ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 0935153618

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend