คอร์ดเพลง วอนปู่ซำสูง แอน อรดี

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm | F#m | Em D | Bm |

 
แอน อรดี นามนี้ลูกเมืองขอ
D 
นแก่น
 
ผู้สาวจากเมืองหมอแคน ดินแดนพระเจ้าใหญ่ซำ
F#m 
สูง
 
เดินตามความ
Bm 
ฝัน 
 
จากบ้านวันนั้นด้วยใจหมา
D 
ยมุ่ง
 
ขอ
Bm 
พรปู่ใหญ่ซำ
D 
สูง 
 
โปรดเมต
A 
ตา 
 
อิหล่าแหน่เ
D 
ด้อ..

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | E | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | D | Bm |

 
ถือขัน
F#m 
ห้าบูชาด้วยความ
Bm 
ตั้งใจ
 
กราบพระเจ้าใหญ่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
F#m 
ซำสูง
 
ขอบาร
Bm 
มีหลวงพ่อโปรดช่วยพ
Em 
ยุง
 
เส้นทางสาย
A 
นี้ 
 
ให้มีผู้คนเม
F#m 
ตตา

 
จากวันนั้น
Bm 
หนา 
 
เริ่มต้นมาจากศรีกร
Bm 
ะนวน
 
โรงเรียนเชิญชวนไปประกวดแข่งวง
F#m 
ดนตรี
 
ชิงช้าส
Bm 
วรรค์รายการนั้นได้ออก
Em 
ทีวี
 
ยืนบนเวทีจุดประกายให้
Bm 
มีความฝัน

INSTRU | D | Bm | D | Bm |

 
ไม่มีวั
Bm 
นนั้นก็คงไม่ถึงวันนี้ 
 
ยังจำได้
G 
ดี
 
เส้นท
A 
างของสาวหม
D 
อลำ
 
หลายเว
Bm 
ทีที่ให้โอกาส
Em 
ชี้นำ
 
ผู้มีพระ
Bm 
คุณทุกท่านหนูยังจด
Em 
จำ
 
แฟนเพลงประ
D 
จำ สนับสนุน หนูไม่เค
F#m 
ยลืม
 
หนูจะไม่
Em 
ลืม 
 
ไม่ลืมแ
Bm 
ฟนๆ

 
เสียงลำใส่แคนออด
Bm 
อ้อน
 
เอาเสียงลำมาออดอ้อน ขอพรไหว้พระเจ้าใหญ่  
 
 
ไปลำทางใด๋ แฟนนำส่งยู้  
 
 
ถนอมไว้ให้อยู่นานอยู่ในวงการขอให้เด่นดัง  
 
 
แฟนคือพลังช่วยชุบชีวี แอน อรดีไม่ลืมพระคุณ  
 
 
ขอแฟนการุณ อย่าลืมเด้อ อย่าลืมเด้อ
 

INSTRU | Bm | Bm | D | F#m |
INSTRU | A | Bm | D | Bm | D | Bm | Bm |

 
ไม่มีวั
Bm 
นนั้นก็คงไม่ถึงวันนี้ 
 
ยังจำได้
G 
ดี
 
เส้นท
A 
างของสาวหม
D 
อลำ
 
หลายเว
Bm 
ทีที่ให้โอกาส
Em 
ชี้นำ
 
ผู้มีพระ
Bm 
คุณทุกท่านหนูยังจด
Em 
จำ
 
แฟนเพลงประ
D 
จำ สนับสนุน หนูไม่เค
F#m 
ยลืม
 
หนูจะไม่
Em 
ลืม 
 
ไม่ลืมแ
Bm 
ฟนๆ

 
เสียงลำใส่แคนออด
Bm 
อ้อน
 
เอาเสียงลำมาออดอ้อน ขอพรไหว้พระเจ้าใหญ่  
 
 
ไปลำทางใด๋ แฟนนำส่งยู้  
 
 
ถนอมไว้ให้อยู่นานอยู่ในวงการขอให้เด่นดัง  
 
 
แฟนคือพลังช่วยชุบชีวี แอน อรดีไม่ลืมพระคุณ  
 
 
ขอแฟนการุณ อย่าลืมเด้อ อย่าลืมเด้อ
 

OUTRO | Bm | E | Em | Bm |
OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm | Bm |


แอน อรดี นามนี้ลูกเมืองขอนแก่น
ผู้สาวจากเมืองหมอแคน ดินแดนพระเจ้าใหญ่ซำสูง
เดินตามความฝัน จากบ้านวันนั้นด้วยใจหมายมุ่ง
ขอพรปู่ใหญ่ซำสูง โปรดเมตตา.. อิหล่า..แหน่เด้อ..

( ดนตรี )

ถือขันห้าบูชาด้วยความตั้งใจ
กราบพระเจ้าใหญ่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองซำสูง
ขอบารมีหลวงพ่อโปรดช่วยพยุง
เส้นทางสายนี้ ให้มีผู้คนเมตตา

จากวันนั้นหนา เริ่มต้นมาจากศรีกระนวน
โรงเรียนเชิญชวนไปประกวดแข่งวงดนตรี
ชิงช้าสวรรค์รายการนั้นได้ออกทีวี
ยืนบนเวทีจุดประกายให้มีความฝัน

( ดนตรี )

ไม่มีวันนั้น ก็คงไม่ถึงวันนี้
ยังจำได้ดี เส้นทางของสาวหมอลำ
หลายเวที ที่ให้โอกาสชี้นำ
ผู้มีพระคุณทุกท่านหนูยังจดจำ
แฟนเพลงประจำ สนับสนุน หนูไม่เคยลืม
หนูจะไม่ลืม ไม่ลืมแฟน แฟน

เสียงลำใส่แคนออดอ้อน
เอาเสียงลำมาออดอ้อน
ขอพรไหว้พระเจ้าใหญ่ ไปลำทางใด๋
แฟนนำส่งยู้ ถนอมไว้ให้อยู่นาน
อยู่ในวงการขอให้เด่นดัง
แฟนคือพลังช่วยชุบชีวี
แอน อรดี ไม่ลืมพระคุณ
ขอแฟนการุณ อย่าลืมเด้อ
อย่าลืมเด้อ..

( ดนตรี )

ไม่มีวันนั้น ก็คงไม่ถึงวันนี้
ยังจำได้ดี เส้นทางของสาวหมอลำ
หลายเวที ที่ให้โอกาสชี้นำ
ผู้มีพระคุณทุกท่านหนูยังจดจำ
แฟนเพลงประจำ สนับสนุน หนูไม่เคยลืม
หนูจะไม่ลืม ไม่ลืมแฟน แฟน

เสียงลำใส่แคนออดอ้อน
เอาเสียงลำมาออดอ้อน
ขอพรไหว้พระเจ้าใหญ่ ไปลำทางใด๋
แฟนนำส่งยู้ ถนอมไว้ให้อยู่นาน
อยู่ในวงการขอให้เด่นดัง
แฟนคือพลังช่วยชุบชีวี
แอน อรดี ไม่ลืมพระคุณ
ขอแฟนการุณ อย่าลืมเด้อ
อย่าลืมเด้อ..

มิวสิควิดีโอ วอนปู่ซำสูง แอน อรดี

เพลง : วอนปู่ซำสูง (คอร์ด)
ศิลปิน : แอน อรดี
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย ศิริชัย
เรียบเรียง : อ.อ้น แคนเขียว
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend