หน้าแรก » จา สิงห์ชัย » คอร์ดเพลง บักฮูขี่ – จา สิงห์ชัย

คอร์ดเพลง บักฮูขี่ – จา สิงห์ชัย

คอร์ดเพลง : บักฮูขี่ จา สิงห์ชัย

คอร์ดเพลง บักฮูขี่ - จา สิงห์ชัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single จา สิงห์ชัย : บักฮูขี่


INTRO | C | Am | F | G |

 
เขาเ
คยคิดฮอดมึงบ่ 
 
เขา
Am 
เคยโทรหามึงบ่
 
กินข้าวกับห
ยัง 
 
สำบายดีบ่
 
เดือนห
นึ่งเขาถามมึงจักเทื่อ

 
เขาบ่ว่
างมึงเข้าใจบ่
 
มึงสิโทรไป
Am 
หยังกะด้อกะเดื้อ
 
เขาบ่เ
คยโทรกลับจักเทื่อ
 
ปานใ
ด๋น้อมึงจั่งสิเข้าใจ

 
บายเบิ่ง
Am 
คีงจะของแหน่
 
ทบ
Em 
ทวนอิหยังต่อหยัง 
 
ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้
 
เขาเซา
ฮักแต่ดนแล้วบักฮูขี่
 
เขากำลังสิถิ่
มมึงไป

 
เขาบ่ได้บ
อกว่าเขาเซา
ฮัก
 
เขาหลูโตน
Em 
ซาติหน้ามึง
Am 
ซื่อ 
 
 
เขา
รอแค่ใ
ห้มึงเตรียมพร้อมรับ
มือ
 
เขาสิได้ไปแบบบ่
ลำบากใจ 
 
 
 
มึงบ่ต้องเห
นี่ยว 
 
ต้อง
รั้ง
 
สิเว้าอิ
Em 
หยัง 
 
เขากะบ่กลับ
Am 
คืนมาใ
หม่
 
ได้แล้ว
ถิ่ม 
 
มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใ
หม่
 
มันเรื่องธรรมช
าติ

 
เขาบ่
ฮักมึงแล้วฮู้บ่
 
มึงบ่ต้องไป
Am 
ง้ออิหยังให้มันยาก
 
ทำใ
จให้สบาย 
 
บ่ต้องปาก
 
ฮู้อยู่ว่ามันย
าก 
 
แต่มึงกะต้องเฮ็ดใจ

 
บายเบิ่ง
Am 
คีงจะของแหน่
 
ทบ
Em 
ทวนอิหยังต่อหยัง 
 
ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้
 
เขาเซา
ฮักแต่ดนแล้วบักฮูขี่
 
เขากำลังสิถิ่
มมึงไป

 
เขาบ่ได้บ
อกว่าเขาเซา
ฮัก
 
เขาหลูโตน
Em 
ซาติหน้ามึง
Am 
ซื่อ 
 
 
เขา
รอแค่ใ
ห้มึงเตรียมพร้อมรับ
มือ
 
เขาสิได้ไปแบบบ่
ลำบากใจ 
 
 
 
มึงบ่ต้องเห
นี่ยว 
 
ต้อง
รั้ง
 
สิเว้าอิ
Em 
หยัง 
 
เขากะบ่กลับ
Am 
คืนมาใ
หม่
 
ได้แล้ว
ถิ่ม 
 
มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใ
หม่
 
มันเรื่องธรรมช
าติ

  เขาบ่ได้ฮักมึงแล้ว 
 
กะเข้า
ใจแหน่แหม้..
Bb 
  มึงคือเว้ายากแท่ 
 
บักหัวใจเ
อ๋ย 
 
บักฮูขี่เอ๋ย..

INSTRU | F G | Am | F G | C E |
INSTRU | F G | C E | F G | C |

 
บายเบิ่ง
Am 
คีงจะของแหน่
 
ทบ
Em 
ทวนอิหยังต่อหยัง 
 
ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้
 
เขาเซา
ฮักแต่ดนแล้วบักฮูขี่
 
เขากำลังสิถิ่
มมึงไป

 
เขาบ่ได้บ
อกว่าเขาเซา
ฮัก
 
เขาหลูโตน
Em 
ซาติหน้ามึง
Am 
ซื่อ 
 
 
เขา
รอแค่ใ
ห้มึงเตรียมพร้อมรับ
มือ
 
เขาสิได้ไปแบบบ่
ลำบากใจ 
 
 
 
มึงบ่ต้องเห
นี่ยว 
 
ต้อง
รั้ง
 
สิเว้าอิ
Em 
หยัง 
 
เขากะบ่กลับ
Am 
คืนมาใ
หม่
 
ได้แล้ว
ถิ่ม 
 
มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใ
หม่
 
มันเรื่องธรรมช
าติ..

OUTRO | C | Am | F | G | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บักฮูขี่


เขาเคยคิดฮอดมึงบ่ เขาเคยโทรหามึงบ่
กินข้าวกับหยัง สำบายดีบ่
เดือนหนึ่งเขาถามมึงจักเทื่อ

เขาบ่ว่างมึงเข้าใจบ่
มึงสิโทรไปหยังกะด้อกะเดื้อ
เขาบ่เคยโทรกลับจักเทื่อ
ปานใด๋น้อมึงจั่งสิเข้าใจ

บายเบิ่งคีงจะของแหน่
ทบทวนอิหยังต่อหยัง ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้
เขาเซาฮักแต่ดนแล้วบักฮูขี่
เขากำลังสิถิ่มมึงไป

เขาบ่ได้บอกว่าเขาเซาฮัก
เขาหลูโตนซาติหน้ามึงซื่อ ๆ
เขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือ
เขาสิได้ไปแบบบ่ลำบากใจ
มึงบ่ต้องเหนี่ยว ต้องรั้ง
สิเว้าอิหยัง เขากะบ่กลับคืนมาใหม่
ได้แล้วถิ่ม มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใหม่
มันเรื่องธรรมชาติ

เขาบ่ฮักมึงแล้วฮู้บ่
มึงบ่ต้องไปง้ออิหยังให้มันยาก
ทำใจให้สบาย บ่ต้องปาก
ฮู้อยู่ว่ามันยาก แต่มึงกะต้องเฮ็ดใจ

บายเบิ่งคีงจะของแหน่
ทบทวนอิหยังต่อหยัง ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้
เขาเซาฮักแต่ดนแล้วบักฮูขี่
เขากำลังสิถิ่มมึงไป

เขาบ่ได้บอกว่าเขาเซาฮัก
เขาหลูโตนซาติหน้ามึงซื่อ ๆ
เขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือ
เขาสิได้ไปแบบบ่ลำบากใจ
มึงบ่ต้องเหนี่ยว ต้องรั้ง
สิเว้าอิหยัง เขากะบ่กลับคืนมาใหม่
ได้แล้วถิ่ม มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใหม่
มันเรื่องธรรมชาติ

เขาบ่ได้ฮักมึงแล้ว กะเข้าใจแหน่แหม้..
มึงคือเว้ายากแท่ บักหัวใจเอ๋ย บักฮูขี่เอ๋ย..

( ดนตรี )

บายเบิ่งคีงจะของแหน่
ทบทวนอิหยังต่อหยัง ที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้
เขาเซาฮักแต่ดนแล้วบักฮูขี่
เขากำลังสิถิ่มมึงไป

เขาบ่ได้บอกว่าเขาเซาฮัก
เขาหลูโตนซาติหน้ามึงซื่อ ๆ
เขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือ
เขาสิได้ไปแบบบ่ลำบากใจ
มึงบ่ต้องเหนี่ยว ต้องรั้ง
สิเว้าอิหยัง เขากะบ่กลับคืนมาใหม่
ได้แล้วถิ่ม มีเลิกกะแล้วไปมีผู้ใหม่
มันเรื่องธรรมชาติ..


รูปภาพคอร์ด บักฮูขี่ – จา สิงห์ชัย

คอร์ดเพลง บักฮูขี่ - จา สิงห์ชัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บักฮูขี่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานแสดง : 0905636166
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :