คอร์ดเพลง มีสิทธิ์ไหมที่คิดถึง เก่ง ธชย feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

  
Text   


INTRO | G | D/F# | Em | C | C |

G 
เวลานี้ 
 
ตัว
D/F# 
เธอนั้นทำอะไรอยู่
Em 
ยังอยากรู้ 
 
ถึงเ
C 
ราไม่ได้คบกัน
 
แต่
G 
มันคิดถึง 
 
แม้ไ
D/F# 
ม่มีเธออยู่ข้างกัน
Em 
ใจของฉันยังจดจำภาพสอ
C 
งเรา

Em 
รู้..มันคงไม่เหมือ
D 
นเดิม
 
เมื่อเ
C 
ธอมีเขาข้างกาย 
 
และ
G 
ฉันก็ควรจะ
D 
พอ
 
แต่
Em 
ฉัน 
 
ก็ยังทำใจไม่
D 
ได้
 
อยาก
C 
ขอถามเธอได้ไหม 
 
ตรง
Cm 
นั้นเธออย่า
D 
งไร

 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ยังคิดถึง
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมที่ยังรักเธอ
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแม้เ
D 
ธอจะอยู่กับเ
C 
ขา
 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ใจยังเหงา
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมถ้าโทรไปหา
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแค่บางเว
D 
ลา
 
อยากให้เ
C 
ธอแกล้งทำว่
Cm 
ารัก..ฉันเหมือนเก่า

INSTRU | G | D/F# | Em | C |

G 
วอนขอร้อง 
 
ให้
D/F# 
เธอช่วยอย่าลืมฉัน
Em 
ยังเจ็บช้ำ 
 
ไม่อ
C 
าจจะลืมเรื่องเรา
 
เพราะใ
G 
จมันเหงา 
 
เว
D/F# 
ลานั่งมองภาพเธอ
 
น้ำ
Em 
ตามันไหล 
 
ใจเหมือนแทบจะข
C 
าด

Em 
รู้..มันคงไม่เหมือ
D 
นเดิม
 
เมื่อเ
C 
ธอมีเขาข้างกาย 
 
และ
G 
ฉันก็ควรจะ
D 
พอ
 
แต่
Em 
ฉัน 
 
ก็ยังทำใจไม่
D 
ได้
 
อยาก
C 
ขอถามเธอได้ไหม 
 
ตรง
Cm 
นั้นเธออย่า
D 
งไร

 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ยังคิดถึง
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมที่ยังรักเธอ
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแม้เ
D 
ธอจะอยู่กับเ
C 
ขา
 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ใจยังเหงา
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมถ้าโทรไปหา
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแค่บางเว
D 
ลา
 
อยากให้เ
C 
ธอแกล้งทำว่
Cm 
ารัก..ฉันเหมือนเก่า

Em 
โอ้ย.. 
 
ไม่อาจจะลืมเรื่องร
G 
าว
 
ภาพวันเก่ายังคงย้อน
C 
มา
 
เจ็บช้ำยังมีน้ำ
G 
ตา 
 
กี่วัน
Bm 
คืนก็ยังไม่
Em 
ลืม
 
ได้โปรดเธอจงเห็น
G 
ใจ 
 
ในฐานะคนเคยรัก
F 
กัน
 
จงอย่าลืมฉันคน
D 
นี้ที่เธอเคยรัก

 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ยังคิดถึง
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมที่ยังรักเธอ
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแม้เ
D 
ธอจะอยู่กับเ
C 
ขา
 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ใจยังเหงา
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมถ้าโทรไปหา
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแค่บางเว
D 
ลา
 
อยากให้เ
C 
ธอแกล้งทำว่
Cm 
ารัก..

 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ยังคิดถึง
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมที่ยังรักเธอ
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแม้เ
D 
ธอจะอยู่กับเ
C 
ขา
 
มีสิทธิ์ไ
G 
หมที่ใจยังเหงา
 
มีสิทธิ์
D/F# 
ไหมถ้าโทรไปหา
 
มีสิทธิ์
Em 
ไหมแค่บางเว
D 
ลา
 
อยากให้เ
C 
ธอแกล้งทำว่
Cm 
ารัก..ฉันเหมือนเก่า

OUTRO | G | D/F# | Em | C | C |


เวลานี้ ตัวเธอนั้นทำอะไรอยู่
ยังอยากรู้ ถึงเราไม่ได้คบกัน
แต่มันคิดถึง แม้ไม่มีเธออยู่ข้างกัน
ใจของฉันยังจดจำภาพสองเรา

รู้..มันคงไม่เหมือนเดิม
เมื่อเธอมีเขาข้างกาย และฉันก็ควรจะพอ
แต่ฉัน ก็ยังทำใจไม่ได้
อยากขอถามเธอได้ไหม ตรงนั้นเธออย่างไร

มีสิทธิ์ไหมที่ยังคิดถึง
มีสิทธิ์ไหมที่ยังรักเธอ
มีสิทธิ์ไหมแม้เธอจะอยู่กับเขา
มีสิทธิ์ไหมที่ใจยังเหงา
มีสิทธิ์ไหมถ้าโทรไปหา
มีสิทธิ์ไหมแค่บางเวลา
อยากให้เธอแกล้งทำว่ารัก..ฉันเหมือนเก่า

( ดนตรี )

วอนขอร้อง ให้เธอช่วยอย่าลืมฉัน
ยังเจ็บช้ำ ไม่อาจจะลืมเรื่องเรา
เพราะใจมันเหงา เวลานั่งมองภาพเธอ
น้ำตามันไหล ใจเหมือนแทบจะขาด

รู้..มันคงไม่เหมือนเดิม
เมื่อเธอมีเขาข้างกาย และฉันก็ควรจะพอ
แต่ฉัน ก็ยังทำใจไม่ได้
อยากขอถามเธอได้ไหม ตรงนั้นเธออย่างไร

มีสิทธิ์ไหมที่ยังคิดถึง
มีสิทธิ์ไหมที่ยังรักเธอ
มีสิทธิ์ไหมแม้เธอจะอยู่กับเขา
มีสิทธิ์ไหมที่ใจยังเหงา
มีสิทธิ์ไหมถ้าโทรไปหา
มีสิทธิ์ไหมแค่บางเวลา
อยากให้เธอแกล้งทำว่ารัก..ฉันเหมือนเก่า

โอ้ย ไม่อาจจะลืมเรื่องราว
ภาพวันเก่ายังคงย้อนมา
เจ็บช้ำยังมีน้ำตา กี่วันคืนก็ยังไม่ลืม
ได้โปรดเธอจงเห็นใจ ในฐานะคนเคยรักกัน
จงอย่าลืมฉันคนนี้ที่เธอเคยรัก

มีสิทธิ์ไหมที่ยังคิดถึง
มีสิทธิ์ไหมที่ยังรักเธอ
มีสิทธิ์ไหมแม้เธอจะอยู่กับเขา
มีสิทธิ์ไหมที่ใจยังเหงา
มีสิทธิ์ไหมถ้าโทรไปหา
มีสิทธิ์ไหมแค่บางเวลา
อยากให้เธอแกล้งทำว่ารัก..

มีสิทธิ์ไหมที่ยังคิดถึง
มีสิทธิ์ไหมที่ยังรักเธอ
มีสิทธิ์ไหมแม้เธอจะอยู่กับเขา
มีสิทธิ์ไหมที่ใจยังเหงา
มีสิทธิ์ไหมถ้าโทรไปหา
มีสิทธิ์ไหมแค่บางเวลา
อยากให้เธอแกล้งทำว่ารัก..ฉันเหมือนเก่า

มิวสิควิดีโอ มีสิทธิ์ไหมที่คิดถึง เก่ง ธชย ft. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เพลง : มีสิทธิ์ไหมที่คิดถึง (คอร์ด)
ศิลปิน : เก่ง ธชย ft. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เนื้อร้อง/ทำนอง : อธิปไตย ไทยตรง , เก่ง ธชย
เรียบเรียง : แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
ติดต่องานศิลปิน : 081-6291564

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend