คอร์ดเพลง ฮักเมา เมาฮัก ETC.

  
Text   


INTRO | Am D | G Em |
INTRO | Am D | G |

 
บอกทีว่า
Am 
ฉัน..ไม่ไ
D 
ด้แค่เพียง
G 
ฝันไป 
 
 
Em 
 
เรื่องจริงใช่ไ
Am 
หม 
 
ได้เ
D 
จอกับนางใ
G 
นฝัน 
 
 
G7 
 
แค่เธอสบ
C 
ตาครั้งเดียว..
D 
 
โลกดังหยุด
Bm 
หมุนชั่วกาล..
Em 
 
หมอก
Am 
จางๆ 
 
ไม่อาจบด
D 
บังความงามขอ
G 
งเธอ

 
ก็เธอนั้น
Am 
งามไม่มีใครเ
D 
หมือน
 
สาวใดว่า
Bm 
งาม 
 
แต่เธองามเ
Em 
หนือเหมือนคำว่า
Am 
งาม..
 
ปะล้ำปะเห
D 
ลือจะมีไว้
Gmaj7 
ใช้กับเธอผู้เ
G7 
ดียว

Am 
โอ้.. 
 
 
D 
ใจ..หนอใ
Bm 
จ..
E 
ล่องลอยไ
Am 
ป..
 
แสนไ
D 
กล 
 
เมื่อใกล้เ
G 
ธอ

 
อาการเมา
Am 
ฮักของคนฮักเ
D 
มา
 
อยากบอกรัก
Bm 
เขาแต่ไม่กล้าหนอ
Em 
เรา
 
ได้เ
Am 
พียงแต่แอบมอง
D 
เขาตรงนี้เ
Gmaj7 
รื่อยไป 
 
 
G7 
 
เกิดการเมา
C 
ฮัก 
 
เพราะรักข้าง
Cm 
เดียว
 
เขาไม่แลเ
Bm 
หลียวมันเศร้าหน
E 
อใจ
 
เมา
Am 
ฮักคนเดียวในใ
D 
จไปก่อนนะ
Gmaj7 
เรา

INSTRU | Am D | Bm E |
INSTRU | Am D | Gmaj7 |

 
คนจะ
Am 
งาม 
 
อยู่ตี้ใดก็ง
D 
าม
 
ยะอะหยังก็
Bm 
งาม 
 
ผ่อตั๊ดใดก็
Em 
งาม
Am 
บ่มีไผนิ
D 
ยาม 
 
งามอย่าง
Gmaj7 
น้อง 
 
ฮ้องว่าจ
G7 
ะใด

 
ฮักแรก
Am 
พบ 
 
บ่ใจ้มีแค่ในนิ
D 
ยาย
 
เพราะแรก
Bm 
พบน้องก็ยะฮื่ออ้ายละ
Em 
ลาย
 
ม่อกเมา
Am 
ฮักมันก็คงบ่ถึงต
D 
าย
 
แต่ว่าตอน
Gmaj7 
นี้เหมือนใจมันจะ
G7 
วาย

Am 
โอ้.. 
 
 
D 
ใจ..หนอใ
Bm 
จ..
E 
ล่องลอยไ
Am 
ป..
 
แสนไ
D 
กล 
 
เมื่อใกล้เ
G 
ธอ

 
อาการเมา
Am 
ฮักของคนฮักเ
D 
มา
 
อยากบอกรัก
Bm 
เขาแต่ไม่กล้าหนอ
Em 
เรา
 
ได้เ
Am 
พียงแต่แอบมอง
D 
เขาตรงนี้เ
Gmaj7 
รื่อยไป 
 
 
G7 
 
เกิดการเมา
C 
ฮัก 
 
เพราะรักข้าง
Cm 
เดียว
 
เขาไม่แลเ
Bm 
หลียวมันเศร้าหน
E 
อใจ
 
เมา
Am 
ฮักคนเดียวในใ
D 
จไปก่อนนะ
Gmaj7 
เรา

INSTRU | Am D | Bm E |
INSTRU | Am D | Gmaj7 |

 
อาการเมา
Am 
ฮักของคนฮักเ
D 
มา
 
อยากบอกรัก
Bm 
เขาแต่ไม่กล้าหนอ
Em 
เรา
 
ได้เ
Am 
พียงแต่แอบมอง
D 
เขาตรงนี้เ
Gmaj7 
รื่อยไป 
 
 
G7 
 
เกิดการเมา
C 
ฮัก 
 
เพราะรักข้าง
Cm 
เดียว
 
เขาไม่แลเ
Bm 
หลียวมันเศร้าหน
E 
อใจ
 
เมา
Am 
ฮักคนเดียวในใ
D 
จไปก่อนนะ
Gmaj7 
เรา

OUTRO | Am D | Bm E |
OUTRO | Am D | Gmaj7 G7 |
OUTRO | Am D | Bm E |
OUTRO | Am D | Gmaj7 |


บอกทีว่าฉันไม่ได้แค่เพียงฝันไป
เรื่องจริงใช่ไหม ได้เจอกับนางในฝัน
แค่เธอสบตาครั้งเดียว โลกดังหยุดหมุนชั่วกาล
หมอกจางจางไม่อาจบดบังความงามของเธอ

ก็เธอนั้นงามไม่มีใครเหมือน
สาวใดว่างาม แต่เธองามเหนือ
เหมือนคำว่างามปะล้ำปะเหลือ
จะมีไว้ใช้กับเธอผู้เดียว

โอ้..ใจหนอใจ ล่องลอยไป
แสนไกลเมื่อใกล้เธอ

อาการเมาฮักของคนฮักเมา
อยากบอกรักเขาแต่ไม่กล้าหนอเรา
ได้เพียงแต่แอบมองเขาตรงนี้เรื่อยไป

เกิดการเมาฮัก เพราะรักข้างเดียว
เขาไม่แลเหลียวมันเศร้าหนอใจ
เมาฮักคนเดียวในใจไปก่อนนะเรา

ดนตรี

คนจะงาม อยู่ตี้ใดก็งาม
ยะอะหยังก็งาม ผ่อตั๊ดใดก็งาม
บ่มีไผนิยามงามอย่างน้องฮ้องว่าจะใด

ฮักแรกพบบ่ไจ้มีแค่ในนิยาย
เพราะแรกพบน้องก็ยะฮื่ออ้ายละลาย
ม่อกเมาฮักมันก็คงบ่ถึงตาย
แต่ว่าตอนนี้เหมือนใจมันจะวาย

โอ้..ใจหนอใจ ล่องลอยไป
แสนไกลเมื่อใกล้เธอ

อาการเมาฮักของคนฮักเมา
อยากบอกรักเขาแต่ไม่กล้าหนอเรา
ได้เพียงแต่แอบมองเขาตรงนี้เรื่อยไป

เกิดการเมาฮัก เพราะรักข้างเดียว
เขาไม่แลเหลียวมันเศร้าหนอใจ
เมาฮักคนเดียวในใจไปก่อนนะเรา

ดนตรี

อาการเมาฮักของคนฮักเมา
อยากบอกรักเขาแต่ไม่กล้าหนอเรา
ได้เพียงแต่แอบมองเขาตรงนี้เรื่อยไป

เกิดการเมาฮัก เพราะรักข้างเดียว
เขาไม่แลเหลียวมันเศร้าหนอใจ
เมาฮักคนเดียวในใจไปก่อนนะเรา

มิวสิควิดีโอ ฮักเมา เมาฮัก ETC.

เพลง : ฮักเมา เมาฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน : ETC.
เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล, บี, หนึ่ง, โซ่
ติดต่องานศิลปิน : 06 2494 9583

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend