คอร์ดเพลง Mr.Everything Billkin

  
Text   


INTRO | F Em Dm7 |
INTRO | F Em Dm7 | G | G |

F 
  รู้ไหมว่าฉันนั้นชอบ
Em 
เธอขนาดไหน
Dm7 
  ไม่ถึงกับเสี้ยงหนึ่งที่เ
C 
ธอคิดเอาไว้
F 
  รู้ไหมเวลาฉันใกล้
Em 
เธอทีไร
 
  แทบหยุด
Dm7 
หายใจ..ทุก
G 
ที..

 
ไม่รู้เธอจะรู้ไ
F 
หมว่ามีใครสัก
Em 
คนเขารอ..
 
ที่จะ
Dm7 
ดูแลเธ
G 
อทุกอ
C 
ย่าง
 
และคนนั้นก็คือ
F 
ฉันนี่ไง 
 
ไม่ใช่ใ
Em 
ครไหนไกล
Bb 
ฉัน..
Am 
รอมานานแ
G 
ล้ว

 
อยากดูแลแบบ
C 
ที่คนรักเขาทำ
 
มันจะ
G/B 
พอเป็นไปได้ไ
E 
หมเธอ
 
แบบ
Am 
ที่คนรักเขาทำ
 
ฉันจะทำใ
Gm 
ห้เธอทุกเ
C 
รื่องเลย
F 
ให้ฉันเป็นคนแรก
 
และคนสุด
Em 
ท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไ
Bb 
หม
 
ฉันขอเ
G 
ป็น Mr.Everything ให้เธอ

C 
  Mr.Everything 
 
 
G/B 
Mr.Every
E 
thing
Am 
  Mr.Everything 
 
 
Gm 
Mr.Every
C 
thing
F 
  Mr.Everything 
 
 
Em 
Mr.Everything 
 
 
Bb 
 
G 

F 
  จะเช้า จะสาย บ่ายหรือ
Em 
เย็น 
 
หรือตอนไหน
Dm7 
  เธอมีอะไรเรียกฉันเ
C 
ลย 
 
จะไปหา
F 
  ฉันพร้อมจะแสตนด์บายให้
Em 
ทุกเวลา
 
  เมื่อไร
Dm7 
ที่เธอ..นั้นมีปัญ
G 
หา..

 
ไม่รู้เธอจะรู้ไ
F 
หมว่ามีใครสัก
Em 
คนเขารอ..
 
ที่จะ
Dm7 
ดูแลเธ
G 
อทุกอ
C 
ย่าง
 
และคนนั้นก็คือ
F 
ฉันนี่ไง 
 
ไม่ใช่ใ
Em 
ครไหนไกล
Bb 
ฉัน..
Am 
รอมานานแ
G 
ล้ว

 
อยากดูแลแบบ
C 
ที่คนรักเขาทำ
 
มันจะ
G/B 
พอเป็นไปได้ไ
E 
หมเธอ
 
แบบ
Am 
ที่คนรักเขาทำ
 
ฉันจะทำใ
Gm 
ห้เธอทุกเ
C 
รื่องเลย
F 
ให้ฉันเป็นคนแรก
 
และคนสุด
Em 
ท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไ
Bb 
หม
 
ฉันขอเ
G 
ป็น Mr.Everything ให้เธอ

INSTRU | F Em Dm7 |
INSTRU | F Em Dm7 | G | G |

 
อยากดูแลแบบ
C 
ที่คนรักเขาทำ
 
มันจะ
G/B 
พอเป็นไปได้ไ
E 
หมเธอ
 
แบบ
Am 
ที่คนรักเขาทำ
 
ฉันจะทำใ
Gm 
ห้เธอทุกเ
C 
รื่องเลย
F 
ให้ฉันเป็นคนแรก
 
และคนสุด
Em 
ท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไ
Bb 
หม
 
ฉันขอเ
G 
ป็น Mr.Everything ให้เธอ

C 
  Mr.Everything 
 
 
G/B 
Mr.Every
E 
thing
Am 
  Mr.Everything 
 
 
Gm 
Mr.Every
C 
thing
F 
  Mr.Everything 
 
 
Em 
Mr.Everything 
 
 
Bb 
 
G 


รู้ไหมว่าฉันนั้นชอบเธอขนาดไหน
ไม่ถึงกับเสี้ยงหนึ่งที่เธอคิดเอาไว้
รู้ไหมเวลาฉันใกล้เธอทีไร
แทบหยุดหายใจ..ทุกที..

ไม่รู้เธอจะรู้ไหมว่ามีใครสักคนเขารอ..
ที่จะดูแลเธอทุกอย่าง
และคนนั้นก็คือฉันนี่ไง ไม่ใช่ใครไหนไกล
ฉัน..รอมานานแล้ว

อยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำ
มันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอ
แบบที่คนรักเขาทำ
ฉันจะทำใmห้เธอทุกเรื่องเลย
ให้ฉันเป็นคนแรก
และคนสุดท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไหม
ฉันขอเป็น Mr.Everything ให้เธอ

Mr.Everything Mr.Everything
Mr.Everything mMr.Everything
Mr.Everything Mr.Everything

จะเช้า จะสาย บ่ายหรือเย็น หรือตอนไหน
เธอมีอะไรเรียกฉันเลย จะไปหา
ฉันพร้อมจะแสตนด์บายให้ทุกเวลา
เมื่อไรที่เธอ..นั้นมีปัญหา..

ไม่รู้เธอจะรู้ไหมว่ามีใครสักคนเขารอ..
ที่จะดูแลเธอทุกอย่าง
และคนนั้นก็คือฉันนี่ไง ไม่ใช่ใครไหนไกล
ฉัน..รอมานานแล้ว

อยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำ
มันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอ
แบบที่คนรักเขาทำ
ฉันจะทำใmห้เธอทุกเรื่องเลย
ให้ฉันเป็นคนแรก
และคนสุดท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไหม
ฉันขอเป็น Mr.Everything ให้เธอ

ดนตรี

อยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำ
มันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอ
แบบที่คนรักเขาทำ
ฉันจะทำใmห้เธอทุกเรื่องเลย
ให้ฉันเป็นคนแรก
และคนสุดท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไหม
ฉันขอเป็น Mr.Everything ให้เธอ

Mr.Everything Mr.Everything
Mr.Everything mMr.Everything
Mr.Everything Mr.Everything

มิวสิควิดีโอ Mr. Everything Billkin

เพลง : Mr. Everything
ศิลปิน : Billkin
เนื้อร้อง/ทำนอง : Tan Liptapallop,Panithi Lertudomthana
เรียบเรียง : Mr.Billy AKiN
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend