คอร์ดเพลง ทำได้เพียง 25hours

  
Text   


INTRO | D | D |

D 
นานกว่าจะทำใ
A 
จ 
 
กว่าจะเรียน
Em 
รู้มันเป็นอย่างไร
G 
รักของเธอกับฉันมันไม่ง่
D 
าย
 
เมื่อวันเว
A 
ลา 
 
ที่คอยสั่ง
Em 
สอนให้เราเข้าใจ
A 
มันตัดสิน 
 
ให้
Em 
ต้องลา 
 
ฉันคงไม่โ
A 
ทษที่เธอไป
C 
เพราะว่าเข้าใจตลอด
A 
มา..

 
หมดเวลาแ
D 
ล้วเธอคงต้องไ
A 
 
แต่สิ่งที่เห
Em 
ลือในใจยัง
G 
อยู่
 
คือความคิด
D 
ถึงที่เธอนั้นไ
A 
ม่รู้
 
พูดไม่ไ
Em 
ด้ 
 
ทำได้เ
A 
พียงแค่คิดถึงเธอ..

INSTRU | D | A | Em | Gss

D 
ยอมอยู่กับความจ
A 
ริง
 
แต่จะไม่
Em 
ทิ้งเรื่องราวที่ดี
G 
ฉันจะมีเธอไว้ในหัวใจ 
 
 
D 
 
อยู่กับเว
A 
ลา 
 
ที่มันยังห
Em 
มุนให้ก้าวต่อไป
A 
แม้ต้องเหงา 
 
สักเ
Em 
ท่าไร
 
ฉันคงไม่โ
A 
ทษที่เธอไป
C 
เพราะว่าเข้าใจตลอด
A 
มา..

 
หมดเวลาแ
D 
ล้วเธอคงต้องไ
A 
 
แต่สิ่งที่เห
Em 
ลือในใจยัง
G 
อยู่
 
คือความคิด
D 
ถึงที่เธอนั้นไ
A 
ม่รู้
 
พูดไม่ไ
Em 
ด้ 
 
ทำได้เ
A 
พียงแค่คิดถึงเธอ..

INSTRU | C | Em | A | Em | C | Em |

 
ฉันคงไม่โ
A 
ทษที่เธอไป
C 
เพราะว่าเข้าใจตลอด
Em 
และยังเข้าใจตลอด
A 
มา..

 
หมดเวลาแ
D 
ล้วเธอคงต้องไ
A 
 
แต่สิ่งที่เห
Em 
ลือในใจยัง
G 
อยู่
 
คือความคิด
D 
ถึงที่เธอนั้นไ
A 
ม่รู้
 
พูดไม่ไ
Em 
ด้ 
 
ทำได้เ
A 
พียงแค่คิดถึงเ
D 
ธอ..  
A/C# 

 
แต่สิ่งที่เห
Em 
ลือในใจยัง
G 
อยู่
 
มีความคิด
D 
ถึงที่เธอนั้นไ
A/C# 
ม่รู้
 
พูดไม่ไ
Em 
ด้ 
 
ทำได้เ
A 
พียงแค่คิดถึงเธอ..

OUTRO | D | A | Em | G | D |


นานกว่าจะทำใจ กว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไร
รักของเธอกับฉันมันไม่ง่าย
เมื่อวันเวลา ที่คอยสั่งสอนให้เราเข้าใจ
มันตัดสิน ให้ต้องลา ฉันคงไม่โทษที่เธอไป
เพราะว่าเข้าใจตลอดมา..

หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป
แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่
คือความคิดถึงที่เธอนั้นไม่รู้
พูดไม่ได้ ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ..

( ดนตรี )

ยอมอยู่กับความจริง
แต่จะไม่ทิ้งเรื่องราวที่ดี
ฉันจะมีเธอไว้ในหัวใจ
อยู่กับเวลา ที่มันยังหมุนให้ก้าวต่อไป
แม้ต้องเหงา สักเท่าไร
ฉันคงไม่โทษที่เธอไป
เพราะว่าเข้าใจตลอดมา..

หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป
แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่
คือความคิดถึงที่เธอนั้นไม่รู้
พูดไม่ได้ ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ..

( ดนตรี )

ฉันคงไม่โทษที่เธอไป
เพราะว่าเข้าใจตลอด
และยังเข้าใจตลอดมา..

หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป
แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่
คือความคิดถึงที่เธอนั้นไม่รู้
พูดไม่ได้ ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ..

แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่
มีความคิดถึงที่เธอนั้นไม่รู้
พูดไม่ได้ ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ..

มิวสิควิดีโอ ทำได้เพียง 25hours

เพลง : ทำได้เพียง (คอร์ด)
ศิลปิน : 25hours

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend