คอร์ดเพลง ที่ไม่รัก (Unnoticed) PROXIE

  
Text   


INTRO | Bbmaj7 | Gm | C | F |

Bbmaj7 
  จะทำอะไรไม่เคยถูกใจกับเธอสักอย่าง
Gm 
  แค่จะเดินไปไหน เมื่อไร ต้องเดินกับเธอซะห่าง
Cm 
  ตั้งแต่ในวันนั้น 
 
มาจนในวันนี้
F 
  เพื่อนคนนี้ไม่มีเรื่องให้น่าจำ

Bbmaj7 
  จะใคร กับใคร ต่อใคร เธอดูเป็นคนสำคัญ
Gm 
  แต่กับฉันคนนี้ ทำตัวห่างเหิน กับเธอทุกวัน
Cm 
  จนถึงในตอนนี้ 
 
ตอนที่เธอมีเขา
F 
  คงสงสัยว่าทำไมฉันต้องซึม

 
ที่
Bbmaj7 
ฉันทำแปลกไป 
 
ที่
Gm 
เธอเคยแปลกใจ
Cm 
ไม่รู้พูดได้ไหม.. 
 
 
F 

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
คนที่เธอไม่
Gm 
เคย สนใจ สนใจ
 
เขาไม่เคยมอง
Cm 
ผ่านเธอ 
 
ถึงเธอมองผ่านไป
 
กว่าจะ
F 
พูดออกมาได้ 
 
มันก็สายเหลือเกิน

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
เจ็บที่รู้ว่า
Gm 
เธอ รักใคร รักใคร
 
ถึงเธอรู้ความ
Cm 
จริงแล้ว 
 
เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
 
ที่ทำไ
F 
ด้ในตอนนี้ 
 
ก็แค่ลืมให้ลง

Bbmaj7 
  เพิ่งรู้จะทำให้เธอถูกใจต้องทำเช่นไร
Gm 
  ก็เพราะเขาเพิ่งเข้ามาทำให้เห็น 
 
ให้ดูนี่ไง
Cm 
  ก็เพียงแค่บอกรัก 
 
ก็เพียงแค่บอกไป
F 
  เรื่องแค่นี้ทำไมฉันทำไม่เป็น

Bbmaj7 
  จะกับใคร กับใคร ต่อใคร เธอดูเป็นคนสำคัญ ah
Gm 
  แต่ไอ้ฉันคนนี้ 
 
กลับทำตัวห่างเหิน
 
  ไปจากเธอทุกวัน
 
Cm 
  จนมาถึงในตอนนี้ 
 
ตอนที่เธอไปมีเขา
F 
  จะดะดั๊ดจั๊ดจั๊ด จะดะดั๊ดจั๊ดจั๊ด
 
  จะดะดั๊ด จะดะด้าว
 

 
ที่
Bbmaj7 
ฉันทำแปลกไป 
 
ที่
Gm 
เธอเคยแปลกใจ
Cm 
ไม่รู้พูดได้ไหม.. 
 
 
F 

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
คนที่เธอไม่
Gm 
เคย สนใจ สนใจ
 
เขาไม่เคยมอง
Cm 
ผ่านเธอ 
 
ถึงเธอมองผ่านไป
 
กว่าจะ
F 
พูดออกมาได้ 
 
มันก็สายเหลือเกิน

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
เจ็บที่รู้ว่า
Gm 
เธอ รักใคร รักใคร
 
ถึงเธอรู้ความ
Cm 
จริงแล้ว 
 
เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
 
ที่ทำไ
F 
ด้ในตอนนี้ 
 
ก็แค่ลืมให้ลง

Ab 
  เมื่อเธอได้รู้ ไม่รู้ เธอคิดยังไง
Fm 
  จะยิ่งไม่รักหรือเธอก็เคยมีใจ
Bbmaj7 
  กับเรื่องที่ถามไม่พูดก็ไม่เป็นไร
Eb 
  ลืมลืมมันไป ลืมกันไป ไม่ควรเก็บใส่ความ
F 
จำ..

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
คนที่เธอไม่
Gm 
เคย สนใจ สนใจ
 
เขาไม่เคยมอง
Cm 
ผ่านเธอ 
 
ถึงเธอมองผ่านไป
 
กว่าจะ
F 
พูดออกมาได้ 
 
มันก็สายเหลือเกิน

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
เจ็บที่รู้ว่า
Gm 
เธอ รักใคร รักใคร
 
ถึงเธอรู้ความ
Cm 
จริงแล้ว 
 
เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
 
ที่ทำไ
F 
ด้ในตอนนี้ 
 
ก็แค่ลืมให้ลง

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
คนที่เธอไม่
Gm 
เคย สนใจ สนใจ
 
เขาไม่เคยมองผ่
Cm 
านเธอ 
 
ถึงเธอมองผ่านไป
 
กว่าจะ
F 
พูดออกมาได้ 
 
มันก็สายเหลือเกิน

 
เพื่อนที่เธอไม่
Bbmaj7 
รัก รักเธอ รักเธอ
 
เจ็บที่รู้ว่า
Gm 
เธอ รักใคร รักใคร
 
ถึงเธอรู้ความ
Cm 
จริงแล้ว 
 
เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
 
ที่ทำไ
F 
ด้ในตอนนี้ 
 
ก็แค่ลืมให้ลง

OUTRO | Bbmaj7 | Gm | Cm | F | Bbmaj7 |


จะทำอะไรไม่เคยถูกใจกับเธอสักอย่าง
แค่จะเดินไปไหน เมื่อไร ต้องเดินกับเธอซะห่าง
ตั้งแต่ในวันนั้น มาจนในวันนี้
เพื่อนคนนี้ไม่มีเรื่องให้น่าจำ

จะใคร กับใคร ต่อใคร เธอดูเป็นคนสำคัญ
แต่กับฉันคนนี้ ทำตัวห่างเหิน กับเธอทุกวัน
จนถึงในตอนนี้ ตอนที่เธอมีเขา
คงสงสัยว่าทำไมฉันต้องซึม

ที่ฉันทำแปลกไป ที่เธอเคยแปลกใจ
ไม่รู้พูดได้ไหม..

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
คนที่เธอไม่เคย สนใจ สนใจ
เขาไม่เคยมองผ่านเธอ ถึงเธอมองผ่านไป
กว่าจะพูดออกมาได้ มันก็สายเหลือเกิน

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
เจ็บที่รู้ว่าเธอ รักใคร รักใคร
ถึงเธอรู้ความจริงแล้ว เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
ที่ทำได้ในตอนนี้ ก็แค่ลืมให้ลง

เพิ่งรู้จะทำให้เธอถูกใจต้องทำเช่นไร
ก็เพราะเขาเพิ่งเข้ามาทำให้เห็น ให้ดูนี่ไง
ก็เพียงแค่บอกรัก ก็เพียงแค่บอกไป
เรื่องแค่นี้ทำไมฉันทำไม่เป็น

จะกับใคร กับใคร ต่อใคร เธอดูเป็นคนสำคัญ h
แต่ไอ้ฉันคนนี้ กลับทำตัวห่างเหิน
ไปจากเธอทุกวัน
จนมาถึงในตอนนี้ ตอนที่เธอไปมีเขา
จะดะดั๊ดจั๊ดจั๊ดจะดะดั๊ดจั๊ดจั๊ด
จะดะดั๊ด จะดะด้าว

ที่ฉันทำแปลกไป ที่เธอเคยแปลกใจ
ไม่รู้พูดได้ไหม..

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
คนที่เธอไม่เคย สนใจ สนใจ
เขาไม่เคยมองผ่านเธอ ถึงเธอมองผ่านไป
กว่าจะพูดออกมาได้ มันก็สายเหลือเกิน

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
เจ็บที่รู้ว่าเธอ รักใคร รักใคร
ถึงเธอรู้ความจริงแล้ว เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
ที่ทำได้ในตอนนี้ ก็แค่ลืมให้ลง

เมื่อเธอได้รู้ ไม่รู้ เธอคิดยังไง
จะยิ่งไม่รักหรือเธอก็เคยมีใจ
กับเรื่องที่ถามไม่พูดก็ไม่เป็นไร
ลืมลืมมันไป ลืมกันไป ไม่ควรเก็บใส่ความจำ..

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
คนที่เธอไม่เคย สนใจ สนใจ
เขาไม่เคยมองผ่านเธอ ถึงเธอมองผ่านไป
กว่าจะพูดออกมาได้ มันก็สายเหลือเกิน

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
เจ็บที่รู้ว่าเธอ รักใคร รักใคร
ถึงเธอรู้ความจริงแล้ว เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
ที่ทำได้ในตอนนี้ ก็แค่ลืมให้ลง

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
คนที่เธอไม่เคย สนใจ สนใจ
เขาไม่เคยมองผ่านเธอ ถึงเธอมองผ่านไป
กว่าจะพูดออกมาได้ มันก็สายเหลือเกิน

เพื่อนที่เธอไม่รัก รักเธอ รักเธอ
เจ็บที่รู้ว่าเธอ รักใคร รักใคร
ถึงเธอรู้ความจริงแล้ว เรื่องคงไม่เปลี่ยนไป
ที่ทำได้ในตอนนี้ ก็แค่ลืมให้ลง

มิวสิควิดีโอ ที่ไม่รัก (Unnoticed) PROXIE

เพลง : ที่ไม่รัก (Unnoticed)
ศิลปิน : PROXIE
เนื้อร้อง : AFU Narongsak Sribandasakwatcharakorn
เรียบเรียง : AFU Narongsak Sribandasakwatcharakorn
ติดต่องานศิลปิน : 083-525-3564
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend