คอร์ดเพลง งวดนี้ล่ะ เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   


INTRO | A | A | A | E |
INTRO | D | E | C#m | F#m |
INTRO | Bm | E | A F#m | E |

 
อย่าซาคน
A 
จนว่าวนแต่นำ
F#m 
หวย
 
ขั่นแม่นข่อยร
D 
วยข่อยกะสิไปเล่น
E 
หุ้น 
 
(พู้นแหล่ว)
 
เดือนนึงสองเ
A 
ทือแปะไว้พอไ
F#m 
ด้ลุ้น
 
จักสิบจักซ
D 
าวห่ามันซูนพอได้
E 
ป่น

 
เจ้ามือเลข
A 
อั้นโตนั้นกะ
F#m 
ซ่างเขา
 
ที่เด็ดของเ
D 
ฮามีอยู่กะแล้ว
E 
กัน
 
เลขดังทางเ
A 
ฟสโซเชียลแชร์
F#m 
สนั่น
 
ข่อยกะบ่ย้
D 
าน.. 
 
ย้อนโตซอยข่
E 
อยมีบ่
A 
อึด

 
ต้นยางให้ล่าง
D 
หก 
 
ต้นบักบกให้หนึ่งส
E 
าม
 
ต้นบักขามให้
C#m 
สามห้า 
 
ต้นบักหว่าให้
F#m 
ห้าศูนย์
 
ต้นคูนให้ศูนย์เ
D 
ก้า 
 
ต้นบักพร้าวให้เก้าเ
E 
จ็ด
 
ต้นตีนเป็ดให้
C#m 
เจ็ดบน 
 
ต้นกระโดนให้
F#m 
วิ่งสอง
 
ทางเหง่าบักต้
D 
อง 
 
ถืกแ
E 
ป้งแดงจืงคื่งว่าแม่นเลข
A 
สี่ 
 
 
E 

 
สิเมี่ยนเห
A 
ม่าเจ้ามืองว
F#m 
ดนี้ล่ะ
 
สิหักปา
D 
กาบรรดาเซียนจักบาทเ
E 
บิ่ง
 
โตนี้กะ
A 
อั้น 
 
โตนั้นกะจ่า
F#m 
ยเคิ่ง 
 
บาดข่อยเสียเจ้าบ่เ
D 
บิ่ง
 
ขอจ่ายเ
E 
คิ่งนำได้บ่เจ้า
A 
มือ

 
ต้นยางให้ล่าง
D 
หก 
 
ต้นบักบกให้หนึ่งส
E 
าม
 
ต้นบักขามให้
C#m 
สามห้า 
 
ต้นบักหว่าให้
F#m 
ห้าศูนย์
 
ต้นคูนให้ศูนย์เ
D 
ก้า 
 
ต้นบักพร้าวให้เก้าเ
E 
จ็ด
 
ต้นตีนเป็ดให้
C#m 
เจ็ดบน 
 
ต้นกระโดนให้
F#m 
วิ่งสอง
 
ทางเหง่าบักต้
D 
อง 
 
ถืกแ
E 
ป้งแดงจืงคื่งว่าแม่นเลข
A 
สี่

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | D | E | E |

 
ต้นยางให้ล่าง
D 
หก 
 
ต้นบักบกให้หนึ่งส
E 
าม
 
ต้นบักขามให้
C#m 
สามห้า 
 
ต้นบักหว่าให้
F#m 
ห้าศูนย์
 
ต้นคูนให้ศูนย์เ
D 
ก้า 
 
ต้นบักพร้าวให้เก้าเ
E 
จ็ด
 
ต้นตีนเป็ดให้
C#m 
เจ็ดบน 
 
ต้นกระโดนให้
F#m 
วิ่งสอง
 
ทางเหง่าบักต้
D 
อง 
 
ถืกแ
E 
ป้งแดงจืงคื่งว่าแม่นเลข
A 
สี่

 
ละต้นยางให้ล่าง
D 
หก 
 
ต้นบักบกให้หนึ่งส
E 
าม
 
ต้นบักขามให้
C#m 
สามห้า 
 
ต้นบักหว่าให้
F#m 
ห้าศูนย์
 
ต้นคูนให้ศูนย์เ
D 
ก้า 
 
ต้นบักพร้าวให้เก้าเ
E 
จ็ด
 
ต้นตีนเป็ดให้
C#m 
เจ็ดบน 
 
ต้นกระโดนให้
F#m 
วิ่งสอง
 
ทางเหง่าบักต้
D 
อง 
 
ถืกแ
E 
ป้งแดงจืงคื่งว่าแม่นเลข
A 
สี่

 
ซื้อโตนั้นโต
D 
นี้ 
 
บาดออกอิ
E 
หลี 
 
สุยทุกงวดเ
A 
ลย

OUTRO | D | E | C#m | F#m |
OUTRO | Bm | E | A F#m | E | A |


อย่าซาคนจนว่าวนแต่นำหวย
ขั่นแม่นข่อยรวยข่อยกะสิไปเล่นหุ้น (พู้นแหล่ว)
เดือนนึงสองเทือแปะไว้พอได้ลุ้น
จักสิบจักซาวห่ามันซูนพอได้ป่น

เจ้ามือเลขอั้นโตนั้นกะซ่างเขา
ที่เด็ดของเฮามีอยู่กะแล้วกัน
เลขดังทางเฟสโซเชียลแชร์สนั่น
ข่อยกะบ่ย้าน.. ย้อนโตซอยข่อยมีบ่อึด

ต้นยางให้ล่างหก ต้นบักบกให้หนึ่งสาม
ต้นบักขามให้สามห้า ต้นบักหว่าให้ห้าศูนย์
ต้นคูนให้ศูนย์เก้า ต้นบักพร้าวให้เก้าเจ็ด
ต้นตีนเป็ดให้เจ็ดบน ต้นกระโดนให้วิ่งสอง
ทางเหง่าบักต้อง ถืกแป้งแดงจืงคื่ง ว่าแม่นเลขสี่

สิเมี่ยนเหม่าเจ้ามืองวดนี้ล่ะ
สิหักปากาบรรดาเซียนจักบาทเบิ่ง
โตนี้กะอั้น โตนั้นกะจ่ายเคิ่ง บาดข่อยเสียเจ้าบ่เบิ่ง
ขอจ่ายเคิ่งนำได้บ่เจ้ามือ

ต้นยางให้ล่างหก ต้นบักบกให้หนึ่งสาม
ต้นบักขามให้สามห้า ต้นบักหว่าให้ห้าศูนย์
ต้นคูนให้ศูนย์เก้า ต้นมะพร้าวให้เก้าเจ็ด
ต้นตีนเป็ดให้เจ็ดบน ต้นกระโดนให้วิ่งสอง
ทางเหง่าบักต้อง ถืกแป้งแดงจืงคื่ง ว่าแม่นเลขสี่

( ดนตรี )

ต้นยางให้ล่างหก ต้นบักบกให้หนึ่งสาม
ต้นบักขามให้สามห้า ต้นบักหว่าให้ห้าศูนย์
ต้นคูนให้ศูนย์เก้า ต้นบักพร้าวให้เก้าเจ็ด
ต้นตีนเป็ดให้เจ็ดบน ต้นกระโดนให้วิ่งสอง
ทางเหง่าบักต้อง ถืกแป้งแดงจืงคื่ง ว่าแม่นเลขสี่

ละต้นยางให้ล่างหก ต้นบักบกให้หนึ่งสาม
ต้นบักขามให้สามห้า ต้นบักหว่าให้ห้าศูนย์
ต้นคูนให้ศูนย์เก้า ต้นบักพร้าวให้เก้าเจ็ด
ต้นตีนเป็ดให้เจ็ดบน ต้นกระโดนให้วิ่งสอง
ทางเหง่าบักต้อง ถืกแป้งแดงจืงคื่ง ว่าแม่นเลขสี่

ซื้อโตนั้นโตนี้ บาดออกอิหลี สุยทุกงวดเลย

มิวสิควิดีโอ งวดนี้ล่ะ เต๊ะ ตระกูลตอ

เพลง : งวดนี้ล่ะ (คอร์ด)
>ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ
>เนื้อร้อง/ทำนอง : สุริยา คำจอมศรี
>เรียบเรียง : ชาญณรงค์ กลิ่นศรีสุข
ติดต่องานศิลปิน : 097-9890612

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend