คอร์ดเพลง เด็กชายๆ แน๊ท ราเชนทร์ x ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   


INTRO | Am G | F G | E | E |
INTRO | Am | Am | G | G |
INTRO | F | F | G | G |

 
เกิด
Am 
มาจากท้องแม่ 
 
แต่
Em 
ดันไปแคร์เพื่อน
 
พ่อ
F 
สั่งพ่อสอน 
 
พ่อค
G 
อยย้ำเตือน 
 
ไม่เ
C 
คยฟัง

 
คบเ
Am 
พื่อนพากันหลงผิด 
 
 
Em 
คิดแต่จะข่มฆ่า
 
ใคร
F 
ทำเพื่อนกู 
 
 
G 
มึงต้องตาย 
 
กูไ
C 
ม่ยอม..

 
ตั้ง
Am 
วง..พากันเสพยา 
 
เข้า
Em 
หาแต่สิ่งมึนเมา
 
อนา
F 
คตจะเป็นอย่างไร 
 
กูไม่
G 
สน 
 
กูไม่แคร์..

 
คิดแต่อิห
C 
นุก 
 
คิดแต่อิ
Am 
หรอย
 
ทำตัวล่องล
F 
อย 
 
เสเพลไป
G 
วัน 
 
 
งานการไม่
C 
ทำ 
 
นอนอยู่แต่ห
Am 
นำ
 
นั้งมั่วสุม
D 
กัน ทั้งยัน ทั้งห
G 
รอย

 
ว่าเรามันเด็กช
C 
าย ๆ บาย ๆ ได้เ
Am 
 
ถึงทำตัวเก
F 
เร.. 
 
 
G 
 
แต่ไม่เคยหลอกใ
C 
คร.. 
 
 
G 

 
โรงเ
Am 
รียนก็ไม่ไป 
 
หัวเ
Em 
ช้าก็นอนไม่ตื่น
 
นัด
F 
กันแข่งรถทุกคืน 
 
หนุกกันนิโห
G 
ม๋เรา

 
ใช้ชี
Am 
วิตไปวัน ๆ ไม่
Em 
สนใจอะไร
 
พ่อแ
F 
ม่กินข้าวแล้วหม้าย 
 
นอนแล้วห
G 
ม้าย..ก็ไม่รู้

 
ตั้ง
Am 
วง..พากันเสพยา 
 
เข้า
Em 
หาแต่สิ่งมึนเมา
 
อนา
F 
คตจะเป็นอย่างไร 
 
กูไม่
G 
สน 
 
กูไม่แคร์..

 
คิดแต่อิห
C 
นุก 
 
คิดแต่อิ
Am 
หรอย
 
ทำตัวล่องล
F 
อย 
 
เสเพลไป
G 
วัน 
 
 
งานการไม่
C 
ทำ 
 
นอนอยู่แต่ห
Am 
นำ
 
นั้งมั่วสุม
D 
กัน ทั้งยัน ทั้งห
G 
รอย

 
ว่าเรามันเด็กช
C 
าย ๆ บาย ๆ ได้เ
Am 
 
ถึงทำตัวเก
F 
เร.. 
 
 
G 
 
แต่ไม่เคยหลอกใ
C 
คร.. 
 
 
G 

INSTRU | Am | Am | Em | Em |
INSTRU | F | G | C | C |
INSTRU | Am | Am | Em | Em |
INSTRU | F | G | C | C |

 
ตั้ง
Am 
วง..พากันเสพยา 
 
เข้า
Em 
หาแต่สิ่งมึนเมา
 
อนา
F 
คตจะเป็นอย่างไร 
 
กูไม่
G 
สน 
 
กูไม่แคร์..

 
คิดแต่อิห
C 
นุก 
 
คิดแต่อิ
Am 
หรอย
 
ทำตัวล่องล
F 
อย 
 
เสเพลไป
G 
วัน 
 
 
งานการไม่
C 
ทำ 
 
นอนอยู่แต่ห
Am 
นำ
 
นั้งมั่วสุม
D 
กัน ทั้งยัน ทั้งห
G 
รอย

 
ว่าเรามันเด็กช
C 
าย ๆ บาย ๆ ได้เ
Am 
 
ถึงทำตัวเก
F 
เร.. 
 
 
G 
 
แต่ไม่เคยหลอกใ
C 
คร.. 
 
 
G 

 
เพิ่งมา
Am 
รู้ว่าชีวิต..หลง
Em 
ผิด 
 
คิดเริ่มใหม่
 
ก่อน
F 
ที่มันจะส
G 
าย ไม่ตาย ยังต้อ
C 
งสู้

 
พลาดไป
Am 
แล้ว ก็พลาดไป เริ่มใ
Em 
หม่ให้ดีกว่าเดิม
 
ปัญ
F 
หามีไว้เผ
G 
ชิญ 
 
ก้าวเดินในทา
C 
งของเรา

OUTRO | Am | Am | G | G |
OUTRO | F | F | G | G | Am |


เกิดมาจากท้องแม่ แต่ดันไปแคร์เพื่อน
พ่อสั่ง พ่อสอน พ่อคอยย้ำเตือน ไม่เคยฟัง

คบเพื่อนพากันหลงผิด คิดแต่จะข่มฆ่า
ใครทำเพื่อนกู มึงต้องตาย กูไม่ยอม..

ตั้งวง..พากันเสพยา เข้าหาแต่สิ่งมึนเมา
อนาคตจะเป็นอย่างไร กูไม่สน กูไม่แคร์..

คิดแต่อิหนุก คิดแต่อิหรอย
ทำตัวล่องลอย เสเพลไปวัน ๆ
งานการไม่ทำ นอนอยู่แต่หนำ
นั้งมั่วสุมกัน ทั้งยัน ทั้งหรอย

ว่าเรามันเด็กชาย ๆ บาย ๆ ได้เพ
ถึงทำตัวเกเร.. แต่ไม่เคยหลอกใคร..

โรงเรียนก็ไม่ไป หัวเช้าก็นอนไม่ตื่น
นัดกันแข่งรถทุกคืน หนุกกันนิโหม๋เรา

ใช้ชีวิตไปวัน ๆ ไม่สนใจอะไร
พ่อแม่กินข้าวแล้วหม้าย นอนแล้วหม้าย..ก็ไม่รู้

ตั้งวง..พากันเสพยา เข้าหาแต่สิ่งมึนเมา
อนาคตจะเป็นอย่างไร กูไม่สน กูไม่แคร์..

คิดแต่อิหนุก คิดแต่อิหรอย
ทำตัวล่องลอย เสเพลไปวัน ๆ
งานการไม่ทำ นอนอยู่ในหนำ
นั้งมั่วสุมกัน ทั้งยัน ทั้งหรอย

ว่าเรามันเด็กชาย ๆ บาย ๆ ได้เพ
ถึงทำตัวเกเร.. แต่ไม่เคยหลอกใคร..

( ดนตรี )

ตั้งวง..พากันเสพยา เข้าหาแต่สิ่งมึนเมา
อนาคตจะเป็นอย่างไร กูไม่สน กูไม่แคร์..

คิดแต่อิหนุก คิดแต่อิหรอย
ทำตัวล่องลอย เสเพลไปวัน ๆ
งานการไม่ทำ นอนอยู่แต่หนำ
นั้งมั่วสุมกัน ทั้งยัน ทั้งหรอย

ว่าเรามันเด็กชาย ๆ บาย ๆ ได้เพ
ถึงทำตัวเกเร.. แต่ไม่เคยหลอกใคร..

เพิ่งมารู้ว่าชีวิต..หลงผิด คิดเริ่มใหม่
ก่อนที่มันจะสาย ไม่ตาย ยังต้องสู้

พลาดไปแล้ว ก็พลาดไป เริ่มใหม่ให้ดีกว่าเดิม
ปัญหามีไว้เผชิญ ก้าวเดินในทางของเรา

มิวสิควิดีโอ เด็กชายๆ แน๊ท ราเชนทร์ x ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : เด็กชายๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : แน๊ท ราเชนทร์ x ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง : น๊อค อรรถพล
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend