คอร์ดเพลง ลังเล PP Krit

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | F Fm | Em Ebm | Dm7 | G |

Cmaj7 
  ใกล้ได้แค่ไ
Gm 
หน 
 
ที่ดูยังไม่น่าเ
Am 
กลียด
 
อยู่ใกล้แค่ไ
Gm 
หนที่ฉันจะไ
C7 
ม่ต้องเ
F 
สี่ยง
 
ต้องเก็บอาการแค่ไ
Em 
หนให้ดูเป็น
Dm7 
แค่เพียง
G 
คนเพิ่งรู้จักกัน

Cmaj7 
  ต้องห่างกันอีก
Gm 
นิด 
 
เดี๋ยวมันจะดูใก
Am 
ล้ไป
 
แต่หากว่าฉัน
Gm 
หายก็กลัวว่าเ
C7 
ราต้องห่
F 
าง
 
จะต้องเข้าไป
Em 
ชิด 
 
หรือ
Am 
ต้องมีช่อ
Dm7 
งว่าง
 
ที่เ
G 
ว้นระหว่างเรา

F 
คิดเก็บไปคิดและบางทีเก็บไปฝัน
Em 
เรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไง
F 
คิดได้แต่คิดแต่ไม่เคยตอบคำถาม
 
ที่
Gm 
ค้างคาใ
C7 
นใจ
F 
ไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้
Em 
ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไร
Dm7 
คิดวนไปอย่า
G 
งนี้

 
อยากหลบ
C 
ตา 
 
แต่ก็กลัวจะเ
G/B 
สียเวลาได้
Am 
มองเธอ
 
อยากเก็บความลับเอ
Gm 
าไว้ 
 
ก็ก
C7 
ลัวเธอจะเ
F 
ผลอ
 
ตกไปเป็นขอ
Em 
งใคร 
 
ถ้า
Dm7 
ช้าเกินไปกว่
G 
านี้
 
ไม่อยากให้เธอ
C 
รู้ 
 
แต้ถ้าเธอไม่
G/B 
รู้ก็คงจะไ
Am 
ม่ดี
 
ต้องบอกกับเธอตอนไ
Gm 
หนหรือ
C7 
ว่าเป็นตอ
F 
นนี้.. 
 
 
Em 
 
เธอทำให้คนหนึ่งเ
Dm7 
ขาต้องลังเล
 
ก็ใ
G 
จฉันกำลังเซเพราะเธอ

INSTRU | C | G/B | Am | Gm C7 |
INSTRU | F | Em | Dm7 | G |

F 
คิดเก็บไปคิดและบางทีเก็บไปฝัน
Em 
เรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไง
F 
คิดได้แต่คิดแต่ไม่เคยตอบคำถาม
 
ที่
Gm 
ค้างคาใ
C 
นใจ
F 
ไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้
Em 
ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไร
Dm7 
คิดวนไปอย่า
G 
งนี้

 
อยากหลบ
C 
ตา 
 
แต่ก็กลัวจะเ
G/B 
สียเวลาได้
Am 
มองเธอ
 
อยากเก็บความลับเอ
Gm 
าไว้ 
 
ก็ก
C7 
ลัวเธอจะเ
F 
ผลอ
 
ตกไปเป็นขอ
Em 
งใคร 
 
ถ้า
Dm7 
ช้าเกินไปกว่
G 
านี้
 
ไม่อยากให้เธอ
C 
รู้ 
 
แต้ถ้าเธอไม่
G/B 
รู้ก็คงจะไ
Am 
ม่ดี
 
ต้องบอกกับเธอตอนไ
Gm 
หนหรือ
C7 
ว่าเป็นตอ
F 
นนี้.. 
 
 
Em 
 
เธอทำให้คนหนึ่งเ
Dm7 
ขาต้องลังเล
 
ก็ใ
G 
จฉันกำลังเซเพราะเธอ

INSTRU | C | G/B | Am | Gm C7 | F | Em |

 
เธอทำให้คนหนึ่งเ
Dm7 
ขาต้องลังเล
 
ก็ใ
G 
จฉันกำลังเซ..เพราะเธอ..


ใกล้ได้แค่ไหน ที่ดูยังไม่น่าเกลียด
อยู่ไกลแค่ไหนที่ฉันจะไม่ต้องเสี่ยง
ต้องเก็บอาการแค่ไหน ให้ดูเป็นแค่เพียง..
คนเพิ่งรู้จักกัน

ต้องห่างกันอีกนิด เดี๋ยวมันจะดูใกล้ไป
แต่หากว่าฉันหาย ก็กลัวว่าเราต้องห่าง
จะต้องเข้าไปชิด หรือต้องมีช่องว่าง..
ที่เว้นไว้ระหว่างเรา

ชอบเก็บไปคิด และบางทีเก็บไปฝัน
เรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไง
คิดได้แค่ติดแต่ไม่เคยตอบคำถาม
ที่ค้างคาในใจ
ไม่ใช่ไม่รู้สึก แต่ฉันก็ไม่รู้
ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไร คิดวนไปอย่างนี้

อยากหลับตา แต่ก็กลัวจะเสียเวลาได้มองเธอ
อยากเก็บความลับเอาไว้ก็กลัวเธอจะเผลอ
ตกไปเป็นของใคร ถ้าช้าเกินไปกว่านี้

ไม่อยากให้เธอรู้ แต่ถ้าเธอไม่รู้ก็คงจะไม่ดี
ต้องบอกกับเธอตอนไหน หรือว่าเป็นตอนนี้
เธอทำให้คนหนึ่งเขาต้องลังเล
ก็ใจฉันกำลังเซเพราะเธอ

ชอบเก็บไปคิด และบางทีเก็บไปฝัน
เรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไง
คิดได้แค่ติดแต่ไม่เคยตอบคำถาม
ที่ค้างคาในใจ
ไม่ใช่ไม่รู้สึก แต่ฉันก็ไม่รู้
ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไร คิดวนไปอย่างนี้

อยากหลับตา แต่ก็กลัวจะเสียเวลาได้มองเธอ
อยากเก็บความลับเอาไว้ก็กลัวเธอจะเผลอ
ตกไปเป็นของใคร ถ้าช้าเกินไปกว่านี้

ไม่อยากให้เธอรู้ แต่ถ้าเธอไม่รู้ก็คงจะไม่ดี
ต้องบอกกับเธอตอนไหน หรือว่าเป็นตอนนี้
เธอทำให้คนหนึ่งเขาต้องลังเล
ก็ใจฉันกำลังเซเพราะเธอ

เธอทำให้คนหนึ่งเขาต้องลังเล
ก็ใจฉันกำลังเซเพราะเธอ..

มิวสิควิดีโอ ลังเล PP Krit

เพลง : ลังเล (คอร์ด)
ศิลปิน : PP Krit
เนื้อร้อง/ทำนอง : Achariya Dulyapaiboon
เรียบเรียง : Chonlatas Chansiri
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend