คอร์ดเพลง คนที่รั้งแม่นบ่..เจ็บ จา สิงห์ชัย

  
Text   


INTRO | Bm D | Bm Em |
INTRO | C D | Em |

 
ดีใ
C 
จนำน้องหลายเ
D 
ด้อ
 
มื้อที่
Bm 
เธอพ้อคนที่
Em 
ใจมัก
 
ส่วนอ้
C 
ายสิรับบทคนอ
D 
กหัก
 
เอาไ
Bm 
ว้เจ็บหนักคนเ
Em 
ดียว

 
บ่ต้องเห
C 
ลียวแลความฮู้
D 
สึกของอ้าย
 
อีกบ่
Bm 
ดนกะลืมได้ 
 
คงแ
Em 
ป๊ปเดียว
 
น้ำ
C 
ตาที่มันไหลคงช่
D 
วยเยียว..
Bm 
ยาแผลใจ
Em 
อ้าย..

 
คนที่ป
C 
ล่อยมันบ่คิดห
D 
ยัง
 
คนที่
Bm 
รั้งฮักไว้มันโค
Em 
รตเจ็บ
 
อ้ายบ่เ
C 
คยซังเจ้าเลยจักเ
D 
ม็ด 
 
แม้เจ้าสิ
G 
ถิ่มกัน

 
แต่ตอน
C 
นี้ยังลืมบ่ไ
D 
ด้อยู่
 
กลั้นใ
Bm 
จลงไปสิตายกับ
Em 
หม่อง
 
ในส
C 
มองยังฮักแต่เ
D 
จ้าแฮง
 
สิแ
Bm 
บ่งฮักไผกะคง
Em 
บ่ได้
 
สายแนน
C 
ฮักที่เฮาจับไ
D 
ว้มั่น
 
มันขาดส
Bm 
ะบั้น 
 
ฮักนั้นบ่
Em 
มีอยู่
 
คน
Am 
ที่ฮู้ 
 
ว่าเจ็บส่ำใ
D 
ด๋กะคืออ้
G 
าย

INSTRU | Em D | Bm Em | C D | Em |

 
สาย
Em 
ตาบอกว่ายิน
D 
ดี
 
ความ
Bm 
ฮู้สึกตอนนี้คือเจี
Em 
ยนตาย
 
บ่มีคำเ
C 
ว้ายื้อฮักเฮาเอ
D 
าไว้
 
ปล่อยให้
Bm 
เจ้าลาไปพร้อม
Em 
น้ำตา

 
คนที่ป
C 
ล่อยมันบ่คิดห
D 
ยัง
 
คนที่
Bm 
รั้งฮักไว้มันโค
Em 
รตเจ็บ
 
อ้ายบ่เ
C 
คยซังเจ้าเลยจักเ
D 
ม็ด 
 
แม้เจ้าสิ
G 
ถิ่มกัน

 
แต่ตอน
C 
นี้ยังลืมบ่ไ
D 
ด้อยู่
 
กลั้นใ
Bm 
จลงไปสิตายกับ
Em 
หม่อง
 
ในส
C 
มองยังฮักแต่เ
D 
จ้าแฮง
 
สิแ
Bm 
บ่งฮักไผกะคง
Em 
บ่ได้
 
สายแนน
C 
ฮักที่เฮาจับไ
D 
ว้มั่น
 
มันขาดส
Bm 
ะบั้น 
 
ฮักนั้นบ่
Em 
มีอยู่
 
คน
Am 
ที่ฮู้ 
 
ว่าเจ็บส่ำใ
D 
ด๋กะคืออ้
G 
าย

 
คน
Am 
ที่ฮู้ 
 
ว่าเจ็บส่ำ
D 
ใด๋..
 
คือคนรั้งฮักเอาไว้..
 

OUTRO | Em D | Bm Em | C D | Em |


ดีใจนำน้องหลายเด้อ
มื้อที่เธอพ้อคนที่ใจมัก
ส่วนอ้ายสิรับบทคนอกหัก
เอาไว้เจ็บหนักคนเดียว

บ่ต้องเหลียวแลความฮู้สึกของอ้าย
อีกบ่ดนกะลืมได้ คงแป๊ปเดียว
น้ำตาที่มันไหลคงช่วยเยียว ยาแผลใจอ้าย..

คนที่ปล่อยมันบ่คิดหยัง
คนที่รั้งฮักไว้มันโครตเจ็บ
อ้ายบ่เคยซังเจ้าเลยจักเม็ด
แม้เจ้าสิถิ่มกัน

แต่ตอนนี้ยังลืมบ่ได้อยู่
กลั้นใจลงไปสิตายกับหม่อง
ในสมองยังฮักแต่เจ้าแฮง
สิแบ่งฮักไผกะคงบ่ได้
สายแนนฮักที่เฮาจับไว้มั่น
มันขาดสะบั้น ฮักนั้นบ่มีอยู่
คนที่ฮู้ ว่าเจ็บส่ำได๋กะคืออ้าย

( ดนตรี )

สายตาบอกว่ายินดี
ความฮู้สึกตอนนี้คือเจียนตาย
บ่มีคำเว้ายื้อฮักเฮาเอาไว้
ปล่อยให้เจ้าลาไปพร้อมน้ำตา

คนที่ปล่อยมันบ่คิดหยัง
คนที่รั้งฮักไว้มันโครตเจ็บ
อ้ายบ่เคยซังเจ้าเลยจักเม็ด
แม้เจ้าสิถิ่มกัน

แต่ตอนนี้ยังลืมบ่ได้อยู่
กลั้นใจลงไปสิตายกับหม่อง
ในสมองยังฮักแต่เจ้าแฮง
สิแบ่งฮักไผกะคงบ่ได้
สายแนนฮักที่เฮาจับไว้มั่น
มันขาดสะบั้น ฮักนั้นบ่มีอยู่
คนที่ฮู้ ว่าเจ็บส่ำได๋กะคืออ้าย

คนที่ฮู้ ว่าเจ็บส่ำได๋..
คือคนรั้งฮักเอาไว้…

มิวสิควิดีโอ คนที่รั้งแม่นบ่..เจ็บ จา สิงห์ชัย

เพลง : คนที่รั้งแม่นบ่..เจ็บ (คอร์ด)
ศิลปิน : จา สิงห์ชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend