คอร์ดเพลง จากนี้จนวันสุดท้าย – PREM

  
Text   

คอร์ดเพลง จากนี้จนวันสุดท้าย
ศิลปิน PREM
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง จากนี้จนวันสุดท้าย สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


A 
  มันคงจะดีเหลื
C#m7 
อเกิน
 
หา
Bm7 
กจะมีใครสักคนมาเดินข้า
E 
งกาย
A 
  ชีวิตที่เคยไร้จุ
C#m7 
ดหมาย
 
เฝ้
Bm7 
ารอมีใคร 
 
จะมาอยู่เคียงข้า
E 
งกัน

A 
  เมื่อฉันได้มาพ
C#m7 
บเธอ
 
แค่เ
Bm7 
สี้ยวนาที 
 
ก็บอกอะไรทุ
E 
กอย่าง
A 
  จากคนคนนึง 
 
ที่อ้
C#m7 
างว้าง
 
กั
Bm7 
บคนอีกคน 
 
ที่เกิดมาเพื่อรั
E 
กกัน

 
* จะไม่
Bm7 
ยอมให้วันและคืนที่ดีนั้นเปลี่ยนไ
E 
 
จะดู
Bm7 
แลและคอยรักษา 
 
ให้สุดหัวใ
E 

 
** จากวันนี้จะ
A 
ขอแค่รักเธอ
C#m7/G# 
 
ให้เหมือ
Bm7 
นเป็นวันสุดท้าย
E 
 
จากวันนี้หมดแ
A 
ล้วทั้งหัวใจ
C#m7/G# 
 
ให้เธอนั้น
Bm7 
เป็นคนสุดท้าย
E 
 
ไม่ว่าจะ
A 
มีอะไร 
 
หนักและ
C#m7/G# 
หนาเพียงใด
 
จะไม่
Bm7 
ยอมให้มือฉันป
E 
ล่อย
 
ไม่ว่าจะน
A 
านเท่าไร 
 
จะไม่
C#m7/G# 
ยอมให้ใจฉันเ
Bm7 
ปลี่ยน
E 

 
*** จะรักเธอตลอ
A 
ดไป
C#m7/G# 
Bm7 
E 
 
จากนี้จนวันสุ
A 
ดท้าย
C#m7/G# 
Bm7 
E 

A 
  จะกุมมือเธอแน
C#m7 
บกาย
 
จะ
Bm7 
กอดเธอไว้ 
 
คอยกล่อมให้เธอ
E 
ฝันดี
A 
  ให้รู้ว่าตัวฉัน
C#m7 
คนนี้
 
จะ
Bm7 
อยู่ตรงนี้ 
 
จะมีแต่เธอเรื่
E 
อยไป

( * , ** )

จะรักเธอตลอไป

INSTRU | Dm7 | A | Dm7 | A |
INSTRU | Dm7 | Em | F | E |

 
จากวันนี้จะ
A 
ขอแค่รักเธอ 
 
ให้เหมือนเป็
C#m7 
นวันสุดท้าย
 
ให้เธอไปหมด
Bm7 
แล้วทั้งหัวใจ โว โอ๊ะ โ
E 
อ..

( **, *** )

INSTRU | A C#m7/G# | Bm7 E | ( 2 Times )

จะรักจนวันสุดท้าย

OUTRO | A C#m7/G# | Bm7 E | ( 2 Times ) | A |

เนื้อเพลง
มันคงจะดีเหลือเกิน
หากจะมีใครสักคนมาเดินข้างกาย
ชีวิตที่เคยไร้จุดหมาย
เฝ้ารอมีใคร จะมาอยู่เคียงข้างกัน

เมื่อฉันได้มาพบเธอ
แค่เสี้ยวนาที ก็บอกอะไรทุกอย่าง
จากคนคนนึง ที่อ้างว้าง
กับคนอีกคน ที่เกิดมาเพื่อรักกัน

* จะไม่ยอมให้วันและคืนที่ดีนั้นเปลี่ยนไป
จะดูแลและคอยรักษา ให้สุดหัวใจ

** จากวันนี้จะขอแค่รักเธอ
ให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย
จากวันนี้หมดแล้วทั้งหัวใจ
ให้เธอนั้นเป็นคนสุดท้าย
ไม่ว่าจะมีอะไร หนักและหนาเพียงใด
จะไม่ยอมให้มือฉันปล่อย
ไม่ว่าจะนานเท่าไร จะไม่ยอมให้ใจฉันเปลี่ยน
จะรักเธอตลอดไป

( ดนตรี )

จากนี้จนวันสุดท้าย
จะกุมมือเธอแนบกาย
จะกอดเธอไว้ คอยกล่อมให้เธอฝันดี
ให้รู้ว่าตัวฉันคนนี้ จะอยู่ตรงนี้ จะมีแต่เธอเรื่อยไป

( * , ** )

( ดนตรี )

จากวันนี้จะขอได้รักเธอ ให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย
จากวันนี้หมดแล้วทั้งหัวใจ โว โอ๊ะ โอ..

( ** )

( ดนตรี )

จากนี้จนวันสุดท้าย จะรักจนวันสุดท้าย
คอร์ด เนื้อเพลง จากนี้จนวันสุดท้าย – PREM
คอร์ดเพลง จากนี้จนวันสุดท้าย - PREM
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend