คอร์ดเพลง รอยยิ้มที่หัวใจ – ETC.

  
Text   

คอร์ดเพลง : รอยยิ้มที่หัวใจ ETC.

คอร์ดเพลง รอยยิ้มที่หัวใจ - ETC.

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ETC. : รอยยิ้มที่หัวใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รอยยิ้มที่หัวใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


E 
รอ.. 
 
เพื่อจะได้พบเ
B 
จอ
 
คิดถึง
C#m 
เธอ 
 
ในวันที่เราอยู่ไ
A 
กลแสนไ
B 
กล
 
แต่
C#m 
ในความผูกพันเราใ
A 
กล้กัน
 
ห่างแค่เ
G#m 
พียงระยะทางที่ผันไป
C#7 
ใจไม่เคยผันตาม 
 
 
F#m 
แม้เวลาเลยผ่าน 
 
 
Am 

 
E 
ปิดประตูหัวใจ 
 
เพื่อ
F#m 
บอกถ้อยความข้างใน
G#m 
ส่งจากใจถึงใจ 
 
ว่ายัง
C#7 
รอเธออยู่เหมือนเดิม
A 
ที่ตรงกลางหัวใจ.
B 
.. 
 
ยังมีรอยยิ้มที่ห่ว
E 
งใย

E 
ส่ง.. 
 
ฝากข้อความถึงเ
B 
ธอ
 
หวังสัก
C#m 
วัน 
 
เราคงได้แวะ
A 
มาทักท
B 
าย
 
อีก
C#m 
ครั้งที่เราจะได้ชิดใ
A 
กล้
B 
ได้ลองถามถึงความ
G#m 
รู้สึกหัวใจ
C#7 
เธอสบายดีไหม 
 
คิด
A 
ถึงกันหรือเปล่า.. 
 
 
B 

 
E 
ปิดประตูหัวใจ 
 
เพื่อ
F#m 
บอกถ้อยความข้างใน
G#m 
ส่งจากใจถึงใจ 
 
ว่ายัง
C#7 
รอเธออยู่เหมือนเดิม
A 
ที่ตรงกลางหัวใจ.
B 
.. 
 
ยังมีรอยยิ้มที่ห่ว
E 
งใย

E 
ส่ง.. 
 
ฝากข้อความถึงเ
B 
ธอ
 
หวังสัก
C#m 
วัน 
 
เราคงได้แวะ
A 
มาทักท
B 
าย
 
อีก
C#m 
ครั้งที่เราจะได้ชิดใ
A 
กล้
B 
ได้ลองถามถึงความ
G#m 
รู้สึกหัวใจ
C#7 
เธอสบายดีไหม 
 
คิด
A 
ถึงกันหรือเปล่า.. 
 
 
B 

C#m 
แม้จะเป็นเช้าวันใหม่ 
 
 
A 
ฤดูกาลผันแปรไป
E 
ใจยังคงเหมือนเ
B 
ดิม
C#m 
ขอดาวส่องฟ้านำทาง 
 
 
A 
ให้สายลมพัดพาไป
F#m 
ส่งต่อความคิด
B 
ถึง

INSTRU | C#m | G#m | A | B | B |

 
ว่า
G 
ฉันยังคงรอเธอ 
 
เพื่อ
Am 
บอกถ้อยความข้างใน
 
ส่
Bm 
งจากใจถึงใจ 
 
ว่ายังร
E7 
อเธออยู่เหมือนเดิม
C 
ที่ตรงกลางหัวใจ 
 
 
D 
นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วง
G 
ใย

 
G 
ปิดประตูหัวใจ 
 
เพื่อ
Am 
บอกถ้อยความข้างใน
 
ส่
Bm 
งจากใจถึงใจ 
 
ว่ายังร
E7 
อเธออยู่เหมือนเดิม
C 
ที่ตรงกลางหัวใจ 
 
 
D 
นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วง
G 
ใย

OUTRO | G | Am | Bm | C | G |


รอ.. เพื่อจะได้พบเจอ
คิดถึงเธอ ในวันที่เราอยู่ไกลแสนไกล
แต่ในความผูกพันเราใกล้กัน
ห่างแค่เพียงระยะทางที่ผันไป
ใจไม่เคยผันตาม แม้เวลาเลยผ่าน

เปิดประตูหัวใจ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย

ส่งฝากข้อความถึงเธอ
หวังสักวัน เราคงได้แวะมาทักทาย
อีกครั้งที่เราจะได้ชิดใกล้
ได้ลองถามถึงความรู้สึกหัวใจ
เธอสบายดีไหม คิดถึงกันหรือเปล่า

เปิดประตูหัวใจ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย

ส่งฝากข้อความถึงเธอ
หวังสักวัน เราคงได้แวะมาทักทาย
อีกครั้งที่เราจะได้ชิดใกล้
ได้ลองถามถึงความรู้สึกหัวใจ
เธอสบายดีไหม คิดถึงกันหรือเปล่า

แม้จะเป็นเช้าวันใหม่ ฤดูกาลผันแปรไป
ใจยังคงเหมือนเดิม
ขอดาวส่องฟ้านำทาง ให้สายลมพัดพาไป
ส่งต่อความคิดถึง

( ดนตรี )

ว่าฉันยังคงรอเธอ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย

เปิดประตูหัวใจ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย

ส่งฝากข้อความถึงเธอ
หวังสักวัน เราคงได้แวะมาทักทาย
อีกครั้งที่เราจะได้ชิดใกล้
ได้ลองถามถึงความรู้สึกหัวใจ
เธอสบายดีไหม คิดถึงกันหรือเปล่า


รูปภาพคอร์ด รอยยิ้มที่หัวใจ – ETC.

คอร์ดเพลง รอยยิ้มที่หัวใจ - ETC.

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รอยยิ้มที่หัวใจ (คอร์ด)

Lyrics by ก้า อรินธรณ์
Melody by ธนะ รัตรสาร
Arrange by บี โซ่ หนึ่ง
ติดต่องานจ้าง 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend