คอร์ดเพลง สถานะเบลอ (BLURRR) PROXIE

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Am | G | Am | G |

 
ก็ยังไม่ใช่
Am 
แฟน 
 
ยังเป็นได้แค่เฟ
G 
รนด์
 
เมื่อไรจะได้
Am 
เป็น 
 
เป็นแฟนของเ
G 
ธอ

C 
ขอบคุณนะ 
 
ที่ชอบเป็นห่วง
D 
เธอไปไหน 
 
ไอ้ฉันก็ห่วง
Bm 
แต่ว่าบางครั้ง
 
ก็มีแอบ
Em 
หวงเนี่ยแปลกไหมเธอ

C 
บอกว่าฉันเป็นเพื่อนพิเศษ
D 
แต่หมู่นี้อยากขออัพเกรด
Bm 
พอเป็นไปได้ไหมเ
Em 
ธอ..

C 
เบลอมากคงจะเป็น
 
เพราะว่าฉันน่ะชอบ
D 
เธอมาก
 
รู้บ้างไหมว่าตอนนี้มันทำ
Bm 
ตัวยาก
 
ก็ไม่รู้เราเป็นไรกัน
 

 
สถานะยังเบ
G 
ลอๆ
 
แต่ภาพเธอมันชัดเ
D 
ลย 
 
(ชัดมากครับ)
 
มันคือความ
Em 
รัก 
 
หรือว่าความลับ
 
รู้ใช่ไ
D 
หมว่าถึงมันยังเบ
C 
ลอๆ
 
แต่ให้เธอคนเดียวทั้ง
Bm 
ใจ (ชัดมากๆ )
 
แค่เธอยอม
Am 
รับ 
 
แค่เธอยอมรัก
 
ก็เปลี่ยนส
D 
ถานะหัวใจ 
 
จากเพื่อนเป็นแฟนเลยปะ

 
นี่เ
C 
รานะโคตรสนิท 
 
มันมากไป
D 
นิดหรือกำลังดี
 
จะ
Bm 
ถามให้ชัดๆ ไป หรือไว้ติด
Em 
ตามตอนต่อไปดี

 
ก็ความ
C 
รักมันไม่ต้องใช้ความคิด
 
และบาง
D 
ครั้งก็เป็นเพราะความใกล้ชิด
 
อย่าให้ความ
Bm 
รักกลายเป็นความกั๊ก
 
ถ้าให้เป็นที่
Em 
รักก็แค่บอกกันสักนิด

C 
เบลอมากคงจะเป็น
 
เพราะว่าฉันน่ะชอบ
D 
เธอมาก
 
รู้บ้างไหมว่าตอนนี้มันทำ
Bm 
ตัวยาก
 
ก็ไม่รู้เราเป็นไรกัน
 

 
สถานะยังเบ
G 
ลอๆ
 
แต่ภาพเธอมันชัดเ
D 
ลย 
 
(ชัดมากครับ)
 
มันคือความ
Em 
รัก 
 
หรือว่าความลับ
 
รู้ใช่ไ
D 
หมว่าถึงมันยังเบ
C 
ลอๆ
 
แต่ให้เธอคนเดียวทั้ง
Bm 
ใจ (ชัดมากๆ )
 
แค่เธอยอม
Am 
รับ 
 
แค่เธอยอมรัก
 
ก็เปลี่ยนส
D 
ถานะหัวใจ..

 
ก็ยังไม่ใช่
Am 
แฟน 
 
ยังเป็นได้แค่เฟ
G 
รนด์
 
เมื่อไรจะได้
Am 
เป็น 
 
เป็นแฟนของเ
G 
ธอ

INSTRU | C | Bm | Am | D | D |

 
สถานะยังเบ
G 
ลอๆ
 
แต่ภาพเธอมันชัดเ
D 
ลย 
 
(ชัดมากครับ)
 
มันคือความ
Em 
รัก 
 
หรือว่าความลับ
 
รู้ใช่ไ
D 
หมว่าถึงมันยังเบ
C 
ลอๆ
 
แต่ให้เธอคนเดียวทั้ง
Bm 
ใจ (ชัดมากๆ )
 
แค่เธอยอม
Am 
รับ 
 
แค่เธอยอมรัก
 
ก็เปลี่ยนส
D 
ถานะหัวใจ 
 
จากเพื่อนเป็นแฟนเลยปะ

INSTRU | G | D | Em | Dm | C | Bm |

 
แค่เธอยอม
Am 
รับ 
 
แค่เธอยอมรัก
 
ก็เปลี่ยนส
D 
ถานะหัวใจ
 
จากเพื่อนเป็นแฟนเลยปะ
 

OUTRO | Am Bm C D | G |


ก็ยังไม่ใช่แฟน ยังเป็นได้แค่เฟรนด์
เมื่อไรจะได้เป็น เป็นแฟนของเธอ

ขอบคุณนะ ที่ชอบเป็นห่วง
เธอไปไหน ไอ้ฉันก็ห่วง
แต่ว่าบางครั้ง ก็มีแอบหวง
เนี่ยแปลกไหมเธอ

บอกว่าฉันเป็นเพื่อนพิเศษ
แต่หมู่นี้อยากขออัพเกรด
พอเป็นไปได้ไหมเธอ

เบลอมาก
คงจะเป็นเพราะว่าฉันน่ะชอบเธอมาก
รู้บ้างไหมว่าตอนนี้มันทำตัวยาก
ก็ไม่รู้เราเป็นไรกัน

สถานะยังเบลอ ๆ
แต่ภาพเธอมันชัดเลย (ชัดมากครับ)
มันคือความรัก หรือว่าความลับ
รู้ใช่ไหม ว่าถึงมันยังเบลอ ๆ
แต่ให้เธอคนเดียวทั้งใจ (ชัดมาก ๆ )

แค่เธอยอมรับ แค่เธอยอมรัก
ก็เปลี่ยนสถานะหัวใจ
จากเพื่อนเป็นแฟนเลยปะ

นี่เรานะโคตรสนิท มันมากไปนิดหรือกำลังดี
จะถามให้ชัด ๆ ไป หรือไว้ติดตามตอนต่อไปดี

ก็ความรักมันไม่ต้องใช้ความคิด
และบางครั้งก็เป็นเพราะความใกล้ชิด

อย่าให้ความรัก กลายเป็นความกั๊ก
ถ้าให้เป็นที่รักก็แค่บอกกันสักนิด

เบลอมาก
คงจะเป็นเพราะว่าฉันนะชอบเธอมาก
รู้บ้างไหมว่าตอนนี้มันทำตัวยาก
ก็ไม่รู้เราเป็นไรกัน

สถานะยังเบลอ ๆ
แต่ภาพเธอมันชัดเลย (ชัดมากครับ)
มันคือความรัก หรือว่าความลับ
รู้ใช่ไหม ว่าถึงมันยังเบลอ ๆ
แต่ให้เธอคนเดียวทั้งใจ (ชัดมาก ๆ )

แค่เธอยอมรับ แค่เธอยอมรัก
ก็เปลี่ยนสถานะหัวใจ

ก็ยังไม่ใช่แฟน ยังเป็นได้แค่เฟรนด์
เมื่อไรจะได้เป็น เป็นแฟนของเธอ

( ดนตรี )

สถานะยังเบลอ ๆ
แต่ภาพเธอมันชัดเลย (ชัดมากครับ)
มันคือความรัก หรือว่าความลับ
รู้ใช่ไหม ว่าถึงมันยังเบลอ ๆ
แต่ให้เธอคนเดียวทั้งใจ (ชัดมาก ๆ )

แค่เธอยอมรับ แค่เธอยอมรัก
ก็เปลี่ยนสถานะหัวใจ
จากเพื่อนเป็นแฟนเลยปะ

( ดนตรี )

แค่เธอยอมรับ แค่เธอยอมรัก
ก็เปลี่ยนสถานะหัวใจ
จากเพื่อนเป็นแฟนเลยปะ

มิวสิควิดีโอ สถานะเบลอ (BLURRR) PROXIE

เพลง : สถานะเบลอ (BLURRR) (คอร์ด)
ศิลปิน : PROXIE
Lyric: Gop Postcard, Achariya Dulyapaiboon
Melody: Achariya Dulyapaiboon
ติดต่องานศิลปิน : 083-525-3564

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend