คอร์ดเพลง ดอกไม้แห้ง – ETC.

  
Text   

INTRO | A | A | A | A G |
INTRO | A | B | Dm | A |

 
เก็
บเอาเธ
อมาฝันข้างใน
 
อยู่ในใจ
Dm 
ของฉันข้างเดี
ยว
 
ลอดม
า 
 
มีเธอผู้เดี
ยว
 
เป็นความลั
Dm 
บ 
 
ไม่เคยบอกใค

 
* ก็ตัวเธ
Dm 
อคือคนที่สำ
คัญ
 
และตัวฉัน
Em 
กลัวจะต้องเสีย
Am 
ไป
 
มี
Dm 
เพียงตัวและหัว
ใจ
 
แล้วก็ดอกไ
Esus4 
ม้..มาให้เธ

 
** เก็บเอาควา
มจริงใจมาให้
A7 
เธอ
 
และใส่ไว้
ข้างในดอกไ
Dm 
ม้
 
อาจจะดู
ว่ามันไม่มีค่าเท่าไหร่
 
แต่ฉัน
Bm 
เต็มใจให้เธ
 
อาจจะมี
บางทีที่สัก
A7 
กวัน..
 
ที่เธอนั้
นเปิดใจให้บ้
Dm 
าง
 
ให้โอก
C#m 
าส..ฉันที
F#m 
..
 
ตอนนี้
Bm 
ได้เล
ยหรือเปล่าเธอ

INSTRU | A | A |

 
เฝ้าคอยวั
นที่ฉันกล้าพ
 
เฝ้ารอจน
Dm 
ดอกไม้แห้งไป
 
หา
กแต่ควา
มรู้สึกข้างใน
 
นานแค่ไห
Dm 
น 
 
ไม่เคยเปลี่ยนแป
ลง

( * ) ( ** )

INSTRU | D | D | C#m | C#m | ( 2 Times )
INSTRU | Bm C#m | D E |

( ** )

 
A7 
แล้วเธอจะมองฉันรึเป
ล่า
Dm 
แล้วเราจะได้รักกันไห
มีเพียงดอกไม้และมีเพีย
Bm 
งหัวใจ..ให้เธ
 
อาจจะมี
บางทีที่สัก
A7 
กวัน..
 
ที่เธอนั้
นเปิดใจให้บ้
Dm 
าง
 
ให้โอก
C#m 
าส..ฉันที
F#m 
..
 
ตอนนี้
Bm 
ได้เล
ยหรือเปล่าเธ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend