คอร์ดเพลง Seven (7) YORCH คอร์ดง่ายๆ

  
Text   


INTRO | F Fm | Em Dm7 | Em |
INTRO | F Fm | Em | Gm C |

 
เข้าเดือนที่เ
F 
จ็ด 
 
ลมหนาว
Fm 
พัดเข้ามา
 
ในตอน
Em 
เย็นๆ 
 
หยด
Dm7 
น้ำตาไหล
 
ไม่มีใครได้เ
F 
ห็น 
 
แอบเ
Fm 
สียใจ 
 
ทรมานอยู่กับตัว
Em 
เอง
 
I’m kissing to the  
Gm 
rain

C 
คิดถึงเธอก่อนน
F 
อนทุกคืน
Fm 
เปิดรูปดูทุกวัน 
 
ยิ่งคิดถึงวัน
Em 
เก่าๆ 
 
ในเมื่อรืน
Dm7 
หลอกตัวเองทุกวัน 
 
ว่า
Em 
ฉันไม่เป็นอะ
F 
ไร
 
ว่า  
Fm 
i’m 
 
alright
 
นั่งคิดถึงอ
Em 
ยู่ดีๆ 
 
ก็เริ่มจะ
Gm 
สาย

C 
อยู่ในวันเห
F 
งาๆ 
 
เช็ดน้ำตาที่ไ
Fm 
หล
 
เปิดฟังเพลง
Em 
เบาๆ I don’t wanna  
Dm7 
cry
 
ช่วย
Em 
บอกให้ฉันห
F 
ยุด หยุด หยุด  
Fm 
หยุด
 
Don’t lemme kiss  
Em 
you you you  
Gm 
you

C 
อยู่ในวันเห
F 
งาๆ 
 
แล้วน้ำตาก็ไ
Fm 
หล
 
มองดูเธอและ
Em 
เขา 
 
รักกันดีจะ
Dm7 
ตาย
 
ช่วย
Em 
ทำให้ฉันห
F 
ยุด หยุด หยุด  
Fm 
หยุด
 
Girl, I’m missin  
Em 
you you you  
Gm 
you 
 
 
C 

 
ไม่ทันได้เต
F 
รียมใจไว้ 
 
ก่อน
Fm 
เธอจากไป
 
ทำได้แค่
Em 
มองจากไกลๆ 
 
แต่
Dm7 
คงจะสายไป
 
แม้
F 
วันเวลาจะผ่านล่วง
Fm 
เลย
 
ฉันก็ยังเป็น
Em 
คน 
 
ที่คิดถึงเธอเหมือน
Gm 
เดิม

C 
คิดถึงเธอก่อนน
F 
อนทุกคืน
 
เปิดรูป
Fm 
ดูทุกวัน 
 
ยิ่งคิดถึงวัน
Em 
เก่าๆ 
 
ในเมื่อรืน
Dm7 
หลอกตัวเองทุกวัน 
 
ว่า
Em 
ฉันไม่เป็นอะ
F 
ไร
 
ว่า  
Fm 
i’m 
 
alright
 
นั่งคิดถึง
Em 
อยู่ดีๆ 
 
ก็เริ่มจะ
Gm 
สาย

C 
อยู่ในวันเห
F 
งาๆ 
 
เช็ดน้ำตาที่ไ
Fm 
หล
 
เปิดฟังเพลง
Em 
เบาๆ I don’t wanna  
Dm7 
cry
 
ช่วย
Em 
บอกให้ฉันห
F 
ยุด หยุด หยุด  
Fm 
หยุด
 
Don’t lemme kiss  
Em 
you you you  
Gm 
you

C 
อยู่ในวันเห
F 
งาๆ 
 
แล้วน้ำตาก็ไ
Fm 
หล
 
มองดูเธอและ
Em 
เขา 
 
รักกันดีจะ
Dm7 
ตาย
 
ช่วย
Em 
ทำให้ฉันห
F 
ยุด หยุด หยุด  
Fm 
หยุด
 
Girl, I’m missin  
Em 
you you you  
Gm 
you

C 
อยู่ในวันเห
F 
งาๆ 
 
เช็ดน้ำตาที่ไ
Fm 
หล
 
เปิดฟังเพลง
Em 
เบาๆ I don’t wanna  
Dm7 
cry
 
ช่วย
Em 
บอกให้ฉันห
F 
ยุด หยุด หยุด  
Fm 
หยุด
 
Don’t lemme kiss  
Em 
you you you  
Gm 
you

C 
อยู่ในวันเห
F 
งาๆ 
 
แล้วน้ำตาก็ไ
Fm 
หล
 
มองดูเธอและ
Em 
เขา 
 
รักกันดีจะ
Dm7 
ตาย
 
ช่วย
Em 
ทำให้ฉันห
F 
ยุด หยุด หยุด  
Fm 
หยุด
 
Girl, I’m missin  
Em 
you you you  
Gm 
you 
 
 
C 

F 
Fm 
  ช่วยทำให้ฉัน
Em 
หยุด
 
Girl, I’m missin  
Dm7 
you
 
Don’t lemme kiss you
 

OUTRO | F Fm | Em | Gm C | F |


เข้าเดือนที่เจ็ด ลมหนาว]พัดเข้ามา
ในตอน]เย็นๆ หยดน้ำตาไหล
ไม่มีใครได้เห็น แอบเสียใจ ทรมานอยู่กับตัวเอง
I’m kissing to the rain

คิดถึงเธอก่อนนอนทุกคืน
เปิดรูปดูทุกวัน ยิ่งคิดถึงวันเก่าๆ ในเมื่อรืน
หลอกตัวเองทุกวัน ว่าฉันไม่เป็นอะไร
ว่า i’m alright
นั่งคิดถึงอยู่ดีๆ ก็เริ่มจะสาย

อยู่ในวันเหงาๆ เช็ดน้ำตาที่ไหล
เปิดฟังเพลงเบาๆ I don’t wanna cry
ช่วยบอกให้ฉันหยุด หยุด หยุด หยุด
Don’t lemme kiss you you you you

อยู่ในวันเหงาๆ แล้วน้ำตาก็ไหล
มองดูเธอและเขา รักกันดีจะตาย
ช่วยทำให้ฉันหยุด หยุด หยุด หยุด
Girl, I’m missin you you you you

ไม่ทันได้เตรียมใจไว้ ก่อนเธอจากไป
ทำได้แค่มองจากไกลๆ แต่คงจะสายไป
แม้วันเวลาจะผ่านล่วงเลย
ฉันก็ยังเป็นคน ที่คิดถึงเธอเหมือนเดิม

คิดถึงเธอก่อนนอนทุกคืน
เปิดรูปดูทุกวัน ยิ่งคิดถึงวันเก่าๆ ในเมื่อรืน
หลอกตัวเองทุกวัน ว่าฉันไม่เป็นอะไร
ว่า i’m alright
นั่งคิดถึงอยู่ดีๆ ก็เริ่มจะสาย

อยู่ในวันเหงาๆ เช็ดน้ำตาที่ไหล
เปิดฟังเพลงเบาๆ I don’t wanna cry
ช่วยบอกให้ฉันหยุด หยุด หยุด หยุด
Don’t lemme kiss you you you you

อยู่ในวันเหงาๆ แล้วน้ำตาก็ไหล
มองดูเธอและเขา รักกันดีจะตาย
ช่วยทำให้ฉันหยุด หยุด หยุด หยุด
Girl, I’m missin you you you you

อยู่ในวันเหงาๆ เช็ดน้ำตาที่ไหล
เปิดฟังเพลงเบาๆ I don’t wanna cry
ช่วยบอกให้ฉันหยุด หยุด หยุด หยุด
Don’t lemme kiss you you you you

อยู่ในวันเหงาๆ แล้วน้ำตาก็ไหล
มองดูเธอและเขา รักกันดีจะตาย
ช่วยทำให้ฉันหยุด หยุด หยุด หยุด
Girl, I’m missin you you you you

ช่วยทำให้ฉันหยุด
Girl, I’m missin you
Don’t lemme kiss you

มิวสิควิดีโอ Seven (7) YORCH

เพลง : Seven (7) (คอร์ด)
ศิลปิน : YORCH
เนื้อร้อง/ทำนอง : THE TOYS
เรียบเรียง : THE TOYS
IG : yorch_entertainment

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend