คอร์ดเพลง ว่าง – PREM

  
Text   

คอร์ดเพลง : ว่าง PREM

คอร์ดเพลง ว่าง - PREM

เพลง :

ศิลปิน : PREM

เนื้อร้อง : เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คอร์ดทั้งหมด : Fmaj7,Em,Dm,G


INTRO | Fmaj7 | Em | Fmaj7 | Em |
INTRO | Fmaj7 | Em | Dm | G |

Fmaj7 
  ภายในใจนั้นยัง
Em 
คงวนเวียน
Fmaj7 
  ทรมานที่แบก
Em 
รับทุกอ
Dm 
ย่าง 
 
 
Em 
Fmaj7 
  ภาวนาให้ใจ
Em 
ที่เคยเจอกับสิ่
Dm 
งร้าย
 
  อย่าไป
G 
ทุกข์ทนไว้

Fmaj7 
  ดังทะเลที่มี
Em 
คลื่นซัดสาด
Fmaj7 
  บางเวลานั้นอาจ
Em 
ร้ายรุนแ
Dm 
รง 
 
 
Em 
Fmaj7 
  ใจของคนนั้นก็
Em 
ต้องผันแปร
 
  
Dm 
มีวันร้ายและมี
G 
วันที่เงียบลง

Fmaj7 
  ไม่ต้องคิด 
 
ว่า
Em 
มันจะเป็นไง
Dm 
  เรื่องร้ายๆ 
 
ที่
Cmaj7 
ผ่านเข้ามา
Dm 
  ภาวนา 
 
หา
Em 
ยใจเข้าออก
 
  ปัจจุ
Fmaj7 
บัน 
 
อยู่ตร
G 
งนี้

 
ปล่อยวา
Fmaj7 
งไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้อง
Em 
แคร์สนใจ
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้เรื่องราวร้ายๆ 
 
ที่เคย
Cmaj7 
ผ่านเข้ามา
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้ชีวิตคนเราไม่ยืน
Em 
ยาวสักเท่าไร
 
หยุดความ
Dm 
คิด 
 
อยู่ตร
G 
งนี้ 
 
แค่หายใจ

INSTRU | Fmaj7 | Em | Fmaj7 | Cmaj7 |

Fmaj7 
  ดังทะเลที่มี
Em 
คลื่นซัดสาด
Fmaj7 
  บางเวลานั้นอา
Em 
จร้ายรุนแ
Dm 
รง 
 
 
Em 
Fmaj7 
  ใจของคนนั้นก็
Em 
ต้องผันแปร
 
  
Dm 
มีวันร้าย 
 
และมี
G 
วันที่เงียบลง

Fmaj7 
  ไม่ต้องคิด 
 
ว่า
Em 
มันจะเป็นไง
Dm 
  เรื่องร้ายๆ 
 
ที่
Cmaj7 
ผ่านเข้ามา
Dm 
  ภาวนา 
 
หา
Em 
ยใจเข้าออก
 
  ปัจจุ
Fmaj7 
บัน 
 
อยู่ตร
G 
งนี้

 
ปล่อยวา
Fmaj7 
งไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้อง
Em 
แคร์สนใจ
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้เรื่องราวร้ายๆ 
 
ที่เคย
Cmaj7 
ผ่านเข้ามา
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้ชีวิตคนเราไม่ยืน
Em 
ยาวสักเท่าไร
 
หยุดความ
Dm 
คิด 
 
อยู่ตร
G 
งนี้ 
 
แค่หายใจ

INSTRU | Fmaj7 | Em | Fmaj7 | Cmaj7 |
INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm | G |

Fmaj7 
  ไม่ต้องคิด 
 
ว่า
Em 
มันจะเป็นไง
Dm 
  เรื่องร้ายๆ 
 
ที่
Cmaj7 
ผ่านเข้ามา
Dm 
  ภาวนา 
 
หา
Em 
ยใจเข้าออก
 
  ปัจจุ
Fmaj7 
บัน 
 
อยู่ตร
G 
งนี้

 
ปล่อยวา
Fmaj7 
งไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้อง
Em 
แคร์สนใจ
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้เรื่องราวร้ายๆ 
 
ที่เคย
Cmaj7 
ผ่านเข้ามา
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้ชีวิตคนเราไม่ยืน
Em 
ยาวสักเท่าไร
 
หยุดความ
Dm 
คิด 
 
อยู่ตร
G 
งนี้ 
 
แค่หายใจ

 
ปล่อยวา
Fmaj7 
งไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้อง
Em 
แคร์สนใจ
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้เรื่องราวร้ายๆ 
 
ที่เคย
Cmaj7 
ผ่านเข้ามา
 
ปล่อยว่า
Fmaj7 
งไว้ชีวิตคนเราไม่ยืน
Em 
ยาวสักเท่าไร
 
หยุดความ
Dm 
คิด 
 
อยู่ตร
G 
งนี้ 
 
แค่หายใจ

OUTRO | Fmaj7 | Em | Dm | Cmaj7 |
OUTRO | Dm | Em | Fmaj7 | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ว่าง


ภายในใจนั้นยังคงวนเวียน
ทรมานที่แบกรับทุกอย่าง
ภาวนาให้ใจที่เคยเจอกับสิ่งร้าย
อย่าไปทุกข์ทนไว้

ดังทะเลที่มีคลื่นซัดสาด
บางเวลานั้นอาจร้ายรุนแรง
ใจของคนนั้นก็ต้องผันแปร
มีวันร้ายและมีวันที่เงียบลง

ไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นไง
เรื่องร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามา
ภาวนาหายใจเข้าออก
ปัจจุบันอยู่ตรงนี้

ปล่อยวางไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องแคร์สนใจ
ปล่อยว่างไว้เรื่องราวร้ายๆ ที่เคยผ่านเข้ามา
ปล่อยว่างไว้ชีวิตคนเราไม่ยืนยาวสักเท่าไร
หยุดความคิดอยู่ตรงนี้ แค่หายใจ

ดังทะเลที่มีคลื่นซัดสาด
บางเวลานั้นอาจร้ายรุนแรง
ใจของคนนั้นก็ต้องผันแปร
มีวันร้ายและมีวันที่เงียบลง

ไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นไง
เรื่องร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามา
ภาวนาหายใจเข้าออก
ปัจจุบันอยู่ตรงนี้

ปล่อยวางไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องแคร์สนใจ
ปล่อยว่างไว้เรื่องราวร้ายๆ ที่เคยผ่านเข้ามา
ปล่อยว่างไว้ชีวิตคนเราไม่ยืนยาวสักเท่าไร
หยุดความคิดอยู่ตรงนี้ แค่หายใจ

ไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นไง
เรื่องร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามา
ภาวนาหายใจเข้าออก
ปัจจุบันอยู่ตรงนี้

ปล่อยวางไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องแคร์สนใจ
ปล่อยว่างไว้เรื่องราวร้ายๆ ที่เคยผ่านเข้ามา
ปล่อยว่างไว้ชีวิตคนเราไม่ยืนยาวสักเท่าไร
หยุดความคิดอยู่ตรงนี้

ปล่อยวางไว้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องแคร์สนใจ
ปล่อยว่างไว้เรื่องราวร้ายๆ ที่เคยผ่านเข้ามา
ปล่อยว่างไว้ชีวิตคนเราไม่ยืนยาวสักเท่าไร
หยุดความคิดอยู่ตรงนี้ แค่หายใจ

มิวสิควิดีโอ ว่าง PREM

เพลง ว่าง
ศิลปิน : PREM
ทำนอง – เจ เทพหัสดิน ฌ อยุธยา
เรียบเรียง – เจ เทพหัสดิน ฌ อยุธยา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend