คอร์ดเพลง ยังมีแดก จ๊ะ นงผณี

  
Text   


INTRO | Fm | Fm | Fm | Fm |
INTRO | Bbm | Bbm | Fm | Fm |

Fm 
เฮ้ย อาการมันเป็นยังไง ดูมึงเหมือนจะไม่สบาย
 
ดูเหมือนจะ
Bbm 
ช้ำอยู่ข้างใน 
 
โดนเขาทำให้เจ็บเสียใจ
 
นี่
Fm 
มึงเป็นคนหรือควาย
 
เป็นคนหรือควาย เป็นคนหรือควาย
 

 
แค่ผู้
Fm 
ชายอันเดียว 
 
มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
 
 
ไม่เข้าใจเลยจริง ๆ กูจะปวดหัวเด้
 
 
แค่ผู้
Bbm 
ชายอันเดียว 
 
มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
 
ไม่ต้อง
Fm 
สน 
 
มึงไม่ต้องแคร์

Fm 
มึงยังไม่ตาย 
 
ยังพอ
Ab 
มีแรงหายใจ
Bbm 
มันก็แค่ผู้ชาย 
 
ที่ทำใ
C 
ห้มึงร้องไห้
Fm 
ไม่ต้องไปคงไปแคร์อะไ
Ab 
รทั้งนั้น
 
แค่ปล่อยมันตาย
Bbm 
ไปซะ 
 
ตามเวรตามกร
C 
รม

 
มึงฟังกู
Fm 
นะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
 
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้ง ไม่ไช่เรื่องแปลก
 
 
ปากบอกมึงอยู่ไ
Bbm 
ม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
 
ไม่มีผัวยังหายใจ
Fm 
ได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

 
มึงฟังกู
Fm 
นะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
 
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้ง ไม่ไช่เรื่องแปลก
 
 
ปากบอกมึงอยู่ไ
Bbm 
ม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
 
ไม่มีผัวยังหายใจ
Fm 
ได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

INSTRU | Fm | Fm | Fm | Fm |
INSTRU | Bbm | Bbm | Fm | Fm |

Fm 
มึงยังไม่ตาย 
 
ยังพอ
Ab 
มีแรงหายใจ
Bbm 
มันก็แค่ผู้ชาย 
 
ที่ทำใ
C 
ห้มึงร้องไห้
Fm 
ไม่ต้องไปคงไปแคร์อะไ
Ab 
รทั้งนั้น
 
แค่ปล่อยมันตาย
Bbm 
ไปซะ 
 
ตามเวรตามกร
C 
รม

 
ก็แค่ผู้
Fm 
ชายอันเดียว 
 
มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
 
ไม่เข้าใจเลยจริง ๆ กูจะปวดหัวเด้
 

 
มัน จัก
Bbm 
กะจี้ จิตจะหลุด เธอทำใจป่นปี้
 
จนเครื่องสะดุด มันสตาร์ทไม่ติด
 
Fm 
เพราะเครื่องไม่ฟิต 
 
เพื่อนกูแทบขิต
 
เพราะว่าโดนมึงทิ้งไง
 

 
แค่ผู้
Bbm 
ชายอันเดียว 
 
มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
 
มึงไม่ต้อง
Fm 
สนมึงไม่ต้องแคร์ 
 
มันเสียเวลาเอาไปหาแดก

Fm 
มึงยังไม่ตาย 
 
ยังพอ
Ab 
มีแรงหายใจ
Bbm 
มันก็แค่ผู้ชาย 
 
ที่ทำใ
C 
ห้มึงร้องไห้
Fm 
ไม่ต้องไปคงไปแคร์อะไ
Ab 
รทั้งนั้น
 
แค่ปล่อยมันตาย
Bbm 
ไปซะ 
 
ตามเวรตามกร
C 
รม

 
มึงฟังกู
Fm 
นะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
 
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้ง ไม่ไช่เรื่องแปลก
 
 
ปากบอกมึงอยู่ไ
Bbm 
ม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
 
ไม่มีผัวยังหายใจ
Fm 
ได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

 
มึงฟังกู
Fm 
นะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
 
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้ง ไม่ไช่เรื่องแปลก
 
 
ปากบอกมึงอยู่ไ
Bbm 
ม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
 
ไม่มีผัวยังหายใจ
Fm 
ได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

 
ยังมี
Fm 
แดก แดก แดก อ่ะ ยังมีแดก แดก แดก
 
มึงไม่ได้ตาย มึงยังหายใจ มันคือเรื่องจริง
 
 
ปากบอกมึงอยู่ไม่ไ
Bbm 
หว เค้าทำมึงเจ็บ เค้าทำมึงแสบ
 
ไม่มีผัวยังหายใ
Fm 
จได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง sad

OUTRO | Fm | Fm | Fm | Fm |
OUTRO | Bbm | Bbm | Fm | Fm |


เฮ้ยอาการมันเป็นยังไง ดูมึงเหมือนจะไม่สบาย
ดูเหมือนจะช้ำอยู่ข้างใน โดนเขาทำให้เจ็บเสียใจ
นี่มึงเป็นคนหรือควาย เป็นคนหรือควาย
เป็นคนหรือควาย

แค่ผู้ชายอันเดียว มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
ไม่เข้าใจเลยจริงๆ กูจะปวดหัวเด้
แค่ผู้ชายอันเดียว มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
ไม่ต้องสน มึงไม่ต้องแคร์

มึงยังไม่ตาย ยังพอมีแรงหายใจ
มันก็แค่ผู้ชาย ที่ทำให้มึงร้องไห้
ไม่ต้องไปคงไปแคร์อะไรทั้งนั้น
แค่ปล่อยมันตายไปซะ ตามเวรตามกรรม

มึงฟังกูนะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้ง ไม่ไช่เรื่องแปลก
ปากบอกมึงอยู่ไม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
ไม่มีผัวยังหายใจได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

มึงฟังกูนะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้ง ไม่ไช่เรื่องแปลก
ปากบอกมึงอยู่ไม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
ไม่มีผัวยังหายใจได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

( ดนตรี )

มึงยังไม่ตาย ยังพอมีแรงหายใจ
มันก็แค่ผู้ชาย ที่ทำให้มึงร้องไห้
ไม่ต้องไปคงไปแคร์อะไรทั้งนั้น
แค่ปล่อยมันตายไปซะ ตามเวรตามกรรม

( ดนตรี )

ก็แค่ผู้ชายอันเดียว มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
ไม่เข้าใจเลยจริงๆ กูจะปวดหัวเด้

มัน จักกะจี้ จิตจะหลุด เธอทำใจป่นปี้
จนเครื่องสะดุด มันสตาร์ทไม่ติด
เพราะเครื่องไม่ฟิต เพื่อนกูแทบขิต
เพราะว่าโดนมึงทิ้งไง

แค่ผู้ชายอันเดียว มึงเป็นกันได้ขนาดนี้
มึงไม่ต้องสนมึงไม่ต้องแคร์
มันเสียเวลาเอาไปหาแดก

มึงยังไม่ตาย ยังพอมีแรงหายใจ
มันก็แค่ผู้ชาย ที่ทำให้มึงร้องไห้
ไม่ต้องไปคงไปแครอะไรทั้งนั้น
แค่ปล่อยมันตายไปซะ ตามเวรตามกรรม

มึงฟังกูนะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้งไม่ไช่เรื่องแปลก
ปากบอกมึงอยู่ไม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
ไม่มีผัวยังหายใจได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

มึงฟังกูนะไม่มีอะไรเศร้าเท่าไม่มีแดก
เห็นมึงจะเป็นจะตาย เพราะโดนผัวทิ้งไม่ไช่เรื่องแปลก
ปากบอกมึงอยู่ไม่ไหว เขาทำมึงเจ็บ เขาทำมึงแสบ
ไม่มีผัวยังหายใจได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง Sad

ยังมีแดก แดก แดก อ่ะ ยังมีแดก แดก แดก
มึงไม่ได้ตาย มึงยังหายใจ มันคือเรื่องจริง
ปากบอกมึงอยู่ไม่ไหว เค้าทำมึงเจ็บ เค้าทำมึงแสบ
ไม่มีผัวยังหายใจได้ มึงยังไม่ตาย มึงไม่ต้อง sad

มิวสิควิดีโอ ยังมีแดก จ๊ะ นงผณี

เพลง : ยังมีแดก (คอร์ด)
ศิลปิน : จ๊ะ นงผณี
เนื้อร้อง/ทำนอง : ป๋าเพชร
เรียบเรียง : ป๋าเพชร
ติดต่องานศิลปิน : 096-130-8886

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend