คอร์ดเพลง เลิกวันนี้ยังไม่สาย เหล็กโคน

  
Text   


INTRO | C#m |

 
หากคิดที่จะเ
E 
ลิก 
 
วัน
B 
นี้ 
 
มันยังไม่
C#m 
สาย
 
คิดที่จะเริ่
E 
มใหม่ 
 
กลับ
B 
ใจ 
 
แล้วมาเป็น
C#m 
คนดี
 
สิ่งที่พลาดไ
A 
ปแล้ว 
 
ไม่เป็
B 
นไรยังไม่สาย
 
กลับ
G#m 
ตัวกลับใจเสียตอ
C#m 
นนี้
 
อย่างน้อยๆก็
A 
มี 
 
 
B 
คนที่เข้าใ
C#m 
จเรา

F#m 
  ไม่ได้เป็นทาส
C#m 
ยาเสพติดเลิกวันนี้
F#m 
  แต่ตอนที่เสพเราไ
C#m 
ม่ได้คิด
F#m 
  ไม่คิดว่า
C#m 
มันจะติด 
 
ติดงอ
A 
มแงม 
 
อย่า
G# 
งนี้

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า
 
แต่ว่ากู
C#m 
เลิกได้

F#m 
  กูเป็นกำลังใจให้
C#m 
มึงทุกๆคน
F#m 
  ให้มึงได้หลุ
C#m 
ดพ้น
F#m 
  แต่มันอยู่ที่สัน
C#m 
ดานของคน
 
  ถ้า
A 
คิดจะเลิก 
 
มึงเลิก
G# 
ได้..

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า
 
แต่ว่ากู
C#m 
เลิกได้

INSTRU | A | E | B | C#m |
INSTRU | A | B | G# | G# |

F#m 
  ไม่ได้เป็นทาส
C#m 
ยาเสพติดเลิกวันนี้
F#m 
  แต่ตอนที่เสพเราไ
C#m 
ม่ได้คิด
F#m 
  ไม่คิดว่า
C#m 
มันจะติด
 
  ติดงอ
A 
มแงม 
 
อย่า
G# 
งนี้

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า

C#m 
เลิกยาก 
 
แต่
A 
มันอยู่ที่ใจของตัวเร
E 
าเอง
 
เชื่อ
B/D# 
ต๊ะว่าเลิกได้กูผ่าน
C#m 
มาแล้ว
A 
กูคนนึงที่เคยติ
E 
ดยา 
 
สูบ
F#m 
กัญชา 
 
สูบยา
G# 
บ้า
 
แต่ว่ากู
C#m 
เลิกได้..

OUTRO | A | E | B | C#m |


หากคิดที่จะเลิก วันนี้ มันยังไม่สาย
คิดที่จะเริ่มใหม่ กลับใจ แล้วมาเป็นคนดี
สิ่งที่พลาดไปแล้ว ไม่เป็นไร
กลับตัวกลับใจเสียตอนนี้
อย่างน้อยๆก็มี คนที่เข้าใจเรา

ไม่ได้เป็นทาสยาเสพติด
แต่ตอนที่เสพเราไม่ได้คิด
ไม่คิดว่ามันจะติด ติดงอมแงม อย่างนี้

เลิกยาก แต่มันอยู่ที่ใจของตัวเราเอง
เชื่อต๊ะว่าเลิกได้กูผ่านมาแล้ว
กูคนนึงที่เคยติดยา สูบกัญชา สูบยาบ้า
แต่ว่ากูเลิกได้

กูเป็นกำลังใจให้มึงทุกๆคน
ให้มึงได้หลุดพ้น
แต่มันอยู่ที่สันดานของคน
ถ้าคิดจะเลิก มึงเลิกได้..

เลิกยาก แต่มันอยู่ที่ใจของตัวเราเอง
เชื่อต๊ะว่าเลิกได้กูผ่านมาแล้ว
กูคนนึงที่เคยติดยา สูบกัญชา สูบยาบ้า
แต่ว่ากูเลิกได้

ดนตรี

ไม่ได้เป็นทาสยาเสพติด
แต่ตอนที่เสพเราไม่ได้คิด
ไม่คิดว่ามันจะติด ติดงอมแงม อย่างนี้

เลิกยาก แต่มันอยู่ที่ใจของตัวเราเอง
เชื่อต๊ะว่าเลิกได้ กูผ่านมาแล้ว
กูคนนึงที่เคยติดยา สูบกัญชา สูบยาบ้า

เลิกยาก แต่มันอยู่ที่ใจของตัวเราเอง
เชื่อต๊ะว่าเลิกได้ กูผ่านมาแล้ว
กูคนนึงที่เคยติดยา สูบกัญชา สูบยาบ้า
แต่ว่ากูเลิกได้

มิวสิควิดีโอ เลิกวันนี้ยังไม่สาย เหล็กโคน

เพลง : เลิกวันนี้ยังไม่สาย (คอร์ด)
ศิลปิน : เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend