คอร์ดเพลง เจ็บอยู่ (Hurting) PROXIE

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ็บอยู่ (Hurting) PROXIE
คอร์ดเพลง เจ็บอยู่ (Hurting) ศิลปิน PROXIE คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D E F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INTRO | D E | C#m F#m | Bm | E |

 
ไม่เ
A 
คยคิดว่ารัก 
 
มันจะ
F#m 
จบได้รวดเร็ว 
 
เกิน
D 
ไป
 
(ไม่ได้เตรียมตัว ไม่ได้เตรียมใจ)
 
 
เรื่องจ
A 
ริงที่ต้องรับ 
 
มันคง
F#m 
ไม่เหมือนความฝันเท่า
D 
ไร
 
(เมื่ออยู่ดี ๆ เธอบอกจะไป)
 

 
อย่ากัง
C 
วลเลยเธอไม่ได้ทำผิด 
 
แค่ฉันไม่ระ
D 
วัง
 
(แค่ฉันไม่ทันจะได้เตรียมใจ)
 
 
อย่าโทร
Em 
มาเลยเธอไม่ต้อง
C 
แคร์หรอก
 
ให้ฉันเอาเว
D 
ลาไปทรมานดีกว่าไ
Em 
หม

 
เจ็บอยู่ไม่เ
D 
ห็นหรือ
Em 
ไง 
 
 
C 
เอาไว้
F#m 
ก่อน
 
อย่าเพิ่ง
Bm 
คุยกันตอน
Em 
ที่ฉันพูดไม่ไ
A 
หว
 
ไม่ต้องมาถ
D 
ามสัก
Em 
คำ 
 
ในเมื่อเธอ
C 
ตอบว่า
F#m 
ต้องไป
 
ไม่
Bm 
เห็นต้องแคร์ 
 
ไม่เห็นต้องใส่
Em 
ใจ
 
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำตา
 

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm | E |

 
ไม่ต้องถ
A 
าม ไม่ต้องคุย ไม่ต้องซับซ้อน
 
ไม่ต้อง
F#m 
โทรไม่ต้องพิมพ์ 
 
ไม่ต้องรอฉันต
D 
อบ
 
(เธอแค่หายไปแค่นั้นได้ปะ
 
 
ไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้ว เอาแบบนั้นได้ปะ)
 

 
หมดความห
A 
มายแล้วฉันก็ควรจะเช็ดน้ำตา
 
และ
F#m 
ถอยออกมา 
 
คือความจริงที่ต้อง
D 
รับไว้
 
(แค่ยังรับไม่ไหว ต้องให้เวลา)
 

 
อย่ากัง
C 
วลเลยเธอไม่ได้ทำผิด 
 
แค่ฉันไม่ระ
D 
วัง
 
(แค่ฉันไม่ทันจะได้เตรียมใจ)
 
 
อย่าโทร
Em 
มาเลยเธอไม่ต้อง
C 
แคร์หรอก
 
ให้ฉันเอาเว
D 
ลาไปทรมานดีกว่าไ
Em 
หม

 
เจ็บอยู่ไม่เ
D 
ห็นหรือ
Em 
ไง 
 
 
C 
เอาไว้
F#m 
ก่อน
 
อย่าเพิ่ง
Bm 
คุยกันตอน
Em 
ที่ฉันพูดไม่ไ
A 
หว
 
ไม่ต้องมาถ
D 
ามสัก
Em 
คำ 
 
ในเมื่อเธอ
C 
ตอบว่า
F#m 
ต้องไป
 
ไม่
Bm 
เห็นต้องแคร์ 
 
ไม่เห็นต้องใส่
Em 
ใจ
 
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำตา
 

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm | E |

 
เจ็บอยู่ไม่เ
D 
ห็นหรือ
Em 
ไง 
 
 
C 
เอาไว้
F#m 
ก่อน
 
อย่าเพิ่ง
Bm 
คุยกันตอน
Em 
ที่ฉันพูดไม่ไ
A 
หว
 
ไม่ต้องมาถ
D 
ามสัก
Em 
คำ 
 
ในเมื่อเธอ
C 
ตอบว่า
F#m 
ต้องไป
 
ไม่
Bm 
เห็นต้องแคร์ 
 
ไม่เห็นต้องใส่
Em 
ใจ
 
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำตา
 

D 
เธอแค่หายไปแค่นั้นได้ปะ
 
ไม่จำเป็นต้องคุยกัน
C 
แล้ว 
 
เอาแบบนั้น
F#m 
ได้ปะ
 
ใจของฉันมันทนไม่
Bm 
ไหว 
 
มันไม่ไหวแล้ว
Em 
ล่ะ
 
ฉันแค่ขอให้เธอได้
A 
รู้
 
(Have you seen my heart?)
 

 
เธอแค่ห
D 
ายไปแค่นั้นได้
Em 
ปะ
 
ไม่จำเป็นต้องคุยกัน
C 
แล้ว 
 
เอาแบบนั้น
F#m 
ได้ปะ

 
ไม่
Bm 
เห็นต้องแคร์ 
 
ไม่เห็นต้องใส่
Em 
ใจ
 
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำ
A 
ตา..


ไม่เคยคิดว่ารัก มันจะจบได้รวดเร็ว เกินไป
(ไม่ได้เตรียมตัว ไม่ได้เตรียมใจ)
เรื่องจริงที่ต้องรับ มันคงไม่เหมือนความฝันเท่าไร
(เมื่ออยู่ดี ๆ เธอบอกจะไป)

อย่ากังวลเลยเธอไม่ได้ทำผิด แค่ฉันไม่ระวัง
(แค่ฉันไม่ทันจะได้เตรียมใจ)
อย่าโทรมาเลยเธอไม่ต้องแคร์หรอก
ให้ฉันเอาเวลาไปทรมานดีกว่าไหม

เจ็บอยู่ไม่เห็นหรือไง เอาไว้ก่อน
อย่าเพิ่งคุยกันตอนที่ฉันพูดไม่ไหว
ไม่ต้องมาถามสักคำ ในเมื่อเธอตอบว่าต้องไป
ไม่เห็นต้องแคร์ ไม่เห็นต้องใส่ใจ
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำตา

( ดนตรี )

ไม่ต้องถาม ไม่ต้องคุย ไม่ต้องซับซ้อน
ไม่ต้องโทร ไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องรอฉันตอบ
(เธอแค่หายไปแค่นั้นได้ปะ
ไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้ว เอาแบบนั้นได้ปะ)

หมดความหมายแล้วฉันก็ควรจะเช็ดน้ำตา
และถอยออกมา คือความจริง ที่ต้องรับไว้
(แค่ยังรับไม่ไหว ต้องให้เวลา)

อย่ากังวลเลยเธอไม่ได้ทำผิด แค่ฉันไม่ระวัง
(แค่ฉันไม่ทันจะได้เตรียมใจ)
อย่าโทรมาเลยเธอไม่ต้องแคร์หรอก
ให้ฉันเอาเวลาไปทรมานดีกว่าไหม

เจ็บอยู่ไม่เห็นหรือไง เอาไว้ก่อน
อย่าเพิ่งคุยกันตอนที่ฉันพูดไม่ไหว
ไม่ต้องมาถามสักคำ ในเมื่อเธอตอบว่าต้องไป
ไม่เห็นต้องแคร์ ไม่เห็นต้องใส่ใจ
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำตา

( ดนตรี )

เจ็บอยู่ไม่เห็นหรือไง เอาไว้ก่อน
อย่าเพิ่งคุยกันตอนที่ฉันพูดไม่ไหว
ไม่ต้องมาถามสักคำ ในเมื่อเธอตอบว่าต้องไป
ไม่เห็นต้องแคร์ ไม่เห็นต้องใส่ใจ
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำตา

เธอแค่หายไปแค่นั้นได้ปะ
ไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้ว เอาแบบนั้นได้ปะ
ใจของฉันมันทนไม่ไหว มันไม่ไหวแล้วล่ะ
ฉันแค่ขอให้เธอได้รู้

Have you seen my heart?

เธอแค่หายไปแค่นั้นได้ปะ
ไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้ว เอาแบบนั้นได้ปะ

ไม่เห็นต้องแคร์ ไม่เห็นต้องใส่ใจ
ถ้าไม่ได้ช่วยเช็ดน้ำตา

มิวสิควิดีโอ เจ็บอยู่ (Hurting) PROXIE

เพลง : เจ็บอยู่ (Hurting) (คอร์ด)
ศิลปิน : PROXIE
Composed/Arranged : Janpat Montrelerdrasme
Lyrics : Piyawat Meekruea
Contact : 083-525-3564

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend