คอร์ดเพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ Billkin

  
Text   
คอร์ดเพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ Billkin

ศิลปิน : Billkin
เนื้อร้อง/ทำนอง : Achariya Dulyapaiboon
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


Tune to Eb
INTRO | A E/G# | D | E |

 
   ฉันชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
ชอบที่ฉันเป็
Em 
นตอนอยู่
กับเธอ
 
   
เหมือนฉันได้กลา
C#m 
ยมาเป็นอีกค
Bm 
น..
 
   ที่ดี
A/C# 
กว่าเดิ

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ

 
   
เป็นคน..หนึ่งค
E/G# 
นที่ไม่ได้ดีอะไร
 
   
F#m 
เป็นคน..ที่ธรร
Em 
มดาทั่วๆ
ไป
 
   
บางทีก็ใจร้อน..
C#m 
  บางทีก็ใจร้าย
 
   
Bm 
บางเรื่องก็ไม่เอาไหน
ซะเลย

 
   
วันๆ 
 
ก็ใ
E/G# 
ช้ชีวิตมันเรื่อยไป
 
   
F#m 
วันๆ 
 
ก็ทำ
Em 
อะไรเหมือนเค
ยๆ
 
   
ไม่มีหรอกจุดหมาย..
C#m 
  ไม่มีอะไรเลย
 
   
Bm 
ไม่มีหรอกวันที่สวยงา

 
จนวันนี้
..
 
ที่เธ
Dm6 
อได้เดินเข้า
C#m 
มา
 
เธอทำ
F#m 
ให้ฉันรู้ว่
า..
 
ฉันเป็นคนที่ดี
C#m 
ได้มากแค่ไห
น.. 
 
 

 
   ฉันชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
ชอบที่ฉันเป็
Em 
นตอนอยู่
กับเธอ
 
   
เหมือนฉันได้กลา
C#m 
ยมาเป็นอีกค
Bm 
น..
 
   ที่ดี
A/C# 
กว่าเดิ

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ..

INSTRU | A E/G# | D E |

 
   
เธอทำ..ให้คน
E/G# 
ที่ไม่มีหัวใจ
 
   
F#m 
ได้รู้..ในเรื่อ
Em 
งที่ไม่เคยเข้
าใจ
 
   
คนที่เคยใจร้อน..
C#m 
  คนที่เคยใจร้าย
 
   
Bm 
กลายเป็นอีกคนที่รัก
ใครเป็น

 
เธ
อ..
 
เมื่อเธ
Dm6 
อได้เดินเข้าม
C#m 
 
เธอทำ
F#m 
ให้ฉันรู้ว่า
..
 
ฉันเป็นคนที่ดี
C#m 
ได้มากแค่
ไหน.. 
 
 

 
   ฉันชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
ชอบที่ฉันเป็
Em 
นตอนอยู่
กับเธอ
 
   
เหมือนฉันได้กลา
C#m 
ยมาเป็นอีกค
Bm 
น..
 
   ที่ดี
A/C# 
กว่าเดิ

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ

INSTRU | A E/G# | F#m Em A |
INSTRU | D C#m | C A |

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ
 

OUTRO | A E/G# | D E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ


ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ
ชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอ
เหมือนฉันได้กลายมาเป็นอีกคน..
ที่ดีกว่าเดิม

ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ
และชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉัน
ฉันชอบเวลาที่เรามีกัน..
ชอบที่ฉันนั้นได้รักเธอ

เป็นคน..หนึ่งคนที่ไม่ได้ดีอะไร
เป็นคน..ที่ธรรมดาทั่วๆไป
บางทีก็ใจร้อน..บางทีก็ใจร้าย
บางเรื่องก็ไม่เอาไหนซะเลย

วันๆ ก็ใช้ชีวิตมันเรื่อยไป
วันๆ ก็ทำอะไรเหมือนเคยๆ
ไม่มีหรอกจุดหมาย..ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีหรอกวันที่สวยงาม

จนวันนี้..
ที่เธ6อได้เดินเข้ามา
เธอทำให้ฉันรู้ว่า..
ฉันเป็นคนที่ดีได้มากแค่ไหน..

ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ
ชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอ
เหมือนฉันได้กลายมาเป็นอีกคน..
ที่ดีกว่าเดิม

ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ
และชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉัน
ฉันชอบเวลาที่เรามีกัน..
ชอบที่ฉันนั้นได้รักเธอ

( ดนตรี )

เธอทำ..ให้คนที่ไม่มีหัวใจ
ได้รู้..ในเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจ
คนที่เคยใจร้อน..คนที่เคยใจร้าย
กลายเป็นอีกคนที่รักใครเป็น

เธอ..
เมื่อเธ6อได้เดินเข้ามา
เธอทำให้ฉันรู้ว่า..
ฉันเป็นคนที่ดีได้มากแค่ไหน..

ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ
ชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอ
เหมือนฉันได้กลายมาเป็นอีกคน..
ที่ดีกว่าเดิม

ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ
และชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉัน
ฉันชอบเวลาที่เรามีกัน..
ชอบที่ฉันนั้นได้รักเธอ

( ดนตรี )

ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ
และชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉัน
ฉันชอบเวลาที่เรามีกัน..
ชอบที่ฉันนั้นได้รักเธอ

มิวสิควิดีโอ ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ Billkin

เพลง : ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ
ศิลปิน : Billkin
เรียบเรียง : Chonlatas Chansiri
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend