คอร์ดเพลง ผู้สาวอ้ายเก่งคือหยัง แอน อรดี

  
Text   
คอร์ดเพลง ผู้สาวอ้ายเก่งคือหยัง ศิลปิน แอน อรดี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | G A | D |

 
คำว่าเ
G 
รา 
 
เราเ
A 
ขียนมันด้วยความ
Bm 
รัก
 
คำว่า
G 
ฮัก 
 
อย่าให้ไผมาลบฮั
A 
กเฮา

INSTRU | G A | D |

 
คู่จิ้นอิน
Bm 
คัก 
 
แค่สร้างภาพ
A 
ฮักสิไปฮอ
Bm 
ดใส
 
คำคนเว้า
G 
ใส่ 
 
อ้ายอย่าคิดห
A 
ลายให้เสียเว
D 
ลา
 
มีส่ำใ
G 
ด๋กะสู้ส่ำ
A 
นั้น 
 
คือทุก
F#m 
ก้าวที่เฮาผ่า
Bm 
นมา 
 
 
A 
 
จำได้
F#m 
บ่มื้อเสียน้ำตา 
 
ในทุกปัญ
G 
หา
 
สุดท้ายกะเหลือแ
A 
ค่เฮา

 
คำว่าเ
G 
รา 
 
เราเ
A 
ขียนมันด้วยความ
Bm 
รัก
 
คำว่า
G 
ฮัก 
 
อย่าให้ไ
Em/G# 
ผมาลบฮั
A 
กเฮา

 
ผู้สาวไ
Bm 
ผอ้ายว่า 
 
เฮา
F#m 
สู้กันมาท่อใด๋
 
เคย
G 
ฮักเคยเชื่อในอ้
A 
ายน้องกะยัง
D 
คือเก่า
 
สิพา
G 
อยู่พากินอีห
A 
ยัง 
 
สิพารับ
F#m 
จ้างดำนาเกี่ยว
Bm 
ข้าว 
 
 
A 
 
ยังพร้อม
F#m 
ลุยพร้อมสู้คือเก่า
 
ผู้สาวอ้
G 
ายคนนี้มันเก่งคื
A 
อหยัง

 
ใบจดทะเ
Bm 
บียน 
 
บายศรีสู่ข
A 
วัญ 
 
จัดงาน
Bm 
วิวาห์
 
สำหรับน้องห
G 
ล่า 
 
บ่สำคัญก
A 
ว่าฮักเฮาจั
D 
กอย่าง
 
บ่ได้ครึ่งอ้
G 
ายกอดตุ้มหัว
A 
ใจ 
 
เบิ่งแงงกัน
F#m 
ไปในทุกเส้น
Bm 
ทาง 
 
 
A 
 
แม่นสิ
F#m 
ทุกข์ยากฮ้ายกะส่าง 
 
กะมีความ
A 
สุข
 
ในแบบทุกข์ๆขอ
Bm 
งเฮา

INSTRU | Bm | F#m | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm A | F#m | G | A |

คำว่าเรา เราเขียนมันด้วยความรัก
คำว่าฮัก อย่าให้ไผมาลบฮักเฮา

 
ผู้สาวไ
Bm 
ผอ้ายว่า 
 
เฮา
F#m 
สู้กันมาท่อใด๋
 
เคย
G 
ฮักเคยเชื่อในอ้
A 
ายน้องกะยัง
D 
คือเก่า
 
สิพา
G 
อยู่พากินอีห
A 
ยัง 
 
สิพารับ
F#m 
จ้างดำนาเกี่ยว
Bm 
ข้าว 
 
 
A 
 
ยังพร้อม
F#m 
ลุยพร้อมสู้คือเก่า
 
ผู้สาวอ้
G 
ายคนนี้มันเก่งคื
A 
อหยัง

 
ขอแค่
Em 
มีอ้ายอยู่ข้างๆ 
 
บ่ย่านหยังจักอ
A 
ย่าง
 
ผู้สาว
F#m 
อ้าย 
 
อีนี่มันเก่งคือ
Bm 
หยัง

OUTRO | G A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผู้สาวอ้ายเก่งคือหยัง


คำว่าเรา เราเขียนมันด้วยความรัก
คำว่าฮัก อย่าให้ไผมาลบฮักเฮา

คู่จิ้นอินคัก แค่สร้างภาพฮักสิไปฮอดใส
คำคนเว้าใส่ อ้ายอย่าคิดหลายให้เสียเวลา
มีส่ำใด๋กะสู้ส่ำนั้น คือทุกก้าวที่เฮาผ่านมา
จำได้บ่มื้อเสียน้ำตา ในทุกปัญหา
สุดท้ายกะเหลือแค่เฮา

คำว่าเรา เราเขียนมันด้วยความรัก
คำว่าฮัก อย่าให้ไผมาลบฮักเฮา

ผู้สาวไผอ้ายว่า เฮาสู้กันมาท่อใด๋
เคยฮักเคยเชื่อในอ้ายน้องกะยังคือเก่า
สิพาอยู่พากินอีหยัง สิพารับจ้างดำนาเกี่ยวข้าว
ยังพร้อมลุยพร้อมสู้คือเก่า
ผู้สาวอ้ายคนนี้มันเก่งคือหยัง

ใบจดทะเบียน บายศรีสู่ขวัญ จัดงานวิวาห์
สำหรับน้องหล่า บ่สำคัญกว่าฮักเฮาจักอย่าง
บ่ได้ครึ่งอ้ายกอดตุ้มหัวใจ เบิ่งแงงกันไปในทุกเส้นทาง
แม่นสิทุกข์ยากฮ้ายกะส่าง กะมีความสุข
ในแบบทุกข์ๆของเฮา

( ดนตรี )

คำว่าเรา เราเขียนมันด้วยความรัก
คำว่าฮัก อย่าให้ไผมาลบฮักเฮา

ผู้สาวไผอ้ายว่า เฮาสู้กันมาท่อใด๋
เคยฮักเคยเชื่อในอ้ายน้องกะยังคือเก่า
สิพาอยู่พากินอีหยัง สิพารับจ้างดำนาเกี่ยวข้าว
ยังพร้อมลุยพร้อมสู้คือเก่า
ผู้สาวอ้ายคนนี้มันเก่งคือหยัง

ขอแค่มีอ้ายอยู่ข้างๆ บ่ย่านหยังจักอย่าง
ผู้สาวอ้าย อีนี่มันเก่งคือหยัง

มิวสิควิดีโอ ผู้สาวอ้ายเก่งคือหยัง แอน อรดี

เพลง : ผู้สาวอ้ายเก่งคือหยัง (คอร์ด)
ศิลปิน : แอน อรดี
เนื้อร้อง/ทำนอง : หนุ่มร้อยเอ็ด
เรียบเรียง : อ.จินนี่ กูไท
Facebook : Ann Oradee
คอร์ดเพลง ผู้สาวอ้ายเก่งคือหยัง แอน อรดี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend