คอร์ดเพลง นับสายฝนจากฟากฟ้าได้เท่าความคิดถึง ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


Capo #3
INTRO | G | G | Bm | Bm |
INTRO | C | C | D | D |

G 
เธอยังอยู่ 
 
อยู่ในควา
Bm 
มจำ
 
ในความ
C 
คิด 
 
ในภาพเหล่านั้น..ที่ยังชัดเ
D 
จน

 
ไม่คยเลือน
Em 
หาย.. 
 
ไม่เคยเ
Bm 
ลือนลาง..
 
ไม่เคยจืดจ
C 
าง..ไปตามเวลาชี
D 
วิต..

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 
 
ขอคิดถึงกันได้ไหม…
 

INSTRU | G | Bm | C | D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ลมห
G 
นาวโชยมา..ในชีวิ
Bm 
ตจริง
 
รู้ว่าเป็นภาพห
C 
ลอนลึกลับเลือนลาง..ในความ
D 
จำ

 
ไม่คยเลือน
Em 
หาย.. 
 
ไม่เคยเ
Bm 
ลือนลาง..
 
ไม่เคยจืดจ
C 
าง..ไปตามเวลาชี
D 
วิต..

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 
 
ขอคิดถึงกันได้ไหม…
 

C 
  ในวันที่ทุกอย่างเลือนลาง
Bm 
  ในวันที่ความอ้างว้าง
C 
สุมคลุมจิตใจ 
 
ลุมลามเกินห้า
G 
มไหว
 
จากเรื่องราวก่อนหน้
Bm 
านั้น
 
ฉันยังจำจด
C 
จำ ไม่ลืมไม่เลือน ไม่เคยจ
D 
างหาย..

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 

 
ทุกช่วงเวลาที่ผ่
G 
าน 
 
ผ่านหนาวมาแส
Bm 
นนาน
 
นับสายฝนจากฟาก
C 
ฟ้า..ได้เท่าความคิด
D 
ถึง
 
ที่ยึดในความทร
G 
งจำ 
 
ตอกย้ำว่าใครค
Bm 
นนั้น
 
คล้ายว่ายัง
C 
มีกัน.. 
 
 
D 

 
ขอคิดถึงกันได้ไ
G 
หม 
 
 
Bm 
 
C 
 
D 
 
ขอคิดถึงกันได้ไ
G 
หม 
 
 
Bm 
 
C 
 
D 
 
ขอแค่คิดถึงกันได้ไ
G 
หม 
 
 
Bm 
 
C 
 
D 
 
ขอเพียงคิดถึงกัน..ได้ไ
G 
หม..


เธอยังอยู่ อยู่ในความจำ
ในความคิด ในภาพเหล่านั้น..ที่ยังชัดเจน

ไม่คยเลือนหาย.. ไม่เคยเลือนลาง..
ไม่เคยจืดจาง..ไปตามเวลาชีวิต..

ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน ผ่านหนาวมาแสนนาน
นับสายฝนจากฟากฟ้า..ได้เท่าความคิดถึง
ที่ยึดในความทรงจำ ตอกย้ำว่าใครคนนั้น
คล้ายว่ายังมีกัน..
ขอคิดถึงกันได้ไหม…

( ดนตรี )

ลมหนาวโชยมา..ในชีวิตจริง
รู้ว่าเป็นภาพหลอนลึกลับเลือนลาง..ในความจำ

ไม่คยเลือนหาย.. ไม่เคยเลือนลาง..
ไม่เคยจืดจาง..ไปตามเวลาชีวิต..

ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน ผ่านหนาวมาแสนนาน
นับสายฝนจากฟากฟ้า..ได้เท่าความคิดถึง
ที่ยึดในความทรงจำ ตอกย้ำว่าใครคนนั้น
คล้ายว่ายังมีกัน..
ขอคิดถึงกันได้ไหม…

ในวันที่ทุกอย่างเลือนลาง
ในวันที่ความอ้างว้าง
สุมคลุมจิตใจ ลุมลามเกินห้ามไหว
จากเรื่องราวก่อนหน้านั้น
ฉันยังจำจดจำ ไม่ลืมไม่เลือน ไม่เคยจางหาย..

ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน ผ่านหนาวมาแสนนาน
นับสายฝนจากฟากฟ้า..ได้เท่าความคิดถึง
ที่ยึดในความทรงจำ ตอกย้ำว่าใครคนนั้น
คล้ายว่ายังมีกัน..

ทุกช่วงเวลาที่ผ่าน ผ่านหนาวมาแสนนาน
นับสายฝนจากฟากฟ้า..ได้เท่าความคิดถึง
ที่ยึดในความทรงจำ ตอกย้ำว่าใครคนนั้น
คล้ายว่ายังมีกัน..

ขอคิดถึงกันได้ไหม
ขอคิดถึงกันได้ไหม
ขอแค่คิดถึงกันได้ไหม
ขอเพียงคิดถึงกัน..ได้ไหม..

มิวสิควิดีโอ นับสายฝนจากฟากฟ้าได้เท่าความคิดถึง

เพลง : นับสายฝนจากฟากฟ้าได้เท่าความคิดถึง (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend